Prolomení hradeb

PROČ ZÁPADNÍ CIVILIZACE PODLÉHÁ ISLÁMU
A JAKÁ JE NADĚJE NA JEJÍ ZÁCHRANU

Proč se západní společnosti hroutí pod náporem islámu? Proč mají profesionální intelektuálové tak panickou hrůzu z kritické diskuze o skutečných dopadech imigrace? Hrají v tom roli nějaké specifické zájmové skupiny? Pak je na místě otázka, proč západní civilizace vyprodukovala právě takové zájmové skupiny namísto odhodlaných obránců Západu, jací převažovali v uplynulých staletích. Jak to souvisí se změnami v rodinném životě, morálce, ekonomice a chování politických stran? Jaké jsou nejpravděpodobnější scénáře dalšího vývoje? Co s tím mohou udělat politici? Jak mohou pomoci lidé akceptovaní jako neformální autority nebo prostě „jen“ bohatí a úspěšní lidé? A co normální pracující, jaká může být jejich úloha?

Tyto a podobné otázky si klade stále více lidí. Existují tisíce odpovědí. Naprostá většina z nich obsahuje nějaký kus pravdy, ale žádná není vyčerpávající nebo je příliš zjednodušující. Přitom je životně důležité, abychom přesně porozuměli příčinám toho, co právě probíhá. Bez přesného porozumění příčinám je totiž nedokážeme odstranit a řešení následků s ignorováním příčin nemůže být úspěšné.

...je životně důležité, abychom přesně porozuměli příčinám toho, co právě probíhá.

Ucelené vysvětlení přináší kniha českého sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb. Dr. Hampl je znám svými kontroverzními pracemi. To, co říká a píše, zpravidla popírá vžité představy, nicméně jeho prognózy se naplňují. V českém prostředí např. jako první upozornil na konflikt mezi (domnělými) elitami a obyčejnými lidmi – někdy kolem roku 2010 byla ta myšlenka pokládána za pošetilou výstřednost, ale později byla všeobecně akceptována.

I kniha Prolomení hradeb obsahuje řadu překvapivých až pohoršujících myšlenek, ale poskytuje dokonale logický obraz. Je psána tak, aby ji mohli číst i běžní lidé bez speciálního vzdělání. Pro ty s hlubším zájmem bude odrazovým můstkem k dalšímu studie, v každé kapitole najdete příslušné doporučení.

 

 

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál