PhDr. Petr Hampl – řízení a podpora prodeje


Školím pouze to, co sám dělám ve své každodenní praxi a co jsem opakovaně úspěšně konzultoval. Tedy velmi specifická témata související s prodejem technologických produktů a služeb do podniků (B2B).

Více

 

I když mám na vizitce "konzultant", cítím se spíše zkušeným řemeslníkem, který umí svou práci a přidává k tomu konzultační nadhled a zvládnutí metodik. Tedy člověk, který přijde, vyřeší problém, naučí kolegy ve firmě, co potřebují, a jde zase dál –dokud jej nezavolají k dalšímu problému.

Více

 

Výzkumy se shodují v tom, že 80 % prodejního cyklu probíhá ještě před prvním kontaktem s obchodníkem. Zákazník si čte články, hovoří s jinými manažery, chodí na konference a postupně si vytváří představu o tom, co vlastně potřebuje. V další fázi pak obhlíží webové stránky různých výrobců a různé marketingové materiály a pak teprve, když se výběr zúží, svolí ke kontaktu s obchodníky.

Více

 

Jak dosáhnout maximálního zvýšení prodeje při minimálních investicích do marketingu?

 

  • Úzce zacílit aktivity na ty, kdo se budou podílet na nákupním rozhodnutí.

  • Zaměřit komunikaci na problémy, které zákazníci řeší a které je zajímají. Nikoliv na produkt, technologii či nabízenou službu.

Více
  • Odkládá Vám zákazník znovu a znovu nákupní rozhodnutí?

  • Jak zabránit tomu, aby se zákazník rozhodl pro levnější řešení s horšími technickými parametry?

  • Jak se vyhnout tomu, aby procurement zákazníka "pokazil" již v podstatě dojednaný obchod?

  • Jak udržet zakázky i tam, kde došlo k dramatickému snížení rozpočtu?

Více

 

 

Více

Na následujících stránkách najdete mé krátké poznámky o společnosti a politice, o lidské povaze, o zajímavých knihách a o čemkoliv dalším, co mě napadne.

 

A zde poznámky o prodeji a marketingu. Postřehy, které vychází z mých osobních prodejních zkušeností, z projektů, kterých se účastním, z hloubkových pohovorů se zákazníky i z názorů nejzajímavějších světových obchodních konzultantů. 

Více

Sociologie řízení

 

V roce 2011 jsme společně s Dr. Evou Kašparovou napsali na objednávku Vysoké školy ekonomie a managementu učebnici Sociologie řízení, která má pomoci současným a budoucím manažerům a jednatelům firem, aby si snadno osvojili ty části sociologie, které potřebují ke své práci (ať už je nazývají sociologie, marketing, vědecký management nebo jakkoliv jinak).

Více

                                                                             

 

                       PhDr. Petr Hampl, Ph.D.

Více

Služby mohou být označovány různě, ale podstatnější je, k čemu směřují. V případě mém a mých kolegů vždy směřují k tomu, aby obchod lépe fungoval a aby jej marketing účinněji podporoval. Může se jednat např. o:

 

…a řešení řady dalších cílů, které směřují k naplnění mé mise. Dosáhnout toho, že malé české firmy budou rovnocennými konkurenty globálních korporací i v prodeji a marketingu.

Více

Stránky

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál