Bude na Slovensku hořet protiústavní Korán?

Poselství byzantského katolického patriarchátu

Přišel čas, kdy se každý upřímný člověk musí jasně distancovat od islámského násilí! Vyznavačům islámu Korán přikazuje nenávidět káfira – nemuslima. Nenávist Koránu je tím namířena i proti každému občanu Slovenska!

Citace z Koránu:

  • „Až uplynou čtyři posvátné měsíce, zabíjejte nevěrce, kdekoliv je najdete, uchvacujte je do zajetí, zachvacujte jejich domy.“ (9:5)
  • „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do boje úporného.“ (25:52)
  • „A nevěřící jsou pro vás nepřátelé zjevní.“ (4:101)
  • „A věru jsou nevěřící ti, co říkají: Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ (5:72)
  • „Neochabujte v pronásledování těchto lidí!“ (4:104)
  • „...usekávejte jim hlavy a když je přemůžete, zajímejte je a silně je držte.“ (47:4)
  • „Nejste to vy, kdo je zabil, ale Alláh je zabil; ... aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou.“ (8:17)
  • „Bojujte proti těm, kdo nevěří v Alláha... dokud se nepodrobí.“ (9:29)
  • „A je vám předepsán boj, i když je vám nepříjemný.“ (2:216)
  • „Bojujte tedy proti nim ... aby všechno náboženství bylo jen Alláhovo.“ (8:39)

Ti, kdo přikázali zatknout a soudit nevinnou, ať jsou sami zatčeni a odsouzeni do vězení za prosazování systému, který porušuje Ústavu, a za vlastizradu.

Korán přikazuje brutálně zabíjet, křižovat, sekat lidem ruce, nohy a nožem rituálně odřezávat hlavy. Korán má na svědomí 548 dobyvačných válek a 270 milionů mrtvých.

Zoufalým protestem čtyřiadvacetileté slovenské občanky proti islámskému násilí (džihádu) bylo spálení pod praporem Slovenské republiky Mohamedových „instrukcí“ k nenávisti a zabíjení.

Za to ji zásahová jednotka absurdně zatkla jako nebezpečného zločince a hrozí jí několikaleté vězení.

Ptáme se: Řídí se Slovensko ještě svou Ústavou, anebo se už řídí zákony šaría?

Ti, kdo přikázali zatknout a soudit nevinnou, ať jsou sami zatčeni a odsouzeni do vězení za prosazování systému, který porušuje Ústavu, a za vlastizradu.

Mírový islám neexistuje! Islám je politicko-ideologický státní systém a jeho podstatou je džihád, tj. válka s nemuslimy až do jejich úplného podrobení a nastolení zákonu šaría na celém světě. Jestliže jsou někteří muslimové umírnění, jsou to ti, kteří se Koránem zatím, dokud není nastolena šaría, ještě plně neřídí.

V době, kdy islamisté terorizují celou západní Evropu, ať každý politik demonstrativně spálí Korán, anebo aspoň ty části koránu, které odporují Ústavě. To bude důkazem, že skutečně háji zájmy svého národa!

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál