PhDr. Petr Hampl – řízení a podpora prodeje

 

Jak dosáhnout maximálního zvýšení prodeje při minimálních investicích do marketingu?

 

 • Úzce zacílit aktivity na ty, kdo se budou podílet na nákupním rozhodnutí.

 • Zaměřit komunikaci na problémy, které zákazníci řeší a které je zajímají. Nikoliv na produkt, technologii či nabízenou službu.

Více
 • Odkládá Vám zákazník znovu a znovu nákupní rozhodnutí?

 • Jak zabránit tomu, aby se zákazník rozhodl pro levnější řešení s horšími technickými parametry?

 • Jak se vyhnout tomu, aby procurement zákazníka "pokazil" již v podstatě dojednaný obchod?

 • Jak udržet zakázky i tam, kde došlo k dramatickému snížení rozpočtu?

Více

 

 

Více

Na následujících stránkách najdete mé krátké poznámky o společnosti a politice, o lidské povaze, o zajímavých knihách a o čemkoliv dalším, co mě napadne.

 

A zde poznámky o prodeji a marketingu. Postřehy, které vychází z mých osobních prodejních zkušeností, z projektů, kterých se účastním, z hloubkových pohovorů se zákazníky i z názorů nejzajímavějších světových obchodních konzultantů. 

Více

Sociologie řízení

 

V roce 2011 jsme společně s Dr. Evou Kašparovou napsali na objednávku Vysoké školy ekonomie a managementu učebnici Sociologie řízení, která má pomoci současným a budoucím manažerům a jednatelům firem, aby si snadno osvojili ty části sociologie, které potřebují ke své práci (ať už je nazývají sociologie, marketing, vědecký management nebo jakkoliv jinak).

Více

                                                                             

 

                       PhDr. Petr Hampl, Ph.D.

Více

Služby mohou být označovány různě, ale podstatnější je, k čemu směřují. V případě mém a mých kolegů vždy směřují k tomu, aby obchod lépe fungoval a aby jej marketing účinněji podporoval. Může se jednat např. o:

 

…a řešení řady dalších cílů, které směřují k naplnění mé mise. Dosáhnout toho, že malé české firmy budou rovnocennými konkurenty globálních korporací i v prodeji a marketingu.

Více

 

Během své kariéry jsem pracoval, mimo jiné, pro následující firmy a organizace:
(ať už jako jejich zaměstnanec či konzultant, v dresu vlastním či konzulační firmy):

 • a posteriori (systémy pro advokáty a správce pohledávek)

 • AdvaMat (nanotechnologie)

 • Algotech (dodavatel kontaktních center a informačních systémů)

 • Aveni (školící agentura)

 • Avid Technologies (software pro zpracování videa)

 • Blue Dynamic (ERP systémy)

Více

 

Už téměř 20 let pomáhám firmám, které prodávají složité technologie. Takové technologie, které mohou být pro zákazníky nesmírně užitečné, ale u kterých nemusí být snadné pochopit, v čem přesně spočívají přínosy a zda se vyplatí za něco takového utrácet. Zvláště ve světě, kde do vás od rána do večera nějaký obchodník hučí fráze o snižování nákladů a zvyšování ziskovosti.

Více

 

 • Chci, aby střední a menší české firmy měly stejně dobrý marketing jako globální korporace.

 • Aby měly stejně silný prodej jako globální korporace.

 • Aby v tendrech porážely své globální konkurenty.

 • Aby rozdíl v cenách účtovaných globálními a českými firmami byl co nejmenší.

Více

Stránky

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál