18. 2. 2020

V rozhovoru s Vladimírem Kapalem na Svobodném radiu se ještě vracím ke kauze "vyhození prodavačky". Snažím se ukázat, že při podrobném pohledu je zřejmé, že nešlo o rasismus či romskou otázku, ale o to, že obyčejná prodavačka se opovážila drze odseknout aristokratovi - vysokému manažeru Člověka v tísni. Nevracíme se tím ani tak do 50. let jako spíš do dob před průmyslovou revolucí, kdy společnost byla strikně rozdělena a urážka příslušníka vyšší třídy byla neodpustitelným prohřeškem.

18. 2. 2020

Na rozhovorech Martina Konvičky je špatné hlavně to, že jich dává málo. Protože málokdo jiný je tak jasný, jednoznačný a srozumitelný. Třeba tohle:

VŠE, co prosazují soudobí alarmisté, je pravým opakem toho, co potřebujeme. Shora organizované kampaně, celoevropské „plány“ a celosvětové závazky, omezování chovu zvířat, likvidace spolehlivých energetických zdrojů ve prospěch dubiozních „alternativ“, klanění se světových lídrů kultu pomateného děvčete – to přinese nejen ekonomické strádání a politické napětí, ale je to skoro dokonalý návod, jak zlikvidovat zbytky adaptivního potenciálu přírodních systémů, a tím způsobit skutečnou ekologickou katastrofu.

ČeskoAktuálně: Rozhovor s Martinem Konvičkou

17. 2. 2020

V kavárně se budou vztekat, ale je skutečností, že na žurnalistiku na profesionálně solidní úrovni už narazíte převážně na tzv. konspiračních webech.

Třeba tenhle článek na Sputniku. Tomský tvrdí, že Rusko je hrozba. Hampl tvrdí, že Rusko není hrozba. Bašta do toho přidává ještě další pohled historika. Redakce Putniku taky tvrdí, že Rusko není hrozba, ale nikoho necenzuruje. A neskrývá, že to jsou různé názory, nikoliv "objektivní pravda." Nikdo není označován za fašistu, xenofoba ani jinak vytěsňován z diskuze. Čtenář sám si vybere, komu dá za pravdu.

Srovnejte to s dnešní pokrokovým psaním, kde vám prostě sdělí, co si máte myslet a všechno ostatní zcenzurují.

Sputnik: Proč Tomský nadává na Rusko? Hampl: Rusko je teď optimálním terčem pro každého agresora

17. 2. 2020

Tenhle článek o tom, nedávný útok na maďarskou hranici organizovali Lékaři bez hranic, je zajímavý tím, že neziskovka se ze svého oficiálního twitterového účtu k té akci přihlásila! Pochopitelně s tím, že se jednalo o "lékařskou pomoc lidem na útěku." Takže až zase uslyšíte, že česká vláda nebo nadnárodní korporace posílají naše peníze na "pomoc lidem na útěku", budete vědět, o co jde. Žádné jídlo, žádné lékařské ošetření, ale organizování útoků na nezávislé státy.

Pravý prostor: Už je (neziskové) šídlo venku z pytle

16. 2. 2020

Kladu si otázku, pro jaké čtenáře vlastně tyhle články jsou. A obávám se, že pro žádné. "Nadějné novinářky" píšou pro své nadřízené a ti to zase ukazují dál - všichni demonstrují svou věrnost režimu.

Kde jsou ty staré solidní časy, kdy si to ambiciózní slečny poctivě odpracovaly v posteli?

Seznam.cz: Šárka Kabátová o tom, jak jakýsi bezvýznamný politolog nadává na Konvičku

16. 2. 2020

Konečně jsem dopsal článek, který jsem chtěl původně publikovat už k 1. lednu: Co konkrétního mohou vlastenci v letošním roce udělat pro záchranu své země.

V závěrečném odstavci se věnuji práci s mládeží:
jde o to, že zájem a důvěru nastupující generace si teprve musíme zasloužit. A toho se nedá docílit péčí nebo dokonce podbízením se. Mladí půjdou za tím, kdo ukáže, že je silný, akceschopný a odhodlaný. Za tím, kdo umí vyhrávat. Za tím, kdo vyhrát opravdu chce.

Petr Hampl: Co dělat 2020

16. 12. 2020

Pohádka na nedělní ráno. Jako obvykle budete řvát smíchy. A Fandu nejspíš zařadí do příští zprávy o extrémismu.

15. 2. 2020

Dnes na parlamentkách:

Jistota občanů má být založena na tom, že skutečnou politickou moc drží lid, nikoliv elity. To znamená, že lidé mohou odvolat svého poslance, vymoci si referendum, volat k odpovědnosti státní úředníky, vypovědět vládě poslušnost a v krajním případě se vzbouřit. Takový by měl být normální stav.

Dnešní situaci svévole byrokratických aparátů a neziskovek nemůže vyřešit jeden úřad, i kdyby fungoval úplně dokonale. Nicméně určité zmírnění problému přinést může. Lepší, než nic.

Rozhovor na Parlamentních listech

15. 2. 2020

Vlastenecké setkání v Příčovech má konečně svoji internetovou stránku. Shodou okolností zprovozněnou ve stejném týdnu, kde nám udělal reklamu také "odbor bezpečnostní politiky" Jana Hamáčka.

Zpráva je zajímavá tím, že je z ní patrné, jak takoví špičkoví experti ministerstva vnitra pracují. Myslíte, že pracují s nějak speciálně získanými informacemi? Ani náhodou. Jsou aspoň schopni shromáždit informace z různých veřejných zdrojů a porovnat je? Ani to ne. Ale skvěle dokážou překopírovat text z prvního odkazu, který jim nabídne google. Zkrátka, experti. Ty roky studia a desítky vzdělávacích programů jsou vidět. Další oblast, kde jsme to dotáhli na úroveň EU.

www.vlasteneckesetkani.cz

14. 2. 2020

Jak je možné, že byl stařec jmenován ombudsmanem, ptají se rozhořčeně neobolševici. Ale správná otázka zní jinak. Jak je možné, že muž, který by měl být podle kalendáře starcem, zvládl efektivně a elegantně kampaň a o převýšil své 40leté soupeře minimálně o třídu. Útoky odrážel s přehledem a vytvořil situaci "Křeček versus no-names."

To není záležitost jednoho výjimečného člověka. Je to další příznak, že se svět změnil. Dnes se vám může stát, že se setkáte s velmi atraktivní ženou a ona začne vyprávět o svých vnoučatech - dříve nemyslitelné. A osmdesátníci vytírají zraky čtyřicátníkům. A my padesátníci zjišťujeme, kolik je ještě před námi práce a kolik se toho musíme naučit. Oblíbené úsloví, že "dnešní sedmdesátník je jako dřívější padesátník" není přehnané.

Zkrátka, teorie o tom, že "staří už brzo vymřou" a budou nahrazeni čerstvě vymytými mozky, dostává další trhlinu.

70 is the New 50: Why Our Lives Are Different Today

14. 2. 2020

Kde se zastaví úpadek společnosti? Z dnešní odpovědi:

Americký sociolog Peter L. Berger ve své teorii dekadence skutečně našel bod, kdy se společnost přestává dále rozpadat. Stane se tak ve chvíli, kdy „náčelník barbarů se prohlásí králem“. V nejméně špatném případě jsou těmi barbary hrubé lidové masy. V nejhorším to, čeho se momentálně děsíme v souvislosti s růstem islámských komunit.

Kalif by si poradil velmi rychle. Každý další nápad na poškozování ekonomiky ve jménu záchrany klimatu by mohl být odměněn, řekněme, 200 ranami bičem. Aktivisté neziskovek požadující dotace by mohli být prodáni do otroctví. A o dalším raději ani nemluvíme.

Otázka týdne: Kde se ten pokles zastaví?

13. 2. 2020

Ve zlínské přednášce jsem, mimo jiné, srovnal pohledy dvou tradičních pravicových ekonomů.

Podle Josepha Schumpetera rozhoduje, jestli v ekonomice převažují malé nebo velké organizace. Jestli jsou ty organizace soukromé nebo státní, tomu nevěnoval příliš pozornosti.

Podle F. A. Hayeka je naopak důležité, zda jde o organizace státní nebo nestátní, přičemž na velikosti nezáleží.

Hayekův pohled převážil (mimo jiné proto, že posloužil obrovským korporacím), nicméně stále jasněji se ukazuje, že pravdu měl Schumpeter.

13. 2. 2020

Pamatujete na tu cimrmanovskou hlášku, že důl se nedá ukrást, protože je to jenom díra v zemi? S úřady je to podobné. Taky se dají ukrást. Stejně jako auťák nebo peněženka z kapsy. Skupina neobolševiků ukradla úřad ombudsmana, udělala z něj centrum represe proti místnímu obyvatelstvu, teď jim hrozí, že ho budou muset vrátit, takže dělají hysterické scény. O nic jiného nejde.

Ve skutečnosti by měli být velice rádi, že to dopadlo jenom takhle. Mnohem logičtější by byla vlna soudních procesů s těmi, co v úřadu zneužili své pravomoce. Třeba rozpoutáníím štvanice proti ředitelce Kohoutové.

13. 2. 2020

Všichni jsme mysleli, že se Jakub Janda vůbec nestydí, ale omyl. Už se stydí za svého prezidenta, premiéra i ombudsmana.

13. 2. 2020

Jestli k té blokádě dojde, skoro bych měl chuť pana doktora Křečka doprovodit. A řekl bych, že nejsem jediný. Možná by se na to mohly prodávat vstupenky.

12. 2. 2020

A jaké starosti máte po ránu vy?

Jak ta holka bude reagovat? Každá reakce každého člověka je jedinečná, ale dá se čekat následující.
a) utvrdí se v tom, že bezdůvodně přišla o práci kvůli rómské kolegyni. Vztáhne to na celou skupinu.
b) pochopí, že žije ve světě, kde ji mohu elitáři libovolně šikanovat, a kde je bezbranná.

Zůstane to v ní, a pokud někdy v budoucnu dostane příležitost, projeví se značně násilně.

A samozřejmě to vidí tisíce dalších prodavaček, kadeřnic a dalších pracujících žen. Závěr si udělají samy.

11. 2. 2020

Na Protiproudu:

Jenže pak tu jsou ještě statisíce nižších manažerů a administrativního personálu. Vedou prodejní rozhovory, třídí produkty, skenují faktury, programují úplně zbytečné bankovní systémy a vytvářejí tisíce nejrůznějších dokumentů. Žijí ve velkých městech, s astronomickými hypotékami. Jsou pod tlakem, aby si pořizovali hromady úplně nesmyslných věcí. Aby vedli hipsterský životní styl přesahující jejich možnosti. Aby utráceli za cestování na místa, kde jim stejně není dobře. K tomu neustálý strach, že vedení korporace rozhodne přesunout nějakou aktivitu do Indie nebo Číny a nebude na splátky hypotéky. Je to život, který znamená ztrátu jakékoliv nezávislosti a do značné míry i lidské důstojnosti. Že je nedávný výzkum českého rozhlasu označuje za „kosmopolitní elitu“ a slibuje jim, že někdy v budoucnu úžasně zbohatnou, to je spíš směšné. Což těm lidem nebrání ujišťovat se navzájem, že právě oni jsou něco lepšího než Zemanovi voliči z venkova.

Petr Hampl: Sebezničující ideologie

11. 2. 2020

O panu Hůlem bylo dnes napsáno hodně. Ano, je to jeden z těch manažerů Člověk v tísni, u kterých Šimon Pánek lituje, že jim nemůže zaplatit zasloužených 250 000 měsíčně (kolik jim platí, to známo není). Před pár dny vytvořil nátlak na firmu Kanzelsberger, aby propustila prodavačku, která předtím napsala totálně nekorektní poznámku a ještě pak Hůlemu drze odsekla (to byl nejspíš skutečný důvod vyhazovu). Shodou okolností jsem to celé sledovat na twitteru online.

Připomínám, že je to ten stejný Daniel Hůle, co se před pár lety veřejně posmíval VK mladšímu kvůli postižení. Když jsme mu pak za to udělili cenu Ubožáka roku, nevzal to s noblesou a nepřišel si ji převzít jako Xaver. Nereagoval, ale začal na webu šířit, že jsem na kluky.

Zkrátka, skutečný hrdina naší doby se všemi požadovanými povahovými rysy.

 

11. 2. 2020

Proč přejmenovávat Pod Kaštany jenom na Borise Němcova? Lepší by bylo rovnou na Ulici Adolfa Hitlera. Rusy by to naštvalo ještě víc, a pražští politici by se ještě víc zavděčili svým sponsorům.

10. 2. 2020

Včerejší debaty mezi pány Hamplem (popperovský kritický racionalismus) a Vavruškou (koncepce společenské bezpečnosti) byla překvapivě vstřícná až přátelská. Pan Vavruška je kultivovaný inteligentní člověk. Na rozdíl od magorů, kteří se hádají pod mým profilem, neprosazoval konspirační teorie.

To znamená, že:
- globální prediktor je zatím jen předběžná hypotéza,
- Pjakin je kontroverzní postava a nemůže být pokládán za autoritu,
- o fantasmagoriích toho typu, že základem západní civilizace je židovská nadřazenost, nepadlo ani slovo (ač je jimi web leva.net doslova prošpikován).

Pan Vavruška představil KSB jako teoretický rámec pro řízení procesů.

V této podobě je to dobře akceptovatelné a v některých situacích užitečné.

Snad to bylo užitečné i v tom, že jsme si společně vyjasnili, jak přemýšlet o společnosti a o dějinách, aby to vedlo ke smysluplnému výsledku.

Poděkování patří přátelům z Generace identity, kteří celou akci vymysleli a perfektně zorganizovali.

10. 2. 2020

Jaroslav Bašta:

Jsme konfrontováni s vážně míněnou snahou změnit současnou evropskou společnost blahobytu, konzumu, euforie a zábavy na společenství plné strachu, pocitu viny a beznaděje.

Jaroslav Bašta: Náboženství strachu a beznaděje

9. 2. 2020

Kdybych bydlel v Praze, podpořil bych to. Ne, že bych čekal, že to změní svět, ale kvůli poctivému svědomí.

Ani Masaryk nebyl neomylný, nicméně v tuto chvíli je to tak, že útoky proti masarykovskému vidění světa jsou zároveň útoky proti národní nezávislosti a proti naší sebeúctě. A nabídka vyměnit samostatnost za "právo" sloužit panstvu v nějakém nadnárodním celku - ať už EU nebo celku habsburském - to snad ani nemůže být myšleno vážně.

Lenka Procházková: VÝZVA A PROSBA O POMOC
Zbývá nám posledních pět dní na to, abychom zabránili opakování historické potupy.

OBSAH A ZDŮVODNĚNÍ:
Říkají, že je to pomník smíření, a přitom otvírají staré rány

Prohra stavovských vojsk na Bílé hoře nadchla vítěze natolik, že hnali na porážku celý národ. Nejdřív se stínalo a věšelo a potom kradlo. O statky protestantských rodů vyštvaných do vyhnanství se podělili katolíci z řad domácí i cizí šlechty a samozřejmě církev svatá. Země království českého připadly jako dědičné léno Habsburkům, kteří okamžitě zrušili náboženskou svobodu. Na převýchovu zbylých „kacířů“ byly přizvány houfy školitelů, především Tovaryšstvo Ježíšovo, které se zaměřilo hlavně na mladé lidi, podle hesla: Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti. Nastolený totalitní režim, praktikující sepětí trůnu a kříže, postavil na náměstí vedle popraviště sloup zasvěcený Panně Marii, k němuž chodila procesí vyjadřovat vděčnost za poddanství…
Když byl kamenný symbol ponížení několik dní po vzniku Československé republiky svržen, uvítal to i prezident T.G. Masaryk: „Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“
23. ledna 2020 odhlasovali zastupitelé hlavního města, že nápodoba mariánského sloupu bude na původním místě znovu vztyčena. Prý jako symbol smíření.

VÝZVA:
Vyzýváme Pražany, aby poslali své námitky proti zapůjčení pozemku pro budoucí stavbu buď mailem tsk@tsk-praha.cz nebo na adresu: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8/770, 11015 Praha 1. Je bezpečnější posílat pochybnosti doporučeně, případně je do pátku 14. února přinést na osobní oddělení TSK a nechat si orazítkovat kopii.

Vzor dopisu:
Věc: Nesouhlas s vypůjčením části komunikace 1090 k.ú. Staroměstské náměstí

Dobrý den,
reaguji na oznámení na Vaší úřední desce evidenční číslo TSK-68759/2020:
vypůjčit část komunikace 1090 k.ú. Staré Město Praha 1 Staroměstské náměstí Praha 1. Se záborem komunikace nesouhlasím, protože by v jejím důsledku byl zmenšen prostor Staroměstského náměstí.
Zároveň podle informací, které mám k dispozici, existují vážné důvody se domnívat, že při schvalování stavby došlo k porušení zákonných předpisů a norem.

vlastnoruční podpis
jméno:
adresa:

V Praze dne

Mimopražští na TSK prosím nepište, ale nedílnou součástí výzvy je i prosba k lidem z celé republiky, o zaslání emailů nebo dopisů na Pražský Magistrát dle vašeho uvážení, kde vyjádříte svůj nesouhlas s tímto projektem, který se týká celého národa.

Hlavně to nesmíme vzdát, neboť platí: KDO BOJUJE, MOŽNÁ PROHRAJE. KDO NEBOJUJE, UŽ PROHRÁL.

Lenka Procházková

8. 2. 2020

Z dnešního rozhovoru pro Sputnik:

Rusko je optimálním cílem každého agresora. Obrovské surovinové zdroje. Národ, který nemá víc než 150 milionů obyvatel, když nepočítáme menšiny, nepříliš velký HDP. Je to tedy země, které se musí velice snažit, aby ubránila svoji nezávislost. Při pohledu z veliké dálky mám pocit, že to dělají šikovně, a rozhodně se nezdá, že by tím Česká republika byla jakkoliv ohrožena.

8. 2. 2020

Učme se rozlišovat mezi upřímným přesvědčením a autentickým přesvědčením. Třeba předseda představenstva automobilky Scania byl celé roky přesvědčen, že Evropská unie je úžasná, migrace přínosná a vlastenectví nebezpečné. Nepředstíral to, byl o tom podle všeho upřímně přesvědčen. Věděl, že je po něm takové přesvědčení vyžadováno, byl obklopen politicky korektní propagandou, nebylo pro něj těžké upřímně věřit těm správným věcem. Odešel do důchodu, a hle. Po roce je upřímné přesvědčení pryč a začal se děsit propukající občanské války mezi domácími Švédy a agresivními migranty.

Autentické přesvědčení by bylo skutečné a nebylo by závislé na vnějším tlaku.

Upřímné přesvědčení (v tomto významu, jak ho zde používám) je vlastně ještě mnohem horší než předstírání, protože cynický kariérista je schopen odstupu a nezávislého přemýšlení o té věci. Kdo si nechá vymýt mozek do upřímného souhlasu, ten je o takovou možnost připraven. Ale zato může dát hodně energie a emocí do jiných otázek: Jak si mohu udržet místo v představenstvu? Jak mohu zvýšit svoje manažerské bonusy?

8. 2. 2020

"Užívání pojmu 'islamofobie' slouží několika účelům. Odmítání reality islámské ofenzívy v Evropě a tím jejímu ospravedlňování. Napadání sekularismu tím, že jej srovnává s fundamentalismem. Především je však jeho cílem umlčet ty muslimy, kteří zpochybňují Korán, požadují rovnoprávnost pohlaví, nárokují si právo vzdát se svého náboženství a chtějí praktikovat svou víru svobodně a bez podrobení se diktátu vousatých dogmatiků."

Gatestone Institut: Nová zbraň jménem "islamofobie"

7. 2. 2020

"Amerika na prvním místě," sliboval Donald Trump. A podle toho se chová. Mezi některými českými vlastenci ale vzniklo očekávání "Amerika a Česká republika na prvním místě." Ne, nic takového Trump nikdy nesliboval.

- Klidně nás přinutí nakoupit hromady šrotu za obrovské peníze, i když to sníží naši obranyschopnost.
- Pokud bychom byli napadeni, nenechá americké kluky umírat kvůli nějaké středoevropské zemi.
- Bude usilovat o to, aby americké firmy snadno ovládly český trh, a neplatily tady daně.
- Pokud pro nás někdy udělá něco dobrého, bude to výhradně proto, že v tom bude i momentální americký zájem.

Zkrátka, hájí zájmy svých voličů. Proč ho tedy nadšeně podporujeme? Protože věříme, že je správné, aby vláda země hájila zájmy svých občanů, a nikoliv zájmy globalistických kruhů. Protože doufáme, že ty globalistické kruhy porazí a tím vytvoří situaci, ve které pro nás bude snadnější vyhrát náš vlastní boj o svobodnou Českou republiku. Ale je to nás boj, nikoliv Trumpův. V tom je dobré mít jasno.

7. 2. 2020

Dnešní otázka týdne zní: Proč nefungují bojkoty?

Kdyby existoval druhý Lidl, který má prodejny na stejných místech a kde celý nákup vyjde o jen 50 korun dráže, řada lidí by na vymazávání křížů z kostelů reagovala změnou obchodů. Jenže dokonalý trh je jenom představa z teoretických učebnic. Ve skutečnosti téměř nikdy neexistuje podobný dodavatel, ke kterému bychom mohli přejít bez významné ztráty.

Zkrátka, bojkoty nefungují a ani fungovat nemohou. Leda by byly před vchodem do obchodu hlídky, které by fotily každého zákazníka a pak mu udělal ze života peklo. Ale to bychom už nemohli mluvit o dobrovolném bojkotu.

Otázky týdne: Proč nefungují bojkoty?

6. 2. 2020

Odkud se berou útoky na Židy? Ve Švédsku už konečně mají spolehlivou studii, ze které nedávno citoval i premiér Stefan Löfven.

Přes 50% přichází od muslimů.
Skoro čtvrtina od levicových skupin (tzv. antifašistů)
A pět procent od krajní pravice.

Je přitom zajímavé, že vedení židovských komunit nadšeně a horlivě spolupracuje s krajně levicovými skupinami, podporuje růst islámských komunit a často dokonce útočí proti vlasteckým skupinám (jako by je nedokázali rozlišit od krajní pravice). Copak sami nejsou Židé? Copak jim nezáleží na vlastních lidech, mohli bycho se ptát.

Někdo bude konstruovat zlověstné židovské spiknutí, ale já se obávám, že je to mnohem prostší. Každý člověk je zároveň taky příslušníkem nějaké sociální vrstvy, a to má na jeho chování větší vliv.

JIhad Watch: Sweden’s Prime Minister admits that rise of anti-Semitism stems from mass Muslim migration

6. 2. 2020

Je už tradicí, že pokud se ve světě odehraje něco opravdu významného, velká česká média to prostě zcenzurují. Naposledy nás uchránila před informacemi o lidovém nadšení a bujarých oslavách Brexitu.

Dalším událostí, o které nemáme vědět, je Zuckenbergův projev, ve kterém se omluvil za cenzuru a slíbil, že Facebook bude svobodným prostorem za nejrůznější politické názory. Neradujme se předčasně. Českého facebooku se to týkat nebude (stejně jako americké velvyslanectví v Praze dosud agresivně tlačí obamovsko-sorovskou agendu, bez ohledu na to, kdo je v Americe prezidentem). I tak je podstatné, protože bezcharakternost a hloupost Jourové a spol. jsou vidět ještě mnohem zřetelněji).

Zuckenbergovo jednání je vlastně logické. Není to dlouho, co musel osobně vysvětlovat republikánským kongresmanům, proč jsou jejich příznivci blokováni. A mezitím se v Americe rozbíhá diskuze o případném znárodění Facebooku Corporation. A víme, že příslušníci nové aristokracie jsou všechno, jenom je ne bojovníci (to starý Soros je ještě z jiného těsta).

Pokud Zuckenbergovo rozhodnutí vydrží, výrazně to posune mocenské poměry v USA (se všemi důsledky pro zbytek světa). Což ovšem není jisté. Je představitelné, že Soros přijde s něčím ještě silnějším.

Opět to ukazuje, že žijeme ve světě, kde je možné analyzovat základní trendy, nicméně dění je chaotické a jednotlivé události naprosto nepředvídatelné.

Reformy.cz:  Mark Zuckeberg z Facebooku se zavazuje, že bude stát za svobodou slova: ‚Cenzura NENÍ OK‘

5. 2. 2020

Na mém webu jsou k dispozici výpisky z Kalergiho hlavního díla Praktický idealismus. Zpracoval je poměrně důkladně pan doktor Naxera.

Velmi doporučuji ke čtení. O Kalergim totiž každý mluví, každý má na něj názor, ale jen málokdo od něj něco doopravdy přečetl.

Robert Naxera: Výpisky z Kalergiho

4. 2. 2020

Je to všechno kolem nás dílem geniálního plánu nějakého skrytého mocenského centra? Nebo je to výsledkem kupy nezamýšlených důsledků a působení společenských sil podobných přírodním zákonům? Je vůbec možné společnost centrálně řídit? Mohou občané ovlivnit vývoj svých zemí? Pokud ano, jak?

To všechno bude tématem veřejné diskuze mezi mnou a zastánci Koncepce sociální bezpečnosti. Formát stejný jako u slavné debaty Peterson - Žižek. V Praze, na Novotného lávce tuto neděli od 17 hodin.

Nenechte si to ujít. Opravdu myslím, že to bude hodně zajímavé.

3. 2. 2020

Z článku o podpoře vědy:

Vznikla skupina lidí, která má dostatečnou politickou moc, aby se jí nikdo neodvážil postavit na odpor. To jí umožňuje brát si státní peníze v zásadě bez omezení. To v soukromých rozhovorech potvrzují i úředníci grantových agentur. Pokud pošle třeba společný tým chemiků a biologů žádost plnou nesrozumitelných cizích slov, nikdo se neodváží odepřít peníze. V takovém případě by totiž hrozily novinové titulky o svévolném zastavení výzkumu, který by jinak určitě přinesl lék proti rakovině. A chcete snad být ten, kvůli komu umírají malé děti v děsivých bolestech? To je lepší těch pár milionů či desítek milionů přidělit. A že probíhá nezávislé posuzování? Ti, kdo dnes nezávisle vypracují pozitivní posudky, ti budou žádat zítra. Financování „genderu“ a podobných parodií je už jenom třešničkou na dortu.

Petr Hampl: Vznešená věda a buranské peníze.

3. 2. 2020

Všechny poučky říkají, že když chceme něčemu opravdu porozumět, musíme hledat to, co je v rozporu s naší teorií. To nám umožní se neustále zlepšovat.

Dosud jsme předpokládali, že genderová agenda nebude na islámské komunity aplikována. Silnější karta (islám) prostě přebíjí slabší kartu (gender). Tady jsme ale narazili na opačný případ. Je to případ ojedinělý? Bude jich přibývat? Pokud by jich přibývalo, znamenalo by to, že civilizační konflikt bude mít jiný průběh, než dnes předpokládáme.

Doporučuji věnovat pozornost i druhé Martinově poznámce. A sice tomu, že se postupně rozptylují iluze o tom, že křesťanští konzervativci by mohli být skupinou, o kterou se obrana Západu opírá. Někteří z nich jsou opravdu velice stateční a myšlenkově jasní, ale pro jiné představuje islám obrovské pokušení.

Martin Konvička: Britský táta, který nesouhlasí, aby jeho synek absolvoval povinné hodiny LGBT+++ vymývárny, prý půjde raději do vězení.

A pozor - Pozor, jmenuje se Hussain.

Takže tady máme konflikt alláhovců s přešívači, v jehož důsledku budou nealláhovští konzervativci inklinovat - k alláhovcům.

Pokud to od dobroserů není zločinný záměr, tak to je ještě zločinnější imbecilita.

The Times: Trans row father is willing to go to jail

1. 2. 2020

Druhou nejprodávanější knihou za leden byl na mém e-shopu starší rozhovor s Martinem Konvičkou. Docela tomu rozumím. Martin konečně přestal ztrácet čas politikou a věnuje se psaní a přednáškám. Pochopitelně se ukazuje, co lidé v jeho okolí věděli už roky. Je to neuvěřitelně chytrý a hloubavý člověk, ve svém oboru u nás rozhodně bezkonkurenční, ale nejspíš i jeden z nejlepších na světě.

A není to jen otázka intelektuálních hrátek. Čím otevřenější bude naše myšlení, a čím výkonnější mozky zapojíme, tím větší je šance, že vymyslíme, jak zastavit islám. Je totiž zjevné, že staré metody nefungují, a že v agresivitě ani bojovnosti s nimi zatím nejsme schopni držet krok.

Martin Konvička: Rozhovor

1. 2. 2020

Po týdnu útoků na Hampla přitvrdilo. Je totiž velký rozdíl, jestli kavárna hází bahno na staršího otrkaného rebelanta, který si ještě navíc občas nedokáže odpustit trochu provokace nebo jestli je předmětem útoků mladá inteligentní dáma, která se dokáže chovat mile i k těm nejodpornějším případům liberálních demokratů.

Hana Lipovská je optimální kandidátkou do Rady České televize. Vzdělaná, kultivovaná, s velmi dobrým rozhledem, co do dějin, umění a kultury. Ekonomka přesně s těmi názory, jaké lze od dnešních ekonomů očekávat. Schopná pracovat s ekonomickými daty o hospodaření organizace. Komunikativní, ochotná diskutovat. A zároveň není vůbec provázána s žádnou zájmovou skupinou kolem České televize. Lepšího kandidáta těžko hledat.

Samozřejmě, někdo může mít jiný názor a nemusí pro Hanku hlasovat. Může dokonce přesvědčovat jiné, aby pro ni nehlasovali. Ale bránit jí, aby kandidovala? To jsme někde v časech Národní fronty. Stejně jako když sorosovské neziskovky Eduin a Multikulturní Centrum Praha chtějí určovat, co si smí učitel přečíst a co už ne (přičemž průměrný učitel je vzdělanější než aktivisté těch neziskovek).

A co hůře, ti fašounci se nezastaví. Uvidíte, že za pár dnů se pokusí vytlačit z veřejného prostoru někoho ještě nevinnějšího. A po vytlačování z veřejného prostoru dojde na vytlačování z jednotlivých pracovišť. Nikdo se nemůže cítit bezpečný. To je ten stav, kterého se snaží dosáhnout.

1. 2. 2020

Tak Velká Británie je zase svobodná. Závěrečnou řeč Nigela Faraga v europarlamentu viděl snad každý. Upozorňuji z ní na větu, která je dle mého soudu absolutně klíčová. Nigel v ní uvádí, že se jedná o součást velkého konfliktu "mezi globalisty a populisty, přičemž síla populistů roste".

To je totiž opravdu jediné, co je pro nás důležité. Životy obyvatel ČR se odchodem Británie nijak nezlepší. A nezlepší se ani situace obyvatel Velké Británie, kde přibývá násilí, zrychluje se islamizace a brzy vypukne vlna konverzí k islámu stejně masivní jako u nás vstupování do KSČ po únoru 1948.

Osvobození Velké Británie je důležité proto, že narušuje moc globalistické byrokracie. Globalisté versus populisté. Globální byrokracie versus národní lidová demokracie. O to jde. V tomhle světle se můžeme znovu podívat na všechny spory a konflikty posledních 50 let a u každého položit otázku: Vítězství které strany by dalo moc místním lidem a které globálním organizacím? Možná zjistíte, že v řadě situací byste po letech sympatizovali s někým jiným než tehdy. Aspoň já to tak mám.

31. 1. 2020

Jarda Foldyna:

"Piráty pokládám za stranu složenou z části z příslušníků či sympatizantů extremistických bojůvek ne nepodobných nechvalně proslulým SA, zčásti z lidí, kteří jsou zvyklí být přisáti na peníze daňových poplatníků jako pijavice, zčásti z fízlů a udavačů, zčásti ze zfanatizovaných aktivistů a zčásti z naivních a nezkušených mladých lidí."

Já bych doplnil ještě další skupinu - nudné kariéristy, pro které je členství v Pirátské straně cestou k pohodlnému křeslu v dozorčí radě, lokálním vedení korporace nebo třeba ředitele kulturního domu.

Všichni to o Pirátech vědí. Rozdíl je ale v tom, že Jarda Foldyna nebude potřebovat jejich podporu kvůli schválení nějakého kšeftíku. Je tedy jedním z mála, kdo si může dovolit ten luxus říkat věci naplno.

Rozhovor s Jaroslavem Foldynou na Parlamentních listech

31. 1. 2020

K polemice o tom, jak je dnes obtížné být přijat ke studiu humanitních oborů:

Co se děje s těmi, kdo přijati nejsou? Podle redaktorky Aktuálně jich je 62%. Nastoupí tito mladí lidé do výroby? Nebo aspoň do McDonaldu?

Samozřejmě, že ne! Každý uchazeč má totiž možnost podat neomezený počet přihlášek na různé vysoké školy. Podat dvě až tři přihlášky je běžné, a jsou i tací, kteří jich podají třeba pět.

Vezměme si ukázkový příklad uchazeče o studium sociologie, který podá přihlášku na filosofickou fakultu, fakultu sociálních věd a fakultu humanitních studií. Na jednu z nich nakonec nastoupí, dvě přihlášky tedy zůstanou nevyužity. Podle redaktorky Aktuálně tak došlo k tomu, že „přijata byla pouze třetina uchazečů.“ A to si představme, že by ten uchazeč podal ještě čtvrtou přihlášku na politologii a pátou na gender. Potom by byla přijata pouze pětina uchazečů!

Otázka týdne: Opravdu se na humanitní obory dostane každý?

30. 1. 2020

Možná, že představitelé katolické církve jedno sami dobrovolně strhnou staroměstský sloup pýchy, a možná se národu omluví za všechny zločiny, od Bílé hory po současné multikulturní řádění katolických neziskovek. A potom se lidé možná začnou zajímat, jestli nenabízí něco, co stojí za pozornost. A možná to nebude stačit. Ale něco takového je stejně v nedohlednu.

Takže milí katolíci, pokaždé, když půjdete kolem obnoveného sloupu na Staroměstském náměstí, můžete si v tichosti říct: Proč Češi nemají nejmenší zájem o učení, které nabízíme? To kvůli naší pýše, nadutosti a pokrytectví.

Zkrátka. Vyhráli jste. Zase jste těm českým rebelantům ukázali, kdo má hlavní slovo. Ale štěstí vám to nepřinese.

Petr Hampl: Sloup národní potupy

29. 1. 2020

Co se stane, až se rozkřikne, že Greta je pečlivě vykalkulovaný podvod od samého začátku řízený PR agenturami a podepřený velkými penězi? Vůbec nic! Gretu podporují ty sociální vrstvy, kterým takové věci vůbec nevadí. Ba naopak, být vždy na straně mocných a bohatých je pro ně to nejdůležitější.

29. 1. 2020

Při psaní dalšího dílu Prolomení hradeb procházím spoustu literatury o sociální vývoji západního světa v posledních 50 letech. A je mi čím dál jasnější, kdo byl při pádu komunistických režimů tím skutečným poraženým.

Nebyli to komunističtí funkcionáři. Jejich rodiny vesměs splynuly s korporátní elitou a dnes mají více majetku i moci než před rokem 1989. Nebyli to ani obyčejní pracující. Většině z nich se dnes nedaří hůř než před Listopadem. Někteří skutečně upadli po hranici bídy, za starého režimu nemyslitelnou, ale jiní si zase žijí lépe.

Kdo to ale skutečně odnesl, je dělnická třída v západních zemích. Její postavení se zhoršilo až neuvěřitelným způsobem. Bez ohledu na fázi ekonomického cyklu se jejich životní úroveň snižuje, klesají životní šance, zachází se s nimi stále hůř. A v poslední fázi jsou nahrazováni jiný etnikem s jinou kulturou.

Myslím, že málokdo z těch nahoře chtěl zničit vlastní země se svým vlastním lidem. Každý chtěl jen o kousek zvýšit zisk. A ono to bylo tak snadné.

Poučení je, že zdravá společnost potřebuje rovnováhu. Jakmile jedna strana získá příliš drtivou převahu, doplatí na to všichni.

28. 1. 2020

Tahle skvělá Konvova poznámka se týká každého zla. Buď zastavíte zlo v té fázi, kdy vám všichni tvrdí, že je naprosto bezvýznamné. Nebo ho nezastavíte vůbec. Jestli nebylo dost síly a odhodlání na porážku zlověstného miminka, jak byste jej mohli zastavit, až nabere plnou sílu?

Gender, klimatické šílenství, zpochybňování pohlavních identit, multikulti, islám, politická korektnost... o každé z těch oblastí to platí.

Martin Konvička: "... na německých univerzitách v současnosti působí 220 profesorů genderových záležitostí a jen 190 vysokoškolských učitelů farmakologie..."

(zapomněli na zásadu BRÁNIT POČÁTKŮM, dementi)

Novinky: Němečtí akademici volají po odstranění genderových krajností

28. 1. 2020

Včera v Ostravě. Kde jen ti soudruzi od Pirátů udělali chybu?

28. 1. 2020

Bakalův server Aktuálně provedl další změny v článku "Kdo je Hampl". Byly vyškrtány všechny zmínky o rasismu. Už jsem zlý člověk jenom tím, že např. tvrdím, že české humanitní fakulty mají v současné době zoufalou úroveň, a že se tam dostane každý. K tomu názoru se hlásím!

Přiznám se, že je mi tenhle konec příjemnější, než kdyby se to muselo řešit soudně. Trestní oznámení by totiž stejně nesměřovalo proti těm grázlům, kteří redakci vedou, ale proti vyplašené barbínce Martině Heroldové, která článek podepsala - v zoufalé snaze se zavděčit a stát se "opravdovou novinářkou". Ještě neví, že ty šéfy za pár let přestane bavit, a že pokud se včas dobře nevdá, žádná skvělá budoucnost ji nečeká. Ale to už není můj problém.

27. 1. 2020

Jaký je názor Pražské kavárny na osvětimské plynové komory? Jednoznačný. Pomníky esesákům, hanobení pomníku osvoboditele, který Osvětim zrušil. Tento názor sdílí většina tzv. demokratických politiků.

27. 1. 2020

Boj o ombundsmana bude také testem Trikolory. Podle dosavadních vyjádření se ho totiž nechystají podpořit. S tím, že mnohem lepší by bylo celý úřad zrušit. Možná, že by opravdu bylo lepší celý úřad zrušit, ale to není v tuto chvíli dosažitelné. Odepřít podporu Stanislavu Křečkovi, a vydat tu pozici někomu, kdo bude pokračovat v dosavadní linii (ombundsman jako fašistická skupina usilující o likvidaci občanských svobod) by bylo extrémně špatné.

Navíc by to bylo také extrémně špatné znamení do budoucna. Mohlo by z toho vyplývat, že Trikolora preferuje "pravicovost" (v tomto případě rozuměj ochotu nadržovat vždy bohatším proti chudším) proti zdravému rozumu, férovosti a vlastenectví. Stanislav Křeček skutečně hájil nájemníky proti majitelům domů a mnozí s tím postojem nemusí souhlasit. Ale není to postoj nelegitimní a neohrožuje občanské svobody.

Členové Trikolory, vyříkejte si to se svým vedením, dokud je čas. Je to přece vaše strana, ne strana funkcionářů. Byla by škoda v takové situaci selhat.

27. 1. 2020

Salviniho revoluce byla prozatím odražena. Volby v klíčovém regionu Emilia-Romagna jednoznačně vyhrála vítačská Demokratická strana se svým programem úplného otevření hranic a výměny obyvatelstva italského poloostrova. Hnutí pěti hvězd, které se snažilo držet pozici mezi Demokratickou stranou a Ligou, bylo naopak zcela rozdrceno (pod 5%).

Jinde naopak vyhrál Salvini. V podstatě byla potvrzena data z výzkumů. Ty ukazují, že Salvini by snadno vyhrál celostátní volby, ale některé vítačské regiony drží.

26. 1. 2020

Milí homoaktivisté, když jste si tak jisti, že většina občanů ČR podporuje vaše požadavky, proč se tak strašně bojíte referenda?

26. 1. 2020

Jana Kunšteková mě přirovnává k anglickému disidentovi, jehož jméno tady nemůžu napsat a jemuž nesahám ani po kotníky. Vlastně nevím, čím jsem si právě já vysloužil v poslední době tolik útoků. Spoustu skvělé práce dělají i další.

Ale neříkám, že mě to nepotěšilo.

Nicméně stejně bych byl raději, kdyby se mluvilo mých knihách a o mých myšlenkách než o mé osobě, veskrze průměrné a nezajímavé.

Jana Kunšteková: Další jméno, které nesmí být vysloveno nebo kdo rozhoduje o tom, co smějí učitelé číst

26. 1. 2020

Obávám se, že tahle prognóza je naproto správná.

Je dokonce velmi pravděpodobné, že kdyby tu byla silná islámská přítomnost dříve, neomarxismus by se vůbec neprosadil. Studentští revolucionáři 60. let by se od samého začátku hlásili k islámu.

Martin Konvička: Překlad pro neangličtináře:

(Somálská) teroristická armáda Al Šabaab zakázala na svém území plastové pytlíky.

Ona by to byla ohromná bžunda, ale není. Když budete pátrat, najdete dost výroků západních libtardů o tom, že islám má "ekologické hodnoty". Mesalinace mezi eko-levičáky a islámisty možná neprobíhá přímo v Somálsku, ale na západních universitách, a v politice (němečtí a rakouští Zelení!) je rozjetá na plné kule.

A bude hůř, brzy se začneme dočítat, že Islám je odpovědí na problémy Planety, vsaďte se.

News.Sky.Com: Terrorist group al Shabaab has banned single-use plastic bags

26. 1. 2020

Hampl na Protiproudu:
V nepravém konfliktu strany nepodnikají kroky, které by směřovaly k dosažení cílů, ale vybíjejí se na cílech náhradních. Ukázkovým příkladem byla 30. léta v Německu, kdy někteří doufali, že chybnou ekonomickou politiku vyřeší vytloukáním židovských obchodů. Samozřejmě to nemohlo fungovat a všichni víme, co následovalo.

Stejný princip vidíme v současné době. Evropská unie není schopna řešit ani ekonomické problémy ani migrační krizi ani zajistit bezpečnost občanům svých zemí ani pohnout s žádným jiným problémem. I horliví přívrženci současného režimu prožívají úzkost. Ať už se to děje zcela úmyslně či nikoliv, negativní emoce jsou směřovány proti náhradním cílům – údajným stoupencům Ruska, údajným pravicovým extrémistům, a v poslední době stále častěji i proti všem starším lidem. Jenže ať bude přijato jakékoliv opatření, nezabere. Žádná represe vůči xenofobům nezmírní problémy evropského byrokratického molocha.

ProtiProud: V české politice přibývá násilí. Hranice se dále posouvají.

25. 1. 2020

Dva mladíci, jejichž etnická příslušnost a náboženství jsou tajné, shodili člověka pod přijíždějící metro i v Praze. Stejně jako to dělají v německých městech. K té vraždě nemuselo dojít. Plnou vinu nese ministr vnitra Hamáček. Kdo pomáhá vrahům, jakoby sám vraždil.

25. 1. 2020

V odpovědi na včerejší otázku týdne připomínám výsledky jednoho sociologického výzkumu.

"Čím je žena emancipovanější, tím méně pochopení má pro požadavky feministek. Vlastně se tak potvrzuje, co většina lidí věděla. Feminismus není hnutím ambiciózních žen, které mají velké cíle. Feminismus je hnutím ubohých zakomplexovaných gendertetek, zvyklých podřizovat se. Že ty první jsou dost chytré, aby při cestě k úspěchu občas použily i feministické fráze (když se to hodí), to na tom nic nemění."

Otázka týdne: Kde je hranice mezi zdravou ženskou samostatností a feminismem?

24. 1. 2020

Anketa na iDnes.

23. 1. 2020

Ve všem tom rebelantském shonu jsem zapomněl nasdílet otázku minulého týdne. V odpovědi píšu:

Debata o tom, jaký je ve skutečnosti islám, tu probíhá už několik let. Na jedné straně sporu stáli teoretici „náboženství míru“ s monopolním postavením v médiích, ve školství a ve státní správě, vybavení rozpočty řádu stovek milionů korun. Proti nim „islamofobové“, kteří čelili nejrůznějšímu šikanování, vyhrůžkám a trestnímu stíhání.

Před pár dny byl v Praze zahájen soud s bývalým imámem pražské mešity, tedy nejvýznamnějším českým muslimským duchovním. Samer Shehadeh byl obviněn z propagace a podpory terorismu, a tentokrát už nic neskrýval. Když mluvil o své víře a motivaci, dal jednoznačně za pravdu těm nejhorším islamofobům. Ano, takový islám skutečně je. Džihád, násilí, podvody, povinnost nenávidět nevěřící, pohrdání českým zákony i domácím obyvatelstvem.

23. 1. 2020

"V knize Prolomení hradeb se otevřeně hlásí k RASISMU A NENÁVISTNÝM POSTOJŮM" píše o mě redaktorka Aktuálně Martina Heroldová.

V té knize se doslova píše (str. 74):

"Opakovaně jsem vyjádřil přesvědčení, že bych neměl nejmenší problém, kdyby se moje dcera vdala za černocha či Japonce nebo kdyby si můj syn namluvil třeba Indiánku. Žiju ve spokojeném manželství s bílou ženou, ale klidně se mohlo stát, že by se můj životní příběh vyvíjel jinak a já mohl mít doma třeba Kubánku nebo Korejku (tedy samozřejmě za předpokladu, že by měla plně osvojenou naši kulturu). Natož v kamarádství nebo v zaměstnání. Nedokážu si prostě pomoci, neumím lidi posuzovat podle barvy pleti. Což nepokládám za zásluhu ani vinu, jednoduše to tak je."

Existují jen dvě možnosti:
a) Martina Heroldová cíleně lže, aby připravila půdu pro fyzické napadení, trestní stíhání, zakazování publikační činnosti apod.
b) Kdyby hloupost nadnášela, tak by se nakladatelství Economia vznášelo nad Prahou jako vzducholoď, a slečna Heroldová vysoko nad tím.

Nebo obojí najednou.

23. 1. 2020

Může někdo ještě zpochybňovat, že Zemanovo volební vítězství mělo zásadní význam pro lidská práva a občanské svobody v České republice?

23. 1. 2020

Zápasník MMA, který se začal cítit ženou, a který své soupeřce prorazil lebku, byl vyhlášen "nejstatečnějším sportovcem v dějinách."

Breitbart.com: Transgender MMA Fighter Who Fractured a Woman’s Skull, Named ‘Bravest Athlete in History’

22. 1. 2020

Příští rok nebude Den rebelů, ale Den rebelantů. Budeme ale potřebovat větší prostor. Ideálně hospodu na kraji Prahy (kvůli snadnému parkování pro mimopražské), kam se vejde tak 200 lidí. Snadno by se dalo pronajmout konferenční centrum, ale raději bych, aby tu útratu dostal normální český hospodský, u kterého je příjemně a který točí dobré pivo.

22. 1. 2020

Pokaždé, když občané slyší o "penzijní reformě," měli by zbystřit. Nejspíš se totiž chystá další obrovská rozkrádačka.

Stačí vzpomenout na tu Nečasovu, kdy "tým expertů" slíbil, že zvětší hromadu peněz tím, že je bude převádět mezi různými účty. Zároveň měla vzniknout nová vrstva manažerů a ti manažeři si měli brát provize za převádění mezi účty. S tím, že někdy v neurčité budoucnosti se to určitě vyplatí.

Zastavení téhle levárny byl jediný dobrý počin Sobotkovy vlády. Je vlastně až neuvěřitelné, že lidé odpovědní za Nečasovu reformu nikdy nebyli stíháni.

Místo dalšího převádění peněz mezi obálkami bychom měli od Babišovy vlády slyšet, jak to udělá, aby české podniky přestaly patřit cizincům a abychom se vrátili od součástek ke složitým celkům (jaké se tu vyráběly, než si zemi rozebraly korporace). Dokud se nedořeší tohle, tak nebude dost peněz na nic. Ani na důchody.

21. 1. 2020

Na včerejším Dni rebelů mě potěšilo složení účastníků. U stejného stolu bylo možné vidět špičkovou advokátku vyhrávající jednu cenu za druhou, řemeslníka, majitele malého krámku, kostymérku, bývalého předsedu mocného úřadu, korporátního manažera, prodavačku, vysokoškolského učitele filosofie... a nepoznali byste, kdo je kdo. Leda snad podle hodinek nebo podobných detailů.

Jako by se zhmotnil budovatelský sen z 50. let. Jenže svobodně!!!

Protože ti lidé měli něco, co je spojuje. Slova jako "rodina", "národ" nebo "svoboda" znamená pro všechny totéž. Pro všechny stejně důležité.

Alternativou vůči společnosti elit není výměna elit, nýbrž takové uspořádání, kde přestane být důležité, kdo k jaké "elitě" patří.

Jo, a je to něco úplně jiného než když honorace přibere dělníka, aby mohla ukazovat, jak je lidová, a když se ten dělník křečovitě učí všem móresům lepších lidí.

21. 1. 2020

Franta Kubásek ve svém zpravodajství opět nezklamal:

„Je až zábavně smutné, jak údajně politicky a právně silnou Evropskou unii vysírá každý příchozí chráněnec a evropské právo znásilňuje stejně kvalitně jako naše bělošky.“

A o kus dál. „Pokud nátlakové ekoteroristické organizace nebudou moci blokovat britské ulice, způsobí to – společně s Brexitem – že se v Británii do hodiny oteplí o 10 stupňů, dorazí tam uhlíkové tsunami, exploduje sopka, Londýn sejme blizard, Manchester – kromě znásilňovačů – zasáhne i tornádo, a celý ostrov se potopí. To máte za ty ruské lži!“

20. 1. 2020

Večer rebelů se uskuteční dnes (v pondělí 20. ledna) od 17 hodin v řeporyjské sokolovně.

Adresa: Jáchymovská 1, 155 00 Praha 5-Řeporyje-Řeporyje.

Nabídka šatny pro striptérky se nevztahuje na místního starostu.

Veřejnou dopravou:
Doprava busem č. 174, 301 nebo 352 ze stanice metra Luka do zastávky Náměstí U Lva. Pak asi 50 metrů rovně, na světlech doprava a tak restaurace je pak po asi 50ti metrech vlevo. Na ten bus 174 lze nastoupit už ve stanici metra Nemocnice Motol.

Parkování:
Ve dvou ulicích nad sokolovnou (při pohledu na sokolovnu je to napravo) je zřetelný zákaz vjezdu. Rozhodně tam neparkujte! Víte, kdo je v Řeporyjích starostou. Dá se ale pohodlně zaparkovat v ostatních ulicích 2-3 minuty pěšky od restaurace.

19. 1. 2020

Na svém e-shopu jsem (kromě rozšíření sortimentu) zavedl také posílání před zásilkovnu. Můžete tak objednávat knihy i pro své přátele v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Švédsku, a samozřejmě na Slovensku.

www.pi-shop.cz

19. 1. 2020

Vy ještě nemáte vysokoškolský titul? Přitom je to tak snadné.

Daňové poplatníky vyjde takové studium na pouhých 400 tisíc korun.

19. 1. 2020

Vystoupení Pavla Novotného na včerejším kongresu ODS stojí za pozornost nejen kvůli "legráckám" (moc vtipné mi to nepřipadalo, ale asi nemám ten správný smysl pro humor), kterými svou řeč prošpikoval. Všimněte si zejména:

a) okázale předváděné poslušnosti. Novotný asi pětkrát zdůraznil, že stačí jediná SMS od předsedy Fialy, aby bez odmlouvání udělal naprosto cokoliv. Majitelé psů, ruku na srdce. Kdo může říct, že má svého miláčka tak vzorně vycvičeného?

b) Novotný za celou dobu nezmínil žádný politický ideál. Proč je v politice? Chce něco prosadit? Chce něčemu zabránit? Má nějaký jiný cíl kromě vlastní kariéry? Pokud ano, tak ho pečlivě skrývá.

To je skutečný politik nového typu! Takové Evropská unie potřebuje a chce! A ne dinosaury s názory a páteří.

18. 1. 2020

ODS chystá politicky korektní kongres bez plastových brček, za své hlavní spojence označuje eurofanatické neomarxisty. A mezitím někteří jiní doufají, že zaplní místo staré ODS.

Jenže to nebude fungovat. Starou ODS už nikdo nepotřebuje. Svět se změnil, česká společnost se změnila, řešíme úplně jiné věci. V tom je Petr Fiala politicky chytřejší než jeho soupeři.

A jestli ODS páchá sebevraždu? Ani náhodou! V posledních letech slyšíme každých pár měsíců, že se ODS po tom či onom stává nevolitelnou. Ve skutečnosti si našla nové voliče, kteří ji stabilně podporují, a podporovat budou.

17. 1. 2020

Ještě jeden zajímavý aspekt níže uvedeného skandálního případu. Verze příběhu zkreslená ve prospěch arabského agresora se objevila ve většina celostátních médií. To se nestalo samo. Znamená, že nějaká komunikační agentura strávila energii tím, že vytvořila správnou verzi příběhu a vnutila ji příslušným novinářům. Takovou práci nikdo neudělá za 5000, honoráře jsou někde úplně jinde.

Kdo platil manipulaci veřejného mínění? Nejsme to náhodou my jako daňoví poplatníci?

Hynek Charous: UDÁLOSTI POSLEDNÍCH DNÍ ... :

ZŠ Slovanské náměstí Brno-Královo pole, 5.třída....

Jedno z dětí, "váhově zvýhodněné" oproti ostatním, příslušník arabského etnika, tak dlouho šikanoval ve jménu vrozeného pocitu nadřazenosti ostatní spolužáky, až se paní třídní učitelka, která to nemá do důchodu daleko, rozhodla dotyčného malého agresora napomenout, že "takto se rozhodně u nás k ostatním nechováme a aby toho okamžitě nechal, jinak mu hrozí horší známka z chování".
To si ovšem dovolila příliš. Následující dny byla chudák paní učitelka...(pokračování)

17. 1. 2020

Když někdo koupí zboží, o kterém ví, že je kradené, nemůže si pak stěžovat, až mu bude zabaveno. Platí to také o švédské skupině Heimstaden Bostad, která koupila byty, jež Bakala ukradl horníkům. Teď už jen čekáme na vládu, která bude mít dost kuráže, aby je bez náhrady vyvlastnila a rozdala nájemníkům.

Mimochodem, nový "majitel" je organizace vlastnící téměř 100 tisíce bytů. Tedy stejná tupá byrokracie jako to nejhorší, co si dokážeme představit ze státní správy. Vlastně ne, rozdíl je v tom, že korporátní vlastník nepodléhá žádné demokratické kontrole a - na rozdíl od státu - je nucen neustále zvyšovat zisky. Korporátní byrokracie tedy v tomto případě představuje mnohem větší zlo než byrokracie státní. Princip svobody, férovosti i efektivity tedy hovoří pro vyvlastnění.

17. 1. 2020

K domobranám připomínám, že návrh zákona teprve BUDE PROJEDNÁVÁN. Hodně bude záležet na detailních formulacích, a zejména na tom, komu bude svěřeno uplatňování zákona. Pokud by to měli být Hamáčkovi lidé (jak s tím počítá současná verze), pak je v zásadě jedno, co bude v zákoně napsáno. Beztak to budou uplatňovat jenom na někoho, a beztak to uplatňovat zcela svévolně.

Obecněji připomínám, že služba v domobraně je základní občanské právo, nicméně, že stát má právo (a povinnost) na domobrany dozírat, dávat jim metodické vedení, regulovat je...zkrátka zajistit, že se nezvrhnou ve stranické milice ani ozbrojené bandy.

Připomínám také, že pokud projde zákaz domobran, budou následovat zákazy dalších a dalších spolků a aktivit.

Proiproud.cz: Zákon proti domobraně

17. 1. 2020

Tak mi věnuje pozornost sám velký elf Kartous. Jeho argumentace stojí za pozornost - a sice, že žádná není! Vyjmenuje, s čím nesouhlasí, a požaduje zákaz.

Je to o to pozoruhodnější, že Bohumil Kartous v tuto chvíli opravdu patří k tomu nejlepšímu, co má kavárna k diskuzici! Když je takhle hloupá jejich hvězda, jak na tom budou ti průměrní. Když nemůžete diskutovat, nemůžete ani přemýšlet. Když nemůžete přemýšlet, zhloupnete.

Nebo možná vidíme v nejčistští podobě, jak používá mozek intelektuál nového typu. Dozví se, co si má myslet a přizpůsobí se. K čemu jinému přece lidé své mozky mají, že?

Článek Bohumila Kartouse na britských listech

16. 1. 2020

... a mezitím na LinkedIn, sociální síti mladých perspektivních nadšených manažerů.

16. 1. 2020

Z odpovědi ředitelce Multikulturního centra Praha:

Na mých tezích není nic radikálního ani neobvyklého. Shodou okolností se stalo, že pár dnů po vydání rozhovoru vystoupil s velmi podobným prohlášením Gérard Collomb, donedávna francouzský ministr vnitra. Podle něj dokonce zbývá pouhých pět let do úplného ovládnutí Evropy muslimy. V Brně zase proběhl další konflikt, kdy agresivní muslimský žák napadal své spolužáky, a když se jej učitelka pokusila káznit, stala se sama obětí šikany. Jak je už v podobných případech pravidlem, školní inspekce se postavila na stranu agresivní muslimské matky.

Dalo by se tedy očekávat, že vznikne diskuze. Opravdu jsou takové trendy? Co je způsobuje? Co z nich vyplývá? Dají se zastavit? Na co se mají školy připravovat? Proč dosud všechny pokusy o integraci muslimů skončily neúspěchem? A dalo by se očekávat, že právě ti, kdo jsou placeni za „integraci“, budou o takovou diskuzi stát nejvíc.

Ale opak je pravdou. Následovala reakce opačná. Umlčet. Nic nevidět. Zcenzurovat. Zabránit mluvit. Slečna Schreiberová, dnes již neblaze proslulá ředitelka Multikulturního centra Praha, tak v první fázi iniciovala nátlak na redakci. Když tento fašizující postup vzbudil jednoznačně negativní reakci veřejnosti, sepsala konečně odpověď.

Ve své odpovědi se ovšem slečna Schreiberová uvedenými tezemi vůbec nezabývá. Snaží se vlastně jen rozbít diskuzi. Rozmělnit ji na sérii osobních útoků a na spory o okrajové marginálie.

Petr Hampl: Učitelské noviny, islamizace a multikulturní aktivistka

16. 1. 2020

Konečně pořádné Televizní noviny. Něco jako Infowars, ale chytřejší. Takže Frantovi Kubáskvi odpouštím, že veřejně říká, že se mnou nesouhlasí.

15. 1. 2020

V dnešní poznámce se s odstupem vracím k íránské kauze:

K obavám, že na nás zaútočí džihádisté podporovaní Íránem. Lidé, kteří ji vyjadřují, říkají vlastně: „jsme bezbranní, a dosud jsme naživu jen proto, že ti šílení ajatolláhové nedostali chuť nám ublížit." Je “pravdu přijatelné, aby byl tohle základ naší bezpečnosti? Není spíš zapotřebí zavést hraniční kontroly a vybudovat ploty? Není zapotřebí předělat tajnou službu tak, aby místo komentování učebnice dějepisu a papouškování frází generovanými pornoherci začala řešit skutečná rizika? Není zapotřebí začít organizovat domobranu a trénovat obyvatelstvo pro případ nenadálých situací? Není zapotřebí deportovat členy těch komunity, kde je neúnosné riziko podpory teroru? Dělat mrtvolu, to snad někomu může zachránit život v kritické situaci, ale těžko na tom zakládat národní bezpečnost.

Petr Hampl: Válka, která nevypukla

14. 1. 2020

Díky Míše Julišové za upozornění na hodně zajímavý článek na Délském potápeči. Je jako většina článků na tom serveru. Spousta velmi podnětných myšlenek a spousta vyložených blbostí pohromadě. Ale od toho jsme myslící dospělí lidé, abychom si to probrali.

Andrew Joyce upozorňuje, že nazrál čas na zakládání stran, které budou:
a) jednoznačně národovecké ve věcech kultury, práva, bezpečnosti atd.
b) jejichž ekonomickým programem bude demokratický národní socialismus se vším všudy. Tedy včetně progresivního zdanění, ochrany domácího trhu, znárodňování velkých strategických podniků atd.

Nejsem přílišným fanouškem toho druhého, nicméně souhlasím, že to je legitimní postoj v diskuzi, a že po takových stranách je masivní lidová poptávka. Rozhodně mnohonásobně větší než po "konečně pořádné pravici." Je také jasné, že takové projekty musí vznikat úplně od nuly. Dosavadní levice je natolik zkorumpovaná a zdiskreditovaná, že už z ní nemůže vzejít vůbec nic.

Mám ale za to, že mají-li být takové projekty úspěšné, musí být schopny odolat pokušení antisemitismu. Musí být ochotny si přiznat, že dochází k válce civilizací a že chudší čtvrti jsou první linií boje. Že se z toho nevylžeme tím, že si budeme namlouvat, že my a džihádisté jsme stejná rasa (a tudíž spojenci). Nakonec nepůjde o to, kdo má jaké geny, ale o to, kdo se podřídí islámu, a kdo se postaví na odpor. Jestli v tom nemáme jasno my, strana džihádu v tom naprosto jasno má.

Andrew Joyce: Dočkáme se v roce 2020 rozmachu nacionalistické levice?

14. 1. 2020

Umím si představit i jiné silné kandidáty, ale pan doktor Křeček má unikátní výhodu. Roky působil ve velmi podobné pozici, a všichni viděli, že si počínal skvěle.

Křeček for ombundsman!

14. 1. 2020

"Povinností intelektuála je dnes je urazit tolik lidí, kolik jen jde," cituje Echo24 nedávno zemřelého Rogera Scrutona. Od té doby, co existuje Pražská kavárna, to jde tak nějak samo.

13. 1. 2020

Poznatek z diskuzí o mrzkém jednání ředitelky multikulturního centra. Když procházíte diskuze na facebooku i twitteru, pořád narážíte na stejnou frázi:

"To se bojíte jedné mladé ženy....?"
"Nechápu, proč se bojíte jedné holky...?"
"Proč se bojíte jedné...?"

A když jdete pár týdnů zpátky, najdete stejnou otázku, proč se bojíme Gréty.

Samozřejmě se nebojíme ani Gréty, ani slečny Schreiberové. Z té první máme legraci, jednáním té druhé opovrhujeme.

A díváme se soucitně i na sluníčkáře, co umějí jen dokola opakovat několik málo frází.

13. 1. 2020

Poznámka ze staršího článku Jaroslava Bašty. Berme ji vážně, protože on v tom oboru (na rozdíl od většiny komentátorů) opravdu působil, a tudíž to zná zblízka:

"Zpravodajské služby v posledních desetiletích vykazují stejné neduhy jako celá postmoderní ekonomika – náklady se platí ze státního rozpočtu, výsledky se privatizují. Jako příklad této privatizace lze uvést třeba prodej odposlechů buď přímo odposlouchávaným pachatelům nebo jiným zájemcům např. politikům či médiím. Někdy jako vedlejší produkt sledování osoby nebo firmy bývají zpeněženy přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví, které poté využijí zločinci luxující cizí účty. Nelze proto vyloučit, že předmětem obchodu se mohly stát také počítačové programy původně určené k použití pro vojenské účely, tedy k ochromení infrastruktury protivníka v případě konfliktu. Jejich transformace v nástroje vydírání holt představuje znamení naší doby."

13. 1. 2020

Pamatujete, jak se nám snažili namluvit, že přímá volba prezidenta rozděluje společnost?

Tak tu máme volbu ombundsmana. Jako občané nemáme možnost vynutit si referendum o zrušení úřadu. Nemáme ani možnost zvolit svého kandidáta. Zbývá nám nanejvýš skřípění zubů (a ještě ne moc hlasité, aby se člověk nedostal do maléru).

A výsledek? Společnost je srovnatelně rozdělená jako v době prezidentské volby, vedle toho ale šíří rezignace a převládá pocit, že celá demokracie je podvod. Je to lepší? Je to kvalitnější demokracie? Žije se lépe?

Všimněte si také, že kdybychom volili přímo, vybírali bychom mezi osobnostmi. Mezi tím nejlepším, co má země k dispozici. Při parlamentní volbě se vybírá mezi druhořadými úředníčky.

To je důvod, proč nemůžu podporovat politika ani stranu, která lidem upírá možnost zapojit se do politického rozhodování. Leda krátkodobě jako menší zlo.

12. 1. 2020

Jednou z hlavních zbraní islámu je naše nevědomost. Dokonce i mnoha vlastencům nedochází, na jak hrozivého nepřítele jsme narazili. Nemluvě o těch, kdo jsou pod vlivem stále masivnější propagandy o náboženství míru apod.

Proto je tak důležité, že tu působí organizace jako Centrum pro studium politického islámu (a proto prodávám jejich knihy) a proto je nesmírně užitečná každá hodina věnovaná studiu tohoto kultu smrti. Těm pokročilejším doporučuju video Martina Konvičky. Je to zaměřené na méně známé záležitosti z dějin (a chce to už mít načtené ty opravdu základní věci).

Ohledně vývoje v posledních 50 letech doporučuji video Davida Bohbota z naší společné besedy v Jihlavě.

12. 1. 2020

Po Pirátech se mě snaží cenzurovat soudružka ředitelka Multikulturního centra Praha. Pochopitelně a logicky. Kdybychom diskutovali tváří v tvář, do pěti minut bych ji usvědčil, že je podvodnice. Ona to ví stejně dobře jako já. Co jiného jí zbývá než cenzura a udavačství?

Zajímavější je, že v diskuzi se vyskytla řada lidí (byť ne většina), kteří tento mrzký a amorální postoj podporují. Ukazuje to na obecnější princip. Dokud je zlodějů a podvodníků pár, snaží se své činy zakrývat. Pokud jich přibývá, a začnou tvořit dostatečně velkou skupinu, jsou schopni vytvořit vlastní pojetí morálky, podle kterého vlastně jednají správně. Dokážou se dokonce navzájem ujistit, že jsou mravnější a vznešenější než ostatní. Vyberou si k tomu vhodnou ideologii. Dnes v těch kruzích převažuje neomarxismus, ale mnozí zjišťují, že islám funguje ještě lépe.

Jenže ono to taky obsahuje mechanismus autodestrukce. Chcete-li vlastní morální rámec udržet, musíte přibírat další a další lidi (jinak nebudou váš postoj sdílet). Jenže ti další a další lidé taky chtějí své místo u žlabu. A žlab neroste dost rychle, a z pracujících lidí se už nedá vyrazit o moc víc peněz. Hra se blíží svému konci.

IvCRN.cz: Sociolog Hampl nemá v Učitelských novinách co mluvit, píše ředitelka neziskovky do redakce

12. 1. 2020

"Německý Siemens nabídl místo v dozorčí radě 23 leté klima aktivistce z Hamburku," píše Tomáš Měšťan.

Kdo mě čte, tak ví, že přesně to jsem předvídal od první minuty klimatických demonstrací. Ti mladí lidé ve skutečnosti nebojují proti svým rodičům ani proti vlastní civilizaci (i když to tak může vypadat). Soutěží jeden proti druhému! Život se stává stále těžším, normální pracující chudnou a snižují se také šance vyšplhat se mezi novou aristokracii. Dnešní 20-30letí - místo, aby se vzbouřili - vedou zoufalý zápas jeden proti druhému. Kdo bude nejaktivnější, ten půjde nahoru. Všechny ostatní čeká značně temná budoucnost.

Nevědí ale jednu podstatnou věc. Aktivita a sebeponižování nestačí, pokud nepocházíte z dobré rodiny (případně nejste milenkou někoho významného).

A že to prozatím odmítla? Vsaďte se, že v tichosti dostane místo placené poradkyně a časem dojde i na vyšší mety - třeba na členství v představenstvu.

11. 1. 2020

Mnozí se Pirátům posmívají, ale já upozorňuju, že - kromě ANO - je to jediná strana, která postupuje efektivně a profesionálně (možná proto, že kromě těch blbečků, co se hádají o funkce, jsou tam méně viditelní lidé, co to opravdu řídí). Jestli se jednou dostanou k moci a prosadí nejextrémnější program západoevropských Zelených, pak to nebude vina voličů, ale vina amatérismu, nadutosti a chamtivosti jejich protihráčů.

11. 1. 2020

Včerejší otázka týdne se opět týká exekucí:

Co se týče výchovného efektu, je to jednoduché. Tisícileté dějiny ukazují, že obezřetný má být především ten, kdo půjčuje. Jestli někdo lehkovážně půjčuje někomu, o kom neví, zda půjčku vrátí, pak si zaslouží o ty peníze přijít. Není žádný důvod, proč by měla jeho hazard řešit vláda.

To ostatně ilustruje i naše současná situace. Jsou tu dokonce specializované firmy, jejichž byznys je založen na tom, že půjčují lidem, o kterých předem ví, že ty peníze nikdy nevrátí. Je to nejhorší typ šmejdů, kteří by bez masivní státní podpory už dávno zkrachovali.

Mimochodem, i tyhle situace se v dějinách opakují. Bohatí přinutí chudé, aby si půjčovali, chudí se dostávají do příliš tíživé situace. V lepším případě následuje reforma a vyvlastnění bohatých, v horším případě revoluce, pád do chaosu, a zpravidla dobytí země vnějším nepřítelem.

Ten, kdo si půjčuje, totiž zpravidla potřebuje tak naléhavě, že od něj nelze očekávat odpovědné rozhodování. Případně není dost chytrý, aby posoudil, do jakého průšvihu se řítí. To znamená, že žádné „výchovné opatření“ nezabere.

Petr Hampl: Když si někdo půjčuje a neví komu, tak si nezaslouží vrátit peníze

10. 1. 2020

Předpokládám, že když řeknu, že můj pes přišel z Aghánistánu, a ztratil doklady, takže že žádný čip mít nemusí.

10. 1. 2020

Poznáme, když přijde nová totalita? (ptá se Eva Svobodová v hezké poznámce) Proč ten budoucí čas? Dovoluji si odkázat na svůj článek "Přestaňme skrývat, že DOŠLO ke změně politického režimu."

Je ale vůbec důležité to poznat? Má nás to zajímat? Vždyť nejde o slovíčka. A "totalita" je jen slovo.

Někdo chce žít ve světě, kde si bude moci sám vybrat co čte, a kde bude mít právo svobodně mluvit. Někdo jiný zase chce žít ve světě, kde bude četba i mluva nařizovaná. Někdo chce vychovávat děti podle svého svědomí, někdo chce, aby výchovu dětí řídily výbory všeobecného blaha, a pokud se rodiče nepodřídí, aby byly děti poslány na převýchovu. A totéž lze konstatovat o tisícovce dalších oblastí.

O to jde. Ne o to, jestli tomu budeme říkat "totalita". Dnešní liberální demokraté by se jistě cítili skvěle za okupace. Nejspíš by nepoužívali slovo totalita. No a co.

To nejdůležitější, co jsme zdědili z předchozího režimu, je schopnost nebrat vrchnost vážně a postavit se jí na odpor (vhodným způsobem). To dělá rozdíl mezi námi a multikulturními aktivisty, kteří si prostě neumí představit, že by mohli zpochybnit "moudro" seslané z vyšších pater společenské struktury. Nejenže to nezpochybňují. Nejen, že nejsou schopni svobodně myslet. Oni si to ani neumí představit!

10. 1. 2020

Problém s Helenou Válkovou není ten, co dělala nebo nedělala před 40 lety. Hlavní problém spočívá v tom, že to je progresivistka odhodlaná zničit veškeré občanské svobody a lidská práva, aby mohla prosadit státně-korporátní agendu rozdrcení malých lidí a jejich dosavadního způsobu života.

Anna Šabatová se dokázala stát nejobávanější a nejnenávidější veřejnou postavou od Vasila Biľaka (i když ho možná překonává) a podle dosavadních kroků paní Válkové můžeme očekávat, že na Šabatovou přesně naváže. Úřad ombundsmana nadále zůstane hrozbou pro životy, svobody a majetky všech lidí.

Je-li cílem podpora rychlejší islamizace, předání země sudetským Němcům a vyhnaným šlechticům, to doplněno o extrémní klimatickou agendu a detailní dohled nad každou rodinou, zda snad synkovi neříkají kluk, potom je Helena Válková ta správná volba.

9. 1. 2020

V zastoupení politbyra Sdružení bílých heterosexuálních mužů a jejich obdivovatelek potvrzuji, že Den rebelů 20. ledna v Praze opravdu proběhne. A bude to větší, než to původně mělo být. Rezervujte si čas.

Místo oznámíme až ten den ráno. Pokud nesledujete můj Facebook či Twitter, můžete nechat e-mail, kam tu informaci poslat. Doufám, že budou připraveny i nemocnice. Po oznámení toho místa můžeme čekat vlnu infarktů v Pražské kavárně. Větší než po zvolení Miloše Zemana prezidentem.

Nahým demonstrantkám můžeme poskytnout pohodlnou šatnu. Kdo ví, třeba Piráti předvedu to jediné, v čem jsou dobří.

A teď vážně. Někteří přátelé mi radili, abych stáhnul z pozvánky konfederační vlajku nebo z ní odstranil některá jména. Ani náhodou! Tady proti sobě nemáme rozumné partnery, s nimiž bychom se mohli dohodnout. Narážíme na profesionální zakazovače, z nichž většina nemá vlastní životy, koníčky, myšlenky a ideály. Žijí jen tím, koho udat, co komu zakázat, co překazit. Opájejí se vlastní mocí, navzájem se hlídají (aby snad někdo neprojevil záblesk zdravého rozumu), a taky je to pro ně slušné živobytí. Jakmile v něčem ustoupíme, okamžitě začnou zakazovat něco dalšího.

Je důležité tyhle konflikty vybojovávat, abychom udrželi prostor pro základní svobodu projevu. Nejen pro nás, ale pro všechny, kdo chtějí svobodně mluvit, přemýšlet a diskutovat. Za ně všechny v tomhl konkrétním případě bojujeme.

9. 1. 2020

Vyjadřuji obrovské zklamání nad tím, že poté, co byl Adolfo Martines z Iowy odsouzen k 16 letům vězení za to, že v opilosti cestou z baru spálil duhovou vlajku, nenašla se ani jediná významnější divnosexuálská osobnost či organizace, která by proti tomu protestovala či s ním vyjádřila solidaritu.

Všichni jsme věděli, že tomu hnutí nejde o žádná práva, svobodu ani respekt, ale o docela obyčejné nastolení fašistického režimu. Nepřekvapuje, že ten rozsudek obhahují morální trosky typu Cempera (server Manipulátoři), ale že se nenašel vůbec nikdo... to o mnohém svědčí. Mimo jiné o strachu, který mezi aktivisty panuje. Nebudeš dost radikální, staneš se příštím terčem útoku.

9. 1. 2020

Kdyby Američani dokázali najít ve vesmíru Vetřelce, tak ho přivezou na Zemi. Budou doufat, že napadne Rusko. Až když jim zaútočí na New York, začnou přemýšlet, jestli ho taky umí zastavit.

8. 1. 2020

Někteří mě asi podezírají, že si Piráty platím. Ale opravdu ne. Podpora Hampla je asi jediná činnost, kterou neziskovkáři dělají zadarmo. Bilance za necelých 48 hodin od zákazu je následující:

  • prodeje na mém e-shopu narostly na úroveň z poloviny prosince,
  • čtyři nové nabídky na besedu, včetně jednoho z nejprestižnějších pivovarů v zemi,
  • a to nejlepší nakonec. Ozvala se mi jedna politicko-právnická celebrita, kterou jsem se neodvážil oslovit (že akce není dost na úrovni). Ozvala se sama a ráda nás přijde podpořit.

Logicky se nabízí otázka, proč to Piráti vlastně dělají. Úplné ignorování by pro nás bylo horší.

Myslím, že k odpovědi ukazuje horlivost, s jakou se všichni chlubí, že právě oni se na tom zákazu podíleli. Oni se potřebují zviditelnit! Mediální prostor totiž ovládl řeporyjský vepř, a stát se neviditelným je příliš riskantní.

V sázce je totiž hodně. Třeba místo šéfa poradců primátora. Je to pozice skvělá tím, že nemusíte rozumět absolutně ničemu (od toho jsou jednotliví poradci) a přitom máte nejvíc peněz. A žádnou odpovědnost. Musíte mít samozřejmě správný názor na tibetsko-čínské vztahy a být vidět. To se podařilo.

Nebo členství v dozorčí radě státního podniku. Tři měsíce se intenzivně připravujete na schůzi, pak dvě hodiny statečně jíte chlebíčky, týden odpočíváte a znovu s vrhnete do přípravy. A uživí vás to.

Zkrátka, být pirátský aktivista není snadné. Ještě, že takové schopné, pracovité a poctivé mladé lidi máme.

7. 1. 2020

Druhou pohádku o Mikulášovi si rozhodně nenechte ujít.

7. 1. 2020

Dnes byla uvedena do provozu internetová stránka obsahující přehled všech besed, koncertů, setkání a dalších akcí, u kterých je riziko, že je budou média hlavního proudu cíleně ignorovat. Zkrátka "akce, o kterých jste se neměli dozvědět."

www.svoboda-projevu.cz

7. 1. 2020

V měsíčníku My začal vycházet pravidelný Sloupek buranského sociologa.

7. 1. 2020

"Protesty proti Babišovi mají smysl!"

Opravdu, Mikuláš má reklamu, a možná dostane flek v cizině.

On snad od toho někdo čekal ještě něco jiného?

6. 1. 2020

Ozvali se mi z hospody Na Slamníku, kde měl 20. ledna proběhnout Den rebelů. Měli tam vystoupit mimo jiné Lenka Procházková, Alice Tomková, Petr Bystroň, moje maličkost, Jirka Hejlek, Ladislav Jakl, Martin Konvička, Walter Kraft, Igor Němec a další zábavní lidé.

Hostinec je zaplaven nenávistnými zprávami a komentáři a vyhrůžkami. Chápu, že nemůžu po jeho majiteli chtít, aby rizika a náklady podstupoval on. Akce se tedy uskuteční v jiném prostoru, který zveřejníme až krátce před jejím konáním.

6. 1. 2020

Biopaliva - špatně. Tzv. obnovitelné zdroje energie - špatně. Vegetariánství - špatně. A teď se potvrzuje, že přírodu ničí i bezhlavé sázení stromů. "Zalesňování otevřených travnatých ekosystémů může mít dalekosáhlé negativní důsledky, na ekosystémové služby i biodiverzitu," uvádějí ve svých studiích biologové z různých pracovišť.

Je to až neuvěřitelné, ale úplně všechno (!), co prosazují ekologické skupiny, poškozuje životní prostředí. Nezlepšuje, není ani neutrální, ale poškozuje. Nejde jen o to, že ty návrhy jsou ekonomicky nerealistické. Ony jsou od základu špatné.

Je z toho taky vidět, jak ubožácká a zbabělá je současná generace politiků. Téměř nikdo z nich nemá odvahu odkázat nátlakové skupiny do patřičných mezí. Místo toho zkouší ústupovou strategii typu "já s vámi vlastně souhlasím, taky bych chtěl tu bezuhlíkovou ekonomiku, ale..." Ve skutečnosti by přírodě nejvíc prospělo, kdyby někdo ty všechny šílené aktivisty zavřel, a hned tak je nepustil.

Ekolisty: Stromy mají v přírodě své místo. Ale ne všude.

5. 1. 2020

Z dnešního komentáře:
A pak tu máme kauzu Diag Human. Firma neinvestovala téměř nic, a dostane od státu (tedy od nás všech) odškodnění „za zmařenou investici“ skoro 15 miliard korun. Je to částka tak obrovská, že si ji většina z nás neumí vůbec představit. 15 miliard, to znamená, že můžete přijít do města velikosti Jindřichova Hradce a koupit všechny domky a byty ve městě. Zkrátka, něco, co se vymyká představám smrtelníka.

...Řekněme, že dědictví po Janu Kalvodovi bude činit dvě miliardy korun. V tom případě (při standardně fungujících ekonomických zákonitostech) zbohatne další generace Kalvodů o šest miliard. Bez vynaložení jakéhokoliv úsilí. Velké peníze vytvářejí ještě větší peníze samy od sebe. Tady už nejde jen o nespravedlnost, ale o podemílání samotné instituce soukromého vlastnictví.

Petr Hampl: Kalvodovo podemílání

5. 1. 2020

Je dobré používat mozek a nepropadat hysterii v žádném případě. Nejen v kontaktu se sluníčkářskou propagandou. Zdá se, že jako jeden z mála to umí Martin Gust (viz níže).

Takže pár základních poznámek k událostem v Iráku a okolí.

1) Americká zahraniční politika opravdu je dementní až zločinná. To ale neznamená, že každý, kdo je protiamerický, je automaticky dobrý člověk. Nebo dokonce, že je "ušlechtilý a statečný", jak čtu na některých profilech. V Íránu dnes vládne odporný režim islámského extrémismu, který se netají cílem dobýt svět. Sulejmani, "meč džihádu", vedl jeho ozbrojené složky, organizoval zabíjení nevěřících na celém světě a patřil k nejnebezpečnějším grázlům pod sluncem. Že občas bojoval proti konkurenčním džihádistům, to je v těch kruzích normální, a žádná polehčující okolnost.

2) Nedošlo k žádnému "sarajevskému atentátu". Nepřátelství mezi Iránem a Saudsko-americko-izraelskou koalicí trvá už dlouho. V poslední přibývalo vojenských útoků. Sulejmani a jeho lidé nejspíš předpokládali, že Trump si před volbami nechá líbit všechno.

3) Další vývoj je téměř jistý pro každého, kdo sleduje zprávy delší dobu. Irán vydá několik ostrých prohlášení, možná provede pár zcela formálních útoků, a potom dá na několik let pokoj. Dělají to tak pokaždé, když narazí na sílu. Jejich reakce nikdy není reagovat na sílu ještě větší silou. A naopak, čím víc jim ustupujete a čím víc "drobností" typu útoku na tanker nebo zapálení vyslanectví tolerujete, tím jsou agresivnější.

4) Kdyby dokázali udělat víc škody, víc atentátů, zabít víc lidí atd., tak to by udělali. K tomu nikdo nemusel zabíjet Sulejmaniho. Jenže vládcové Iránu jsou natolik racionální, že nechtějí otevřenou válku s USA. Po posledních událostech ji nechtějí dvojnásobně. Minimálně do doby, než dokončí vývoj vlastní jaderné zbraně.

5) Trump má našlápnuto ke snadnému volebnímu vítězství. Jeho voliči ale rozhodně nechtějí další konflikt. Irán je pro něj tedy komplikace a riziko. Udělá všechno pro to, aby se vše co nejrychleji uklidnilo.

To nejhorší samozřejmě je, že Amerika je de facto vlastněna Saudskou Arábií. Ne přes investice, ale přes to, že příliš mnoho mocných lidí (včetně lidí v armádě a tajných službách) je navázáno na džihádistické organizace. Je lhostejné, kdo bere peníze, kdo je vydírán a kde má ten vztah ještě jinou povahu.

A teď se můžeme vrátit k opravdovým problémům. Třeba k tomu, že Německo kolabuje, a my jsme zoufale nepřipraveni. Nemáme dokonce ani střeženou hranici a místo budování obrany kupujeme hromady amerického šrotu.

4. 1. 2020

Upozorňuji na starší video, které úplně uniklo pozornosti. Spolu s Frantou Mitterwaldem (předseda SPD Teplice) se zabýváme fungováním současného politického a ekonomického systému.

Ukazujeme, že politické strany věnují stále méně energie vzájemnému soupeření a stále více energie společnému boji proti vnější konkurenci (proti novým stranám, myšlenkám a osobnostem).

Zabýváme se také tím, že "ekonomické svobody", které měly podle ekonomů přinést blahobyt, ve skutečnosti přinesly jen destrukci a zbídačení - volný pohyb pracovních sil, volný pohyb kapitálu, volný pohyb zboží. Všechno to zpočátku vypadalo úžasně, ale důsledky pro dolních 90% jsou jednoznačně negativní.

4. 1. 2020

V odpovědi na včerejší otázku týdne tvrdím, že další vývoj EU ukáže, kdo měl pravdu ohledne spikleneckých teorií.

První možnost. Někteří věří, že je to součástí plánu nějaké skryté skupiny mocných. Je-li tomu tak, potom ty děsivé plány nejspíš realizovány nebudou. Mocní se spokojí s tím, že postraší obyvatelstvo, zvýší daně, získají pro sebe další výhody, zničí další část občanských svobod, a tím to skončí. Elektrárny nakonec odstaveny nebudou, boháči budou nadále jíst bifteky, a budou se nadále prohánět ve svých luxusních automobilech.

Druhá možnost. Pár lidí skutečně pomohlo rozběhnout proces destrukce společnosti – nejspíš proto, že mysleli pouze na krátkodobý výdělek a nevěděli, jakého džina vypouštějí z lahve. Nebo to věděli, a byli příliš sobečtí. Nebo měli jinou motivaci. V každém případě jsme ale v bodě, kdy se vývoj vymknul jakékoliv kontrole. Kohokoliv.

V takovém případě nejen, že zatím schválený program bude realizován, ale bude ještě zostřen. Tomu zatím nasvědčuje dění posledních dnů. Demonstrace totiž pokračují – aktivisté tlačí na ještě iracionálnější politiku, ještě více zákazů, ještě rychlejší destrukci.

Otázka týdne: Chtějí vládcové EU opravdu zničit evropskou ekonomiku?

4. 1. 2020

Tak na tohle se těším.

3. 1, 2020

Ono to nemusí proběhnout přesně takhle, ale zní to velmi logicky. Na rozdíl od vyprávěnek o iluminátech, chazarech, klanu rotschieldů a já nevím ještě o kom, vypadá Erdoganův plán na dobytí Evropy jasně a logicky.

Na druhu stranu, nezamýšlené důsledky téměř vždy převažují nad zamýšlenými, a to platí i pro Ergodana.

Rozhodně je to ale tak, že každá minuta, kdy ještě nemáme oplocené hranice a necvičíme domobranu, může být osudná.

Martin Konvička: Pořiďme si Pumu. Nebo se učme rusky.

Timmermansův plán šlape v zemích svazového severozápadu jako hodinky.

Německý Silvestr se tradičně nesl ve znamení ochmatávaných domorodek, novinkou bylo pár přizabitých policistů. Kdo by to ale řešil. Mladá generace je nadšená, protože Říše slavně vstoupila do Klimatické dekády. Začaly se zavírat elektrárny (pro začátek jaderné, klimaticky neškodné, ale hledejte v šílenství logiku), plánuje se vytlačení automobilů z měst a takové zdanění prakticky všeho, že země upadne do bídy. Metafyzickým nepřítelem je oxid uhličitý (který v atmosféře vždy byl a bude - lze proti němu tudíž bojovat do nekonečna), konkrétním škůdcem pak ekosvině - to jest Němci starších generací. Čeká je osud německých Židů minulého století, to ale předbíhám, pár let je ještě vydechovat CO2 nechají. Pokračování zde.

2. 1. 2020

Skvělá poznámka česko-izraelského bezpečnostního experta Davida Bohbota. Ministerstvo vnitra i magistrát prokazatelně vědí, že se na našem území pohybují vycvičení teroristé, přesto věnují zabezpečení silvestrovské noci jen minimální pozornost. Pochopitelně! Kdyby měl někdo z džihádistů špatnou náladu a zabil tam pár desítek lidí, každý z politiků by pronesl povinný projev o semykání, a nic horšího by se nestalo. Nikdo by nepřišel o práci, nikdo by nepřišel o prémie. Krev by oschla a pozornost by byla přenesena na důležitější věci - poslední výšplecht Gréty nebo Čapí hnízdo.

Je to i svědectví o naprosto děsivě amatérské úrovni vedení bezpečnostních složek - jako ti lidé opravdu nezvládli nic jiného než šikanovat pisatele na facebooku.

A ještě něčeho si všimněte. Jak nervózně reagují Fedor Gál a další neomarxisté. Přitom David Bohbot vůbec nezmínil ani migraci ani islám. Obávám se, že se stále jasněji ukazuje, že zločincům typu Gála nejde o situaci konkrétních migrantů ani o nikoho jiného. Chce, aby bychom byli bezbranní, žili ve strachu a neodvážili se ani ceknout. Dřív nebudou spokojení.

David Bohbot: Jako občan ČR a otec dětí cítím povinnost VAROVAT A KRITIZOVAT bezpečnostní opatření novoročních oslav na Václavském náměstí, kterých jsme se zúčastnili. Žádám policii a MV o okamžitou změnu přístupu. Není možné se chovat, jako by naše životy neměly žádnou cenu.

Jak to tam vypadalo? Ze všech stran otevřený prostor pro pěší i pro vozidla, kdokoliv mohl přijít kamkoliv, provést tam cokoliv a pak volně odejít. Policisté nedostatečně procházeli mezi lidmi, stáli na zcela nevhodných místech, sledovali ohňostroj a bylo jich málo.

Neútočím na policii, nedostatečný rozpočet, výcvik a málo lidí není jejich chybou. Policisté za to nemohou.

Vím, že nejsme v Izraeli, ale to přece není důvod nebýt připravený! Opravdu musíme čekat, až most spadne, než ho začneme opravovat? Nelze přece otevřít všechny dveře, zavřít se v koupelně a doufat, že nás nikdo nepřijde vykrást.

Pokud bych se neozval a nevaroval před nebezpečím, pak část viny za cokoliv zlého, co se stane, padá i na mou hlavu.

2. 1. 2020

Doufám, že letos konečně přestane být s mým jménem spojen přívlastek "pravicový".

Když je člověku 20 nebo 25, snadno věří, že neregulované trhy mohou vyřešit všechno. Stejně jako jsou jiní nadšení z che guevarovské revoluce. Ale když nabereme životní zkušenost, víc toho přečteme a víc odpřemýšlíme, vidíme, že svět je složitější. Při vší úctě a obdivu k Margareth Thatcherové, její ekonomický model (korporátní kapitalismus) se z dlouhodobého hlediska ukazuje ještě ničivější než centralizované plánované hospodářství. Hesla jako "kapitalismus je smrt" nebo "socialismus nefunguje" jsou dobrá na předvolební plakáty, ale o skutečném světě neříkají vůbec nic. Ve skutečnosti je mnoho variant kapitalismu a mnoho variant socialismu. V pár věcech mají socialisté pravdu a ve spoustě věcí nemá rozumné řešení ani jedna strana.

Ale co z přehnaných sympatií k pravicovému pohledu vyléčí nejspolehlivěji, jsou diskuze s jeho skalnímu zastánci. Vidíte kombinaci mravně nepřijatelných postojů s tupým opakováním sloganů. Nic víc. Zcela jistě se pod tímhle statusem vyrojí, nebudu na ně reagovat, ale čtěte je pečlivě. Je to zajímavé.

Co je naopak podstatné. Udržet si vědomí toho, že každý státní zásah je spojen s riziky a nezamýšlenými důsledky. Je to něco, k čemu by se mělo přistupovat s bázní a maximální zdrženlivostí.

2. 1. 2020

Džihádista, který před lety zavraždil Leeho Rigby, byl britskou justicí pověřen, aby ve věznici poskytoval vedení dalším muslimům. Ve sféře jeho vlivu byl i nedávný vrah z Londýnského mostu.

Jihad Watch: UK: Jihad murderer of Lee Rigby works as “deradicalization mentor” at prison London Bridge jihadi was freed from

1. 1. 2020

Víte, co pořádají v lednu vlastenecké skupiny? Neuteče vám něco zajímavého přímo z vašeho regionu?

Zajímavé akce - koncerty, přednášky, setkání a další

1. 1. 2020

Z novoročního rozhovoru.

Martin Konvička z pozice experta, který napsal o globálním oteplování víc než kdokoliv jiný v českém prostředí:
Ani jeden z těch návrhů, o kterých se tvrdí, že pomůže klimatu a pomůže přírodě, ani jeden z nich nepomůže vůbec ničemu. Naopak je pravděpodobné, že situaci ještě mnohem mnohem zhorší. Komu se to zdá přitažené za vlasy, tomu připomenu, že zhruba před 15 lety jsme tu měli podobnou vlnu klimatického šílenství, i když nebyla tak psychopatická, a výsledkem toho jsou obrovské lány řepky, umírající lesy, vymrskávání tropických lesů, krajiny zhyzděná vrtulníky, miliony mrtvých ptáků…

Petr Hampl:
Pořád platí, že největší riziko spočívá v tom, že budeme podporovat dosavadní politiku a budeme doufat, že problémy s islámem, imigrací, ale i ekonomickými změnami a změnami ve školství, že ty problémy nějak vymizí samy.
Počítejme s tím, že v roce 2020 bude přibývat sluníčkářské hysterie, bude přibývat fyzických útoků, a že policie se bude zdráhat je vyšetřovat.

1. 1. 2020

Čím je zajímavé poselství ruského prezidenta pro obyvatele českých zemí?

Třeba připomenutím, že osobní úspěch každého z nás je závislý na tom, že bude úspěšná naše země a náš národ. Jestli bude Česká republika nezávislá, hrdá, bezpečná a svobodná země, bude se žít lépe každé rodině. Když se tedy na chvíli vzdáváme svých osobních cílů kvůli cílům vlasteneckým, stejně to děláme pro sebe.

Ti, kdo mají pocit, že svou zemi mohou rozprodat, vyrabovat nebo se podílet na jejím zotročení v dresech korporací, nadnárodních neziskovek nebo třeba EU a kdo doufají, že jim to přinese lepší život v globálním světě, ti budou nakonec odkopnuti. Zaslouženě. Ale je kriticky důležité, aby nepřevládli. I to bude jedno z klíčových témat letošního roku.

1. 1. 2019

Tohle by měl číst každý z těch naivků, co říkají "znám pár muslimů, a jsou to moc milí lidé.". Že je k vám milý, to ještě neznamená, že vás pokládá za lidskou bytost.

Gatestone: Fatální iluze: Evropské deradikalizační programy

1. 1. 2019

Zásadní článek. Zatímco česká pravice mechanicky opakuje dávno vyčpělé thatcheristické fráze, Donald Trump akceptuje některé prvky starého socialismu a mění Republikány v dělnickou stranu. A ono to funguje!

Breitbart: Trump’s Working Class Agenda Remaking GOP in Economic Nationalist Mold

31. 12. 2019

31. 12. 2019

Nevhodné pořady v televizi prý budou označovány piktogramy. Tak si dávejte hlavně pozor na tenhle. Znamená: nehorázná lež.

31. 12. 2019

Co byste si přál v roce 2020?

Aby se vlastenecká strana konsolidovala a připravila na velké změny, které nás čekají v dalších letech. Aby se podařilo zpomalit migraci, blokovat aspoň nějaké multikulturní programy vymývání mozků ve školách a zpomalit také zavádění dalších prvků islámského práva.

A především, aby krajské volby dopadly tak, že alespoň v jednom kraji bude vytvořena jednoznačně vlastenecká krajská vláda.

Petr Hampl: Jak bylo letos, a co čekám od příštího roku?

30. 12. 2019

Spor o jesličky tak ukazuje něco velice podstatného. Nikdo z myslitelů pražské kavárny se nejspíš neztrapnil schválně. Dohledat základní fakta o vlastní kultuře je pro ně neřešitelný problém.

Pamatujete, jak se při zavádění různých školských reforem tvrdilo, že děti nepotřebují vědomosti, když mají všechno na internetu? Že se jim nemají plnit hlavy fakty a místo toho se mají rozvíjet kompetence? Tady ty kompetence vidíte v praxi. Profesionální intelektuál není schopen vybrouzdat vánoční příběh.

Zkuste si představit, že by ti lidé měli něco dohledat k údajné klimatické změně. To znamená sehnat text obou stran, prostudovat články se složitou strukturou a plné cizích slov, a nakonec porovnat jejich argumentaci. Je zjevné, že to dramaticky přesahuje jejich intelektuální kapacitu. I kdyby se poctivě snažili pochopit, jak to s klimatickou změnou je, nemají odpovídající schopnosti. Ti lidé opakují přiblblé slogany proto, že jejich mozky prostě na nic jiného nestačí.

Protiproud: Pražská kavárna dementní - spor o jesličky ukázal úpadek rozumu

30. 12. 2019

Kavárna objevila nové heslo: Byl to vtip.

Projevím se jako primitiv neznalostí vánočního příběhu, a hle, jenom jsem žertoval.

Učím děti, že jejich babička je svině, a on to byl vlastně jen takový žertík.

Kdy vystoupí Minář a přizná, že ty demonstrace byly jen z legrace?

30. 12. 2019

V pravidelném novoročním bilancování s Martinem Konvičkou jsem za nejvýznamnější vnitrostátní událost označil rebelii v Brně. Rodiče a starosta společně vykopali ze školy multikulturní neziskovku, která vymývala mozky jejich dětem. Pokud vím, je to první případ, kdy lidé zvítězili v přímé konfrontaci s neziskovkou podporovanou velkými médii.

Snad to bude příklad pro ostatní. Pokud to řešíte i u vás, doporučuji kontaktovat Hynka Charouse či jeho přátele ze skupiny Rodiče proti indoktrinaci dětí, kteří tomu dali několik let života. Jejich zkušenosti jsou nedocenitelné a určitě je rád předá dalším.

30. 12. 2019

Zemská domobrana včera oznámila ukončení činnosti. Nechce riskovat, že členové budou postiženi zničující pokutou za to, že se snaží plnit základní občanskou povinnost.

"Věříme, že domobranci svoje získané vědomosti a zkušenosti využijí v rámci činnosti jiných zájmových sdružení, jako jsou organizace branného sportu, střeleckých nebo airsoftových klubů a hlavně při střelecké přípravě slibované ve zmiňovaném zákoně," píše se v prohlášení.

Prohlášení vedení Zemské domobrany

29. 12. 2019

Civilizace se hroutí, a děsivé zprávy přicházejí doslova po hodinách. Ani už nejsme schopni je všechny zaznamenat.

Třeba v Německu se chystají zavést následující. Pokud bude mít mladý člověk pochyby o své sexuální orientaci, psycholog to s ním probere, a zjistí, že je normální, bude to pokládáno za trestný čin ze strany psychologa. Připomínám, že to není cílový stav, ale východisko pro další požadavky. Co takhle trestný čin heterosexuální orientace?

Novinky: Německý ministr chce zákaz léčby homosexuality u mladistvých

29. 12. 2019

„americkou vládou utajovaná“ armádní klimatická zpráva, kterou v roce 2004 publikoval britský The Guardian, předpovídala pro rok 2020 miliony mrtvých, spousty zatopených evropských měst, „sibiřský mráz“ v Británii, jaderný konflikt, rozsáhlá sucha a všudypřítomné pouliční nepokoje… zkrátka, už jen dvakrát se vyspíme, a pak…

Zmýlit se a formulovat chybnou prognózu - to se stát může a stává se to i špičkovým vědcům. Trvat na teorii, i když byla zjevně vyvrácena - to dělají jen hlupáci a nepoctiví lidé. To v tuto chvíli platí o všech zastáncích tzv. teorie klimatické změny. Pokud někdo chce dál tvrdit, že existuje vztah mezi lidskou činností a změnami klimatu, má povinnost vysvětlit, v čem byla dosavadní teorie skleníkového efektu chybná, a proč je ta jeho spolehlivější.

T.S: Svět při nedělní kávičce

28. 12. 2019

Bakalův komentátor Miloš Čermák se letos věnoval pohádkám. Z poměrně nechutného článku upozorňuji na pasáž, která neprávem unikla pozornosti:

"Ostatně i Matěj Kotrba, pekař v podání Jana Wericha, ve filmu přece říká: „Kdo chce být neviditelný? Vymyslete raději něco, aby ženským neztvrdly ruce po práci!”

Opravdu tohle chceme slyšet? V době, kdy Elon Musk i další technologičtí vizionáři sní o cestě na Mars, nesmrtelném životě a dalších zázracích? Chceme, aby úsilí moderní vědy bylo vynaloženo… na co vlastně? Na vynalezení lepší Indulony?"

Takže už tomu rozumíte, holoto? Věda není od toho, aby se normálním pracujícím žilo lépe. Věda je tu od toho, aby si nejbohatší jedno procento mohlo pořizovat technologické hračky. Dolních 99% to má pouze financovat ze svých daní.

Miloš Čermák - na rozdíl od jiných novinářů - totiž k tomu nejbohatšímu procentu patří. Ne, že by dokázal takové peníze vydělat, ale oženil se s vrcholovou manažerkou, která čile přeskakuje mezi nadnárodními korporacemi. Vlastně je takovou mužskou verzí blondýny v SUV. Přejme mu tedy, aby ho manželka nevykopla, protože jinak by se možná musel vrátit mezi těch 99%, pro které je zlepšení pracovních podmínek tisíckrát důležitější než lety na Mars.

28. 12. 2019

Politický a ekonomický systém označovaný jako "evropská liberální demokracie" se hroutí. Problémy přibývají raketovým tempem, na řešení čehokoliv už mocní rezignovali. Potřebují tedy stále další obětní beránky, na které by mohli přesměrovávat oprávněný lidový hněv. "Ruští agenti" nestačí, takže přišla řada na důchodce.

Hysterie stále roste i proto, že každý si dobře uvědomuje: V příštím okamžiku mohu být za viníka všeho označen já.

Já si ale kladu otázku, jestli je chytré rozpoutat válku proti sociální skupině, která je početně největší, a je na tom mentálně lépe než dnešní mileniálové. Důchodci jsou vzdělanější, chytřejší, zkušenější, jsou schopni řešit komplexnější problémy... a kdyby došlo na fyzický konflikt, vsadil bych spíše na některé mladší důchodce než na dnešní 20leté aktivisty.

Tomáš Měšťan:  A do třetice Německo - "Moje babička, je stará ekologická svině"

Asi nejhorší věc, co jsem kromě islamizace v Německu zažil. Dnes vydaná píseň dívčího dětského sboru přidruženého k německé veřejnoprávní televizi a rozhlasu, regionálního vysílání v Dortmundu stanice WDR. Píseň je na motivy klasické žertovné německé písně z roku 1922 o babičce...píseň reaguje na změnu klimatu...

Děti zpívají:

Moje babička řídí motocykl, každý měsíc projezdí 1000 litrů super,
moje babička říká, že motocykl je super, opravdu cool,
používá ho v domově důchodců, jako invalidní vozík,
Moje babička, je stará ekologická svině...

Moje babička jede k lékaři v SUV, k lékaři, k lékaři
pak si jede koupit maso, protože je zlevněné a nestojí skoro nic,
moje babička je rafinovaná,
Moje babička, je stará ekologická svině...

Je zcela evidentní, že v Německu už byla překročena hranice normality a blížíme se k tomu, co už jsme zažili. Učit vnučky nadávat na babičky, že jezdí autem pro zlevněné maso a k doktorovi, je jen krůček od toho, aby vnučky posílaly svoje babičky do koncentračních táborů, se kterými mají Němci i celá Evropa určité zkušenosti...

Tohle nemůže dopadnout dobře...

27. 12. 2019

Kdo sleduje přednášky předního českého experta na stavbu mozku Františka Koukolíka, ten ví, že řešení morálních a politických záležitostí pomocí racionálního myšlení je opravdu spojeno s nepříjemnými pocity (zatímco nechat se strhnout emocemi je příjemné).

Prezident Zeman měl zase pravdu. Jako obvykle je vzděláním a rozhledem o třídu výš než jeho kritici. I když, přiznejme, být chytřejší a vzdělanější než současný mediální mainstream, to zase takový výkon nevyžaduje.

26. 12. 2019

Kdosi namaloval hákový kříž na pomník německých vojáků bojujících za uskutečnění plánů Adolfa Hitlera. Absolutně nechápu, proč to někomu vadí. Konečně mají na pomníku symbol toho, za co bojovali. Pozůstali by měli ještě poděkovat.

26. 12. 2019

Momentka z dnešního vlastivědného výletu. V této hospodě se seznámili a spřátelili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, kteří později (v roce 1862) založili domobranecký spolek Sokol. Mimochodem, domobranecké spolky jsou běžnou a normální součástí národního života. Jestli si někdo myslí, že po zákazu domobran nedojde na pěvecké spolky, sportovní oddíly a nejrůznější kroužky, je naivní.

25. 12. 2019

Nevzdělaní primitivové z České televize šíří obrázek "Betlém bez Arabů, Afričanů, uprchlíků a svobodných matek". Na obrázku není vůbec nikdo.

Ve skutečnosti ale:
- Marie byl vdaná za Josefa. Nebyla to tedy svobodná matka.
- Marie a Josef nebyli uprchlíci. Ježíš se jim narodil v jejich vlastní zemi, když vyřizovali nějaké administrativní povinnosti.
- Mudrci byli ze země na východ od Izraele. Tedy Peršané nebo Indové. Rozhodně ne Arablové.
- O žádných Afričanech není ani zmínka.

Kdo tady šíří hoaxy? Kolik místa tomu věnují servery manipuláři, demagog a další?

24. 12. 2019

Obyvatelé České republiky dostali zajímavý vánoční dárek. Oznámení, že místo Pražského jara bude Berlínské jaro, festival německo-rakouské kultury. Místním lidem zůstane jen to, že to budou celé platit. Připomínám, že ministrem kultury je Lubomír Zaorálek (ČSSD, jak jinak). Celkově je to cenné připomenutí, že žijeme v okupované zemi, abychom snad nepropadali iluzím a příliš si nevyskakovali.

Teď už zbývá jen, aby Národní divadlo začalo hrát v němčině. Což za současného vedení není až tak absurdní.

MF Dnes: Pražské jaro neotevře má vlast. Berlínští filharmonici uvedou Mahlera

24. 12. 2019

George Soros není jen proti sionismu, ale především proti demokracii, občanským svobodám, základní lidskosti a celé západní civilizaci. Lidé poskvrnění spoluprací s Open Society (nebo s neziskovkami, které od ní berou peníze) by měli být posuzováni přísněji než bývalí agenti StB.

David Bohbot: GIULIANI vs SOROS
Giuliani píše, že Soros je nepřítel státu Izrael. Dnes Netanyahu, jeho syn, extrémní většina izraelců a s dovolením i já říkáme, že je to pravda.
GEORGE SOROS JE PROTI SIONISMU, proti Izraeli, používá své peníze k manipulaci a svým jednáním ubližuje nám všem. I tady v Evropě.
Rudy Giuliani říkal, že je víc Žid než Soros. Kvůli tomu na něj útočí židovské organizace a mají právo. Nikdo nemá nárok říct, kdo je víc nebo mín Žid a podle mého názoru to ani není důležité.
Můžeš být Žid, který nepomáhá Izraeli, nebo nežid, který pomáhá Izraeli i židovskému národu.

Haaretz: Why Rudy Giuliani Thinks George Soros Conspiracy Theories Are Kosher

24. 12. 2019

Nejlepší pohádka roku.

24. 12. 2019

Obyvatelé České republiky dostali zajímavý vánoční dárek. Oznámení, že místo Pražského jara bude Berlínské jaro, festival německo-rakouské kultury. Místním lidem zůstane jen to, že to budou celé platit. Připomínám, že ministrem kultury je Lubomír Zaorálek (ČSSD, jak jinak). Celkově je to cenné připomenutí, že žijeme v okupované zemi, abychom snad nepropadali iluzím a příliš si nevyskakovali.

Teď už zbývá jen, aby Národní divadlo začalo hrát v němčině. Což za současného vedení není až tak absurdní.

Doplnění: Tak mi nějaký borec napsal, že když se mi nelíbí nečeské Pražské jaro, jsem určitě Žid v Putinových službách. Jak je ten svět jednoduchý!

MF Dnes: Pražské jaro neotevře Má vlast. Berlínští filharmonici uvedou Mahlera

23. 12. 2019

Kolují zprávy, že Japonsko údajně zastavilo budování 5G sítí. Opak je pravdou. Posledním krokem japonské vlády jsou dokonce dańové úlevy, které mají budování 5G sítí urychlit.

Tím nehodnotím, jestli je ta technologie dobrá nebo špatná. Ale Japonci do toho jednoznačně jdou.

Článek z The Japan Times

23. 12. 2019

Dva příběhy o dluhu. V těžce zadluženém Řecku nenašli odvahu udělat na německé banky dlouhý nos a nic nevracet (což by bylo úplně nejsprávnější řešení) a nechali se dokonce přesvědčit, že problém je v tom, že Řekové prý neumí hospodařit. Přijeli jim to tedy řídit ekonomové ze zahraničí. Ti zemi rozkradli do posledního zrníčka písku a dluh ještě mnohonásobně zvýšili.

V Rusku oproti tomu na propagandu nedali, nicméně rozhodli se splácet, ale všechno si zařídili po svém. Minulý týden doplatili zbytek dluhů zděděných po Sovětském svazu.

Poučení: Když do své země pustíte cizince, vždycky vám to rozkradou. Z principu tomu nemůže být jinak. Čeští investoři v cizině se nechovají lépe. Volný pohyb kapitálu je zlo.

23. 12. 2019

Poznámka k diskuzi o zahraničních investicích.

Podle novinových článků a ekonomických učebnic to vypadá takto: Investor přijde do země, které je na úrovni pravěku. Postaví silnice, nemocnice, elektrárny, přiveze nové technologie, vyškolí lidi... a potom si zaslouženě odváží zisk.

Jenže skutečnost je opačná: Investor přijde do země, která je vyspělá, bezpečná, technologicky pokročilá, s rozvinutým školstvím. Kde už jsou silnice, elektrárny a všechno ostatní. A kde je vysoce kvalifikovaná pracovní síla. Investor už fakticky nemá, co by přinesl. Může jen jediné - podplatit místní politiky, zlikvidovat demokracii, zemi vysát, a odvážet si zisky, aniž cokoliv investoval.

Bohaté jsou ty země, které se dokázaly zahraničním investicím ubránit. Chudé jsou ty země, které to nedokázaly. (odkazuji na statistiky v Pikettyho knize).

Pochopitelně, že je pak pro korporace snadné zaplavit veřejný prostor články o tom, že jejich přítomnost je údajně prospěšná. Jsou až tak daleko, že straší odchodem! Ve skutečnosti by tu nikomu nechyběly.

22. 12. 2019

Donutí to k zamyšlení tržní fundamentalisty, kteří doufají, že bytovou krizi vyřeší uvolněním předpisů a zastavěním každého volného trávníčku? Kéž by, ale jsem skeptický.

Petr Kania: Klasická obyčejná mladá ČESKÁ rodina na byty od Penty mít nebude. Dnes se prodává v Praze nový byt 2 + kk za zhruba 4 000 000,--. Byty si kupují Rusové, Arabové atd. Mluvil jsem v práci s jedním Indem a ten si v Praze koupil 5 bytů a přes realitku je pronajímá. Jinak bydlí většinu času v Londýně a realitka mu posílá nájmy na účet. . Česká rodina, která pak platí nájem takovému panu domácímu 15 000,-- za menší byt + 3000 poplatky, není schopná potom nic ušetřit. Celá dnešní bytová politika je horší, než byla za socialismu. Na státní byt se čekalo velice dlouho, ale družstevní byt šel získat rychleji, při složení družstevního poplatku nebo se člověk mohl "upsat" na 5 let práce u vybraného podniku ( Metrostav, IPS, ČKD... ) a byt byl rychle k mání. Dnes ani tu hypotéku ( kterou se člověk zadluží na celý život ) velká část lidí nedostane.

22. 12. 2019

Po marxistickém socialismu, minimálním státu, zdrojové ekonomice a obnově středověkého katolicismu tu máme další utopii - návrat Evropské unie před Maastricht.

Není to technicky možné (k tomu ještě napíšu delší článek) a žádný podepsaný nebo nepodepsaný papír nemůže změnit zločinnou podstatu EU.

Obávám se, že útěk k takovým snovým utopiím ukazuje podstatnou slabinu strany obrany civilizace. Nechybí jen peníze a přístup k médiím, ale chybí také myšlenky! Mnozí z těch, kdo jsou zděšeni totální převahou neomarxistů (a kdo slibují protiútok) ve skutečnosti mentálně zastydli v dobách raného thatcherismu. Nejsou schopni si připustit, jak hluboce se svět mezitím změnil. A nejsou schopni si připustit, že předchozí model demokratického kapitalismu měl vážné slabiny (proto jej koalice neomaxistů a islamistů tak snadno smetla).

22. 12. 2019

Zatímco se plácáme po ramenou, smějeme se Rusům v jejich zemljankách, a naše vlády vrší astronomické dluhy, Rusko naopak splatilo dluhy po bývalém Sovětském svazu.

Russia Times: Russia pays off balance of Soviet Union's foreign debt

21. 12. 2019

Primátoři hlavních měst Vyšegrádské skupiny navrhují, aby Evropská unie posílala dotace přímo jim. S tím, že magistráty budou ty dotace rozdělovat dál. Podle mě je to skvělý nápad. Nechť jsou na ně přesměrovány veškeré eurodotace. Ale ať pravidla EU platí pouze na území těchto čtyř hlavních měst.

21. 12. 2019

Prezidentka Čaputová se poprvé dostala do situace, kdy názor sponzora jde přímo proti ústavě vlastní země a základním demokratickým principům. Nezaváhala ani minutu. Money first.

21. 12. 2019

Z rozhovoru pro Svobodný vysílač (studie Helén):

Reforma školství nemůže být úspěšná bez toho, že by se změnila také struktura ekonomiky a struktura společnosti. Základní otázka pokaždé zní: Pro jaký svět se ti mladí lidé připravují? Čím jsou motivováni? Jací chtějí být? Bojím se, že dnes je tomu často tak, že mladí vidí jako svoje vzory povaleče z neziskovek nebo vysoké korporátní manažery, kteří umí udělat powerpointovou prezentaci a propagační článek do novin, ale v životě neviděli normální práci a nic o ní neví. Dokud budou mít mladí takové vzory, pak se budou ochotně učit povrchní žvásty. Těžké předměty budou odkládat. Budou demonstrovat proti matematice, protože je příliš obtížná. Budou demonstrovat proti češtině, protože ta je taky příliš obtížná. Budou demonstrovat proti dějepisu, protože tam je příliš mnoho letopočtů. Je to logické, protože se budou připravovat pro svět, kde se stanete úspěšným tím, že zorganizujete demonstraci za Grétku. A nikoliv pro svět, kde se stanete úspěšným tím, že umíte postavit dům.
Nicméně v mezích možného je důležité , aby se školy znovu zaměřily na vědomosti, a nikoliv na to, jak jsou ty vědomosti prezentovány.

21. 12. 2019

A potom, že aktivismus nefunguje. Student se pár hodin ztrapňoval na veřejnosti, a už "spolupracuje" s magistrátem, což brzy přejde ve spolupráci placenou. Získal tak významný náskok proti svým spolužákům, kteří pilně studují, snaží se něco naučit, a potom se budou hlásit do výběrových řízení.

Nelze nevidět, že ten aktivní mládeneček přesně vystihl, co systém vyžaduje, a perfektně se tomu přizpůsobil. Kdybych si myslel, že ten systém vydrží dost dlouho, mohl bych předvídat, že vidíme příštího premiéra, ministra nebo člena korporátního představenstva.
MF Dnes: Student držel hladovku za klima, bude spolupracovat s vedením města.

21. 12. 2019

V Indii mají za to, že určitá náboženská komunita představuje příliš vysoké riziko. Příslušníci té komunity chtějí indickou vládu přesvědčit o opaku. Udělají to tak, že zabijí několik lidí.

Máte pocit, že příslušníci té komunity jsou debilové? A co si potom myslíte o evropských politicích a intelektuálech, kteří ten důkaz přijmou?

20. 12. 2019

Všimli jste si, že jakmile Američani odložili pokus o státní převrat ve Venezuele, humanitární krize v té zemi jaksi ztratila na naléhavosti a aktuálnosti? Aspoň podle "nezávislého" tisku.

20. 12. 2019

Z odpovědi na pravidelnou otázku týdne:

Po celé tisíce let žili lidé špatně a uboze, v zajetí svých předsudků a temnoty mysli. Potom se objevilo světlo pokročilého feminismu. Lidé konečně zjišťují, že existuje 96 pohlaví, a že penis a vagina jsou jen „sociální konstrukty“. Až se tato pozitivní znalost rozšíří, budou lidé osvobozeni, a začne se jim lépe žít. Zlepší se vztahy. Bude uvolněna obrovská kreativita. Práce expertů gender studies má tak vyšší přínos pro národní bohatství než práce energetiků nebo strojařů. A nezapomínejme. Oni tomu opravdu upřímně věří!

Což je jedním z důvodů, proč je s aktivismem spojeno tolik hysterie. Emoce musí být neustále vybičovány na maximum. Stačí totiž sebemenší závan logického myšlení a celá ta konstrukce se rozpadne.

Otázka týdne: Jak je možné, že si anticivilizační aktivisté připadají užiteční?

19. 12. 2019

Americký kongres odhlasoval Trumpovo odvolání. Použil ústavní článek určený pro extrémní případy zneužití moci, kdy by hrozilo, že prezident svrhne demokratický řád a nastolí diktaturu. Neomarxističtí kongresmané přitom nedokážou říct, čím se měl vlastně Trump provinit - kromě toho, že ve volbách porazil Hillary Clintonovou. Nejčastější zdůvodnění je to, že prezident Trump prý trval na tom, aby se vyšetřily rozkrádačky, jichž se američtí politici dopustili na Ukrajině. Slyšíte dobře! Tím smrtelným zločinem je údajně vyšetřování podvodů. Pokud nezakrýváte rozkrádačky politiků, ohrožujete tím demokracii.

Trumpovo odvolání nevstoupí v platnost, protože neomarxisté nemají dost hlasů v Senátu. A prezidentova popularita mezitím dosáhla rekordní úrovně.

Pokud vám to připomíná české milionchvilkaře, není divu. Však je také v pozadí tentýž "miliardář - filantrop."

19. 12. 2019

Tulsi Gabbard jako téměř jediná demokratická kongresmanka odmítla hlasovat pro Trumpovo odvolání, a ve veřejném prohlášení to dokonce označila za "proces plný politikaření, poháněný kmenovými animozitami." Umíte si představit, jaká smršť se strhla, a co se sesypalo na hlavu "zrádkyně."

A jako pokaždé, když se do něčeho pustí profesionální bojovníci proti diskriminaci, i tentokrát je terčem útoků celá skupina. Konkrétně všichni hinduisté (Tulsi Gabbard je hinduistka). Můžeme tak od prominentních komentátorů např. číst, že hinduisté jsou nenávistná neonacistická sekta. Inu, lepší lidé. Vzor pražské kavárny.

19. 12. 2019

„Nevadí jim (voličům) obětovat ekonomický růst, protože oni z něj stejně nikdy neměli žádný prospěch." V té větě (Robejšek cituje bývalého šéfa Goldman Sachs) je shrnuto všechno, co potřebujete vědět o ekonomickém vývoji západního světa za posledních 30 let.

Petr Robejšek: Proč Johnson vyhrál

18. 12. 2019

Ze zdravice odpůrcům řeporyjského vepře:

Politický systém nefunguje. Měl zajistit, že lidé budou mít své zástupce. Jenže místo lidových zástupců tu je samozvaná elita. Měl do politiky dostat lidi moudré nebo aspoň průměrné – a místo toho se do politické třídy koncentruje ten nejhorší morální odpad z celé země. Někdo říká, že politici jsou jako jejich voliči. Ale tak tomu u nás není. Politici jsou mnohem horší než jejich voliči.

Petr Hampl: Hanba těm, kdo oslavují vrahy

17. 12. 2019

Jednou z mála světlých stránek vlády Andreje Babiše je, že vrací sebeúctu normálním lidem z nižších vrstev. "Nemáte žádný důvod stydět se za to, jací jste. Váš životní styl není horší než ostatních," vyzařuje z něj.

Kdyby se manželé soustružník a prodavačka dostali k velkým penězům, nejspíš by si zařídili dům stejně jako Babišovi, poslouchali by stejnou hudbu a pořádali by stejné večírky. Profesor neurochirurgie a operní zpěvačka by poslouchali jinou hudbu a zařídili by si dům jinak. Každé patří k jiné sociální vrstvě. Nemůžeme říct, že jedno je lepší a jedno horší. A všechny by měl spojovat společný mravní a myšlenkový základ (rodina, vlastenectví, úcta k práci atd.).

Jedním z nehorších rysů současné doby je vytváření atmosféry, že lidé s nízkým příjmem a nízkým vzděláním nemají právo žít svým vlastním životním stylem přizpůsobeným tomu, co si mohou dovolit (což je něco úplně jiného než levná napodobenina těch nahoře). Cokoliv se chudým líbí a co mají rádi, je označováno za špatné, komunistické, buranské... Je důležité tyhle pokusy odmítat. Jasně a rázně.

17. 12. 2019

První vánoční dárek - smlouva s britským nakladatelstvím Arktos Media Ltd. Pochopitelně na knihu, která se v anglickém překladu jmenuje Enclosure Breached (Prolomené opevnění). Arktos vydává západní konzervativní autory, jako např. Scruton, Sprengler, Evola, Benoist, ale i třeba Dugina. Jsem tedy ve velmi dobré společnosti.

16. 12. 2019

Jeden z důvodů toho, proč z českých škol vychází tak nevzdělaní a hloupí absolventi, je dobře vidět v téhle zprávě. Inspektory nezajímá, kolik toho žáci umějí! Inspektoři hodnotí učitele podle toho, jestli používá správné metody výuky, a zejména jestli využívá moderní "funkční přístupy". Zkrátka, divadýlko a kecy o ničem.

Miliony lidí přitom ví, že ještě před pár desetiletími učitelé neměli žádné "moderní funkční přístupy", ale žáci toho uměli radikálně víc než dnes. Třeba matematické schopnosti na konci základní školy měly velmi blízko k dnešním maturantům.

Logicky se nabízí, proč musíme platit několik set zaměstnanců České školní inspekce. Aby kontrolovali koncepční dokumenty? Což takhle celou tu organizaci zrušit a ušetřené peníze rozdat těm učitelům, které dokážou naučit počítat i méně inteligentní děti?

iDnes: Český způsob výuky zaostává

16. 12. 2019

Názorné potvrzení teorie elit, kterou jsem předložil v Prolomení hradeb.

Pamatujete na Sobotkova státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzu? Celé jeho období byla jedna naprostá katastrofa. Nejenže nic neprosadil, ale české zastoupení se ani o nic nepokusilo. Neexistovala naprosto žádná koncepce, žádná představa, co by se mělo dělat či prosazovat. Pan Prouza se přiblble usmíval, a opakoval bruselské poučky. To bylo celé.

Myslíte, že mu ta neschopnost přinesla kariérový sestup? Ani náhodou! Dnes je pan Prouza prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu (i když v tom oboru nikdy nepůsobil). Ve skutečnosti totiž naprosto přesně pochopil, co vede v určitém prostředí k úspěchu. Usmívat se, být přiměřeně vidět, mít správné názory, řídit vztahy, čile intrikovat... a hlavně se vyhýbat jakékoliv skutečné práci. Lidé s těmito schopnostmi jdou nahoru v korporacích, politických stranách, státní správě i velkých redakcích.

To také znamená, že se do managementů koncentrují lidé s určitými charakterovými vlastnostmi, a že z nich mizí pracanti a bojovníci. Nejde o výsledek, jde čistě o dojem (především o mediální obraz). Asi žádné období v dějinách v tom nebylo tak důsledné jako naše doba.

16. 12. 2019

Na svém e-shopu jsem doplnil zásobu Kremlíkových Obchodníků se strachem. Nedocenitelná kniha pro každého, kdo chce v diskuzi s klimatickými fanatiky rozbít jejich lži napadrť.

Vít Kremlík: Obchodníci se strachem

15. 12. 2019

Nadšení britskými volbami překrylo, že v pátek schválili vůdcové států EU tzv. "zelený nový úděl." Jak si všimnul Martin Konvička, oficiálně očekávané dopady činí 5 tisíc korun na osobu a měsíc. Průměrnou rodinu s jedním dítětem budou tedy změny stát 15 000 korun každý měsíc. Více zde.

15. 12. 2019

Jiří Pehe má pravdu. Gréta je posel. Vyřizuje poselství elit nižším třídám: Smějeme se vám do ksichtu. Můžeme cokoliv. Dokážeme zničit vaše životy, vaše sny, vaši budoucnost. A taky to uděláme. Ne, že bychom to potřebovali, ale nedokážeme ovládat svou hloupost a aroganci.

15. 12. 2019

Zprávy o islamizaci západní Evropy, nad kterými jsme před pár lety kroutili hlavou, mají dnes pro nás úplně jiný význam. Je totiž stále jasnější, že jdeme se zpožděním stejnou cestou a že spor je veden pouze o rychlost islamizace českých zemí. Ti, kdo před lety tvrdili "nechtějí k nám," ti stejní lidé dnes říkají "zvykněte si."

Co nás tedy čeká (nedojde-li k radikální politické a ekonomické změně)? Mimo jiné to, co se děje ve Francii:

V poslední době zaznamenala islamizace Francie obrovské pokroky. Zahalené ženy lze vidět všude. A ostatní ženy vědí, že je riskantní obléknout si "vyzývavé" šaty nebo sukni. Novinářka Zineb El Razhoui, která v minulosti psala pro francouzský satirický časopis Charlie Hebdo, prohlásila, že jsou nyní ohroženy všechny francouzské ženy, včetně nemuslimek.V reakci na svá zjištění obdržela Zineb El Razhoui tisíce výhrůžek smrtí v arabštině i ve francouzštině.

Gatestone Institute: Kolonizace Francie

14. 12. 2019

Řecko připravuje zavedení dvou úzce souvisejících opatření:

a) rušení hotovosti,
b) vláda každému nařídí, kolik má který měsíc utratit. Když neutratí dost, tak mu peníze budou prostě strženy z účtu.

Všimněte si, že to zavádí konzervativní vláda, která se zaklíná trhem a ze které je celá místní pravice tak nadšená.

Až zase potkáte nějakého pitomce, který si pochvaluje pohodlí bezhotovostních plateb, připomeňte mu to.

Český rozhlas: Řekové možná budou muset utratit třetinu platu bezhotovostně

14. 12. 2019

Z odpovědi na pravidelnou otázku týdne:

Všimněte si, že i na trhu s politickým zlem probíhá koncentrace. Tam, kde byly před 10 lety tři potravinářské nebo technologické korporace, tam je dnes jedna. A zatímco před lety působila zlo řada konkurenčních skupin, dnes je ve středu všeho Sorosova Open Society. Menší fašistické skupiny jako Člověk v tísni nebo Lékaři bez hranic jsou vůči ní ve vazalském postavení.

Ale pořád platí, že kdyby nám nevládli ti nejhorší a nejzbabělejší, ani saudský král ani Georg Soros ani nikdo jiný by nemohli zničit svět. Ani ilumináti, ani globální prediktor, ani nikdo jiný. Ostatně, před 30 lety všechny tyhle skupiny existovaly a západní státy byly schopny bránit se nejhorším výstřelkům. Potřebujeme vypnout společenské mechanismy, které posilují odporné a nebezpečné povahové rysy, a které vedou k tomu, že se ti nejhorší dostávají do představenstev. Takovým mechanismem je třeba to, že se změnila cesta k úspěchu. Většina dnešních úspěšných svého úspěchu dosáhla podlézáním nadřízeným v rámci univerzit, korporací či politických stran. Jiným takovým mechanismem je naprosto přehnané rozmazlování větší dětí a dospívajících, které vede k vytváření slabošských povah.

Otázka týdne: Kdo je v pozadí současného hroucení civilizace?

13. 12. 2019

V berounské adventní přednášce připomínám příběh z roku 731, kdy ze Španělska dobytého muslimským vojsky zbývalo už jen maličké knížectví Asturia. Protože asturijský vládce Pelaja pořád dělal problémy, vyslali za ním Arabové katolického arcibiskupa, a ten měl pro něj tuto zprávu:

„Věřím, že rozumíš, že když veškeré gótské vojsko nedokázalo odolat Maurům, jak bys jim mohl odolat ty se svojí hrstkou zakopaný na jedné hoře. Poslechni tedy moji radu. Zanech to toho zbytečného násilí, podrob se spolu s námi Maurům. A budeme se mít společně dobře.“

Není možné v tom neslyšet současné stoupence "humanity" a "mezináboženského dialogu." A Pelajova odpověď?

„Arcibiskupe, copak jsi nečetl ve svatých písmech, že Boží království je jako zrníčko hořčice? Je maličké, ale když ho zasadíš, vyroste s Boží pomocí jako víc než jakákoliv jiná rostlina. Naše naděje je v Kristu. Naše hora bude záchranou Španělska a gótského lidu.“

Shromáždil svoje muže, a vyrazil proti arabské armádě.

13. 12. 2019

13. 12. 2019

Ve Velké Británii porazila strana pomalejší islamizace stranu stranu rychlejší islamizace. Pro život ve Velké Británii to neznamená žádnou změnu. I v případě vystupení z EU budou poměry v zemi určovat stejné korporace a stejné neziskovky jako dosud. Britské obyvatelstvo bude vytlačováno z dalších a dalších měst, násilí se bude stupňovat, "vyčištění" země od Židů bude dotaženo k dokonalosti, v další fázi zmizí Angličani.

Zajímavé je nicméně to, že všichni experti a komentátoři shodně tvrdili, že brexitové referendum bylo jakýmsi omylem, a že Britové ve skutečnosti odcházet nechtěli. A jaká je skutečnost? Poslední dvoje volby skončily drtivým vítězstvím anti-unijních stran.

12. 12. 2019

Filmy o Vinnetouovi byly skvělé, ale zůstal nám z nich jeden matoucí vzorec. Na začátku nám tvůrci filmu pokaždé předvedli střetnutí farmářů a divochů, aby se později ukázalo, že farmáři a divoši vlastně můžou být kamarádi. Problém je jenom v tom, že je nějací zločinci rozeštvávají (aby na tom vydělali).

Někteří z nás to mají v sobě tak hluboko, že nejsou schopni uvěřit, že džihádisté jsou naši nepřátelé. Pořád hledají nějakého Santera, který uměle vyvolává sváry.

Jenže skutečný svět se neřídí podle filmů s Lexem Barkerem a Pierrem Bricem. Samozřejmě, že je spousta grázlů, kteří se snaží na džihádu proti Evropě vydělat. A další mají mozky vymyté sebevražednými ideologiemi. Ale nepřátelství na život a na smrt mezi civilizacemi je skutečné, a trvá už víc než tisíc let.

12. 12. 2019

Zdravím po obvyklých 30 dnech, kdy jsem byl na Facebooku zablokován, a hned mám zajímavou zprávu. Můj kamarád, který je shodou okolností zednář, využívá některé myšlenky z mé knihy Kreativita a poctivost ve zprávě pro ostatní členy lóže. Možná tak ovlivním celosvětové dění.

11. 12. 2019

Otázka čtenáře: Je možnē,že Babiš zneužil některé dotace. Není mě jasné proč EU ty dotace dala. Oni to nekontrolují? Odpověď. Téměř všechny eurodotace obsahují prvek podvádění, lhaní a falšování výkazů. Je to jejich základní podstatou. Ve všech oborech a ve všech zemích.

11. 12. 2019

Zatímco pražská lepšochátra přestává být hrozivou a stává se spíše komickou, v USA dopadá podobně Sorosův pokus o odvolání prezidenta Trumpa. Jednání v kongresu se rozpadají, argumenty proti prezidentovi zanikají jeden za druhým, a naopak vyplouvá na povrch kriminální špína, ve které jedou představitelé Demokratické strany. "Demokratická opozice" je stále zoufalejší - nejnověji zaznělo, že Trump má být odvolán jako trest za to, že v Americe žili v 19. století otrokáři.

V České televizi určitě uslyšíme, že Trump byl jednoznačně usvědčen z velezrady, a totéž si přečteme v Respektu, ale to už patří k místnímu folkloru.

10. 12. 2019

Funkcionáři velkých židovských organizací vesměs podporují džihád, a to i v těch případech, kdy to znamená, že Židé jsou přepadáni, zabíjeni a vyháněni ze zemí. Někdo za tím vidí spiknutí, já to přičítám obyčejné chamtivosti.

Teď ale narážíme na opačný případ. Ve Velké Británii všechny velké politické strany počítají s islámskou budoucností země, Labor Party je ale mnohem radikálnější než ostatní. A prominentní představitelé židovské komunity jí odepřeli podporu, dokonce se proti ní otevřeně postavili. Že by začátek obratu k rozumu?

The Guardian: Concerns about antisemitism mean we cannot vote Labour

10. 12. 2019

Konečně jsou k dispozici přehledné a srozumitelné výpisky z Istanbulské úmluvy. Mohlo by to ukončit nekonečné debaty, kdy každá strana tvrdí, že v dokumentu je něco úplně jiného, a ani jedna to není schopná dohledat.

Je pro naši situaci typické, že ty výpisky sestavil důkladně studující aktivista Zdeněk Chytra. Zatímco stovky profesionálů placených z našich daní buď netuší, co se tam píše, nebo cíleně lžou (osobně odhaduji kombinaci obojího).

Mimochodem, teď už je jasné, že vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková podvádí premiéra, poslance i veřejnost. Pokud si ji tam Babiš drží kvůli nějaké špinavé práci (nebo proto, že na něj něco ví), je to lidsky pochopitelné. Pokud si ji tam drží jen tak, je hloupý.

Zdeněk Chytra: Rozborová zprávy k Istanbulské úmluvě

9. 12. 2019

Vraždění v letecké základně v Pensacol na Floridě, kde saudský džihádista zastřelil tři americké vojáky (a osm dalších zranil) vyvolává otázku, proč jsou americké ozbrojené složky tak zranitelné.

Protože už byly infiltrovány! Třeba v FBI podléhají školící programy a další strategické materiály schválení CAIR (Rada pro americko-islámské vztahy - džihádistická organizace s vazbami na Hammás) a proběhla již vlna čistek, kdy byli vyhozeni důstojníci, které džihádisté označili za "islamofobní".

To je možná jedním z důvodů, proč FBI usiluje o svržení současného amerického prezidenta. Jenže FBI asi nebude jedinou bezpečnostní složkou s džihádisty přímo v nejvyšším velení.

8. 12. 2019

Mnozí z nás pocitově vědí, že nás stoupenci globální ekologické katastrofy zbytečně straší, podvádějí a okrádají. Vít Kremlík udělal obrovskou práci v tom, že dohledal a zdokumentoval jednotlivé podvody. Jeho kniha doslova rozbíjí na kusy celé ekologické panikářství. Tak důkladně, že proti tomu neexistuje protiargument.

Proto jsem jeho knihu přidal do svého e-shopu a doporučuji ji.

Vít Kremlík: Obchodníci se strachem

Doplnění: Kniha se vyprodala během hodiny. Okamžitě jsem objednal další balík.

8. 12. 2019

V pátek v Plzni jsem přetáhl délku přednášky na skoro 90 minut. A lidé, z nichž většina měla za sebou šichtu, vydrželi poslouchat, neklimbali a neošívali se. Lidé vydrželi pozorně poslouchat místy docela nudné sociologické povídání.

Je to ve stejné době, kdy profesionální studenstvo demonstruje na ulicích, protože přednášená látka není dost zábavná.

Je dost možné, že situace v zemi se otáčí i intelektuálně. Skutečná elita (ve smyslu znalostí a schopnosti chápat) se formuje ve vlastenecké nižší vrstvě, zatímco nová aristokracie ztrácí schopnost myslet a má neuvěřitelně mizerné znalosti. Však si také můžete všimnout, že když slyšíte mluvit nějakého opravdu chytrého vzdělaného člověka, je mu zpravidla k šedesátce nebo víc. Můžeme to přičítat životní zkušenosti, ale ze starých záznamů vidíme, že byli zajímaví a chytří už před 20 lety. Dnes v té stejné vrstvě vidíme jen tupost, opakování frází a připravenost nechat se manipulovat. Těm lidem není nic platné, že se narodili s výkonnějšími mozky a absolvovali mnohem lepší školy.

Další přiznak nadcházející společenské změny. Přijde ale dost rychle?

7. 12. 2019

Včera v Plzni jsem se mimo jiné vyjádřil k čerstvému rozhodnutí Nejvyššího soudu, které de facto znamená nadřazenost šarie (resp. její saudské verze) nad českými normami.

Jak jsem řekl, včerejší den znamená přelom stejně zásadní jako 21. srpen 1968 nebo 15. březen 1939. Mění se zákonné poměry, a to naprosto zásadním způsobem. Rozdíl je v tom, že zatímco tehdy viděli tanky na ulicích nebo pochodující vojáky, dnes se nás propagandistický aparát snaží přesvědčit, že se nic neděje.

Samozřejmě, že změna bude postupná. Nečekejme, že hned v sobotu se začnou naplňovat manželství na 9letých holčičkách a v neděli se otevřou trhy s otroky. Ale cesta k zavedení islámského právního systému je otevřena.

Zmatená soudní argumentace, podle níž je nadřazenost islámu projevem "rovnosti náboženství", na tom nemůže nic změnit.

7. 12. 2019

Na parlamentkách:
Jsem pro svobodu projevu a přeji panu Ondráčkovi z Transparency International právo horovat pro fašismus, ale v takové situaci je zapotřebí jednoznačně říct, že tady fašistický režim nechceme. Obávám se ale, žel, že nejde o jednorázový úlet pana Ondráčky, ale o celkovou změnu společenské atmosféry...
Je dobré připomenout, že ta neziskovka získává poradenské zakázky ve státní správě bez výběrových řízení. Je neuvěřitelné, že pan Ondráčka má tu drzost vůbec se ozývat. To nám budou příště premiéra vybírat Albánci, co prodávají drogy v centru Prahy?

Rozhovor na Parlamentních listech

6. 12. 2019

Dnes odpovídám v pravidelné rubrice na otázku, proč neexistuje nic, co by mohlo sluníčkářům otevřít oči. Ani ten nejdrastičtější zážitek.

Ti ubozí migranti, kterým jste pomáhala a kteří potřebují tolik soucitu, ti do vás najednou kopou, mlátí vás do obličeje, křičí, že jste děvka, posmívají se vám a jeden po druhém vás znásilňují. Nebo umlátí vaše milované dítě k smrti.

Mysl prožívá otřes. Obraz světa je rozbit. Z toho jsou dvě cesty ven. Může se zrodit úplně nové přesvědčení. Zpravidla opačné než dosavadní. Nebo se mysl může vrátit ke starému obrazu světa a čerpat z něj úlevu. Ležíte zmlácená a znásilněná? Jste mučednicí pro dobro lidstva. Bylo to strašlivé, ale nepodstoupila jste to nadarmo. Nový lepší svět stojí za to. Nebo máte pocit, že smrt vašeho syna nebyla zbytečná.

Otázka týdne: Proč ani ten nejdrastičtější zážitek nepřiměje sluníčkáře změnit názor?

6. 12. 2019

Nejvyšší soud dnes konstatoval, že islámské právo šaríja má na území ČR vyšší právní sílu než české předpisy. Otevřel tím cestu k mrzačení ženských genitálií, sexu s 9letými a vší další islámské špíně.

6. 12. 2019

Jarda Foldyna skvěle. Když vedení ODS okázale podporuje řeporyjského komika, je správné, aby na ně lidé pokřikovali na ulici a smáli se jim. I to patří ke zdravé svobodné společnosti.

Mimochodem, jak se teď asi žije řeporyjském občanům. Úplně mám tu scénu před očima:
"Kde bydlíte?"
"Na Praze 13."
"A kde na Praze 13?"
"Ále, v jedné takové domkařské části, to nemůžete znát."
"Třeba ano, mám příbuzné v Ořechu."
"Víte co, tak já vám to pošeptám."
"Cha cha cha ha ha ha."

Ale co mají dělat třeba fotbalisté FK Řeporyje?

Sněmovna ve varu: Tlustá zadnice Pavla Novotného

5. 12. 2019

Svoboda projevu znamená, že jedni mají právo vyzývat premiéra a prezidenta k rezignaci, a my zase máme právo se jim posmívat.

5. 12. 2019

Už zítra!

5. 12. 2019

Prezident je dnes jediná přímo volená pozice v celé zemi. A je to pozice suverénně nejlépe obsazená. Náhoda? Těžko.

5. 12. 2019

Pamatujete na doby, kdy "německý důchodce" znamenalo něco jako vysmátý zajištěný rentiér? Dnes se polovina Němců bojí bídy ve stáří. Vědí, že by si měli šetřit, ale téměř nikdo není schopen odložit tolik peněz. A to Německo finančně vysává většinu Evropy!
Další příznak toho, že systém se hroutí. Výdaje na migraci rostou do nebe, nejbohatší tři procenta si ze společného koláče berou stále víc, byrokratické aparáty se zvětšují bez jakýchkoliv zábran... otázka už nezní, jestli se to rozsype, ale kdy a jakým způsobem.

4. 12. 2019

Americké výzkumy ukazují stejný problém jako u nás v mladších ročnících. Holčičky jsou už od základní školy zvýhodňovány, na vysokých školách je pak logicky víc žen než mužů, a na konci toho cyklu jsou tisíce mladých žen, které by se chtěly vdát, ale neexistuje pro ně partner, leda by hodlaly svého manžela živit. A mezitím vláda vynakládá miliardy na odstranění údajného znevýhodnění žen.

Tak jako u všech feministických programů, i tady platí, že hlavní obětí jsou ženy, které se chtějí vdát a mít děti a normální rodinu.

Fox News: US marriage rates may be dipping because of a shortage of financially stable men, study suggests

3. 12. 2019

Z rozhovoru pro parlamentky (vyjde nejspíš zítra):

Vy sám na besedách, se kterými objíždíte republiku, mluvíte o potřebě radikální změny politického systému.

Ano, napsal to i ve své první knize Prolomení hradeb. Současné uspořádání není schopné řešit v podstatě žádný z problémů, kterým čelí náš národ i naše civilizace. Pomalu se posouváme k bodu nenávratného zániku, trvalé islamizace a nahrazení českého etnika migranty.
Jenže řešení musí spočívat v nastolení skutečné vlády lidu, ne k nevoleným aktivistům. Potřebujeme, aby místní podniky zase patřily místním lidem. Potřebujeme národní bezpečnost nezávislou na momentální náladě v centrále NATO nebo EU. Potřebujeme, aby daňoví poplatníci financovali jen to, co pokládají za potřebné. Aby nebylo možné, že peníze určené na podporu národního umění jsou vynakládány na podporu feťáckých performancí a místo skutečného vzdělávání jsou financována gender studies nebo agitace Člověka v tísni. A především je zapotřebí, aby občané měli možnost vynutit si svolání referenda, když nejsou spokojeni s vládou.
To je přesný opak toho, co se nám dnes snaží vnutit pomocí různých „auditů.“ Ale v demokracii nesmí rozhodovat audity. V demokracii musí rozhodovat volby a referenda.

2. 12. 2019

Až po přečtení komentáře Jardy Bašty jsem si uvědomil, co kavárnu tak přitahuje na Vlasovcích. Esesáci, kteří neváhali s žádnou krutostí, a kteří se tři dny před koncem války obrátili proti Němcům. To je přece základní kavárenský vzorec chování!

Funkcionáři padesátých let, kteří na jaře 1968 přešli k "obrodnému" hnutí. Děti z komunistických papalášských rodin, které využívaly všech výhod a které dnes bouří proti komunismu. Bývalí vlastenci, kteří zjistili, že plazit se před eurobyrokracií víc vynáší. Genderové aktivistky připravené podřídit se radikálnímu islámu.

Na soše v Řeporyjích by mohl být vlasovský voják, jak mění kabát. Určitou malou část české populace by to vystihovalo dokonale.

Debata Jaroslava Bašty a Pavla Žáčka

2. 12. 2019

Tento a příští týden dokončuji svůj program na první pololetí 2020. Pokud máte za to, že by bylo užitečné, aby proběhla beseda u vás, ozvěte se mi na e-mail pe@petrham.pl

Vždy trvám na tom, aby se na přípravě zásadním způsobem podíleli místní lidé. Je to důležité pro další život vlasteneckého hnutí v tom místě.

Nejmenší obec, kde jsem zatím vystupoval, jsou Pacetluky (250 obyvatel).

1. 12. 2019

U mého rozhovoru pro televizi Cesty k sobě se nenechte odradit titulkem. Není to vůbec moralizující. Není to ale ani politický komentář, je to o dlouhodobých společenských trendech.

"Když z nějaké země taháte obrovské peníze, pak můžete velmi snadno korumpovat úzkou vrstvu drábů a dozorců. Můžete působit na mladé lidi, a říkat jim: ty nemusíš pracovat tak tvrdě jako tvoji rodiče, nemusíš být chudý, můžeš jít k nám mezi elity. Samozřejmě, že ty sliby nakonec nebudou naplněny. Ale v tom mladém věku, když za nimi přichází neziskovkáři do škol, a vypráví jim o úžasné budoucnosti, dá se pochopit, že tomu ty děti věří.

Vždycky v každé zemi najdete nějaké lidi, kteří jsou ochotni to dělat. A čím je nějaká země chudší, tím horší následky by měl pád zpátky mezi obyčejné lidi. Proto se ti drábové budou víc a víc snažit, budou bezohlednější a bezohlednější. Můžete si je pak vychutnávat a přinutíte je udělat neuvěřitelné věci."

30. 11. 2019

Z komentáře k extempore Pavla Novotného:

Kdyby něco podobného probíhalo v České televizi, sešli by se ve studiu čtyři lidé s naprosto shodnými názory. Na pozadí by se střídala fotografie Pavla Novotného s otřesnými záběry z Osvětimi. Nakonec by se všichni pochválili, jaká to byla svobodná demokratická diskuze a ujistili se v odhodlání nepřipustit její narušení cizím názorem či dokonce nezávislou myšlenkou.

Petr Hampl: Novotný - Rusko 1:0

30. 11. 2019

Americká padesátá léta asi nikdy nepřestanou fascinovat svou elegancí a sex-appealem. Ale byla to éra výjimečná ještě něčím jiným (což platí také o jejich neumělé embéčkové napodobenině). Byla to doba superpřevahy obyčejných pracujících lidí. Právě oni určovali kulturu a životní styl. Intelektuálům nezbylo, než to akceptovat nebo se držet stranou. A totéž platí i o boháčích a politických funkcionářích. To byla skutečná diktatura proletariátu! Ne vláda stranických aparátů a řádění tajné policie, jakou v té době zažívala východní Evropa.
Byla to doba řádu a pravidel. Ne přehnaně přísných, ale celkem jasně vymáhaných. Protože takový svět chtějí normální lidé.
A byla to také doba skutečných rebelů. Takových, kteří byli ochotní jít do rizika a do konfliktů a něco pro své ideály obětovat. Ne jako v šedesátkách, kdy se z „rebelství“ stala masová konzumní záležitost ani jako dnes, kdy ovce dělají „revoluci“ přesně podle toho, jak jim to nařídili ve škole, a nejsou schopny jediné nezávislé myšlenky.
Právě ta kombinace spořádanosti a rebelství dělá z padesátek senzační dobu. A také dobu, kterou dnešní progresivisté tak zběsile nenávidí.

30. 11. 2019

Můj twitterový účet dosáhl 2500 sledujících. Zatímco sem občas dám něco přemýšlivého, na twitter píšu poznámky kratší a podstatně ostřejší (český twitter necenzuruje).

Twitterový účet Petra Hampla

29. 11. 2019

Na besedě v Žatci jsem upozornil, že příklad Švédska bychom měli velmi pozorně sledovat, protože se nepříjemně podobá České republice.
a) podobný počet obyvatel,
b) Švédsko nemělo kolonie,
c) nesousedí s žádnou problematickou zemí, odkud by mohli přicházet migranti,
d) bylo etnicky zcela homogenní,
e) muslimů tam nebylo víc než pár stovek,
f) a navíc mělo výhodnější strukturu ekonomiky, která nepotřebuje tolik levné pracovní síly, tudíž nebylo motivováno dovážet migranty.

Došlo "pouze" k tomu, že multikulturní intelektuálové ovládli školství a média. K nevratnému zničení země pak stačilo pouhých 30 let. Opravdu jsme si jisti, že náš vývoj bude jiný?

Tomu se budu dále věnovat v Plzni, kde vystoupím příští pátek (6. prosince) od 18:30 v baru Monako.

29. 11. 2019

Ubožáci všech zemí, spojte se. V českých zemích se nepodařilo svrhnout lidového prezidenta ani vládu vzešlou z demokratických voleb. V Americe zase probíhá pokus o svržení demokraticky zvoleného prezidenta a vypadá to na šílenou ostudu. V českých zemích i Americe hrozí, že strýček Georg, který je v obou případech v pozadí, se naštve a zastaví peníze. Tak si teď mohou čeští bolševici a američtí bolševici posílat dopisy a vzájemně se utěšovat.

Kdybychom je ale měli brát vážně, to by bylo něco jiného. Ti poslanci totiž usilují o likvidaci základních občanských svobod garantovaných ústavou - jako součást organizované skupiny a ve spojení s cizí mocností. Podle našich zákonů je za to sazba 15 - 20 let.

iDnes: Čeští poslanci píší kongresu USA. Vadí jim dezinformace na sociálních sítích

29. 11. 2019

Z odpovědi na pravidelnou otázku týdne:

Obávám se, že v tuto chvíli má pravdu Bakalův deník (místa pro absolventy nesmyslných oborů budou). Stačí připomenout fotografii, která koluje na sociálních sítích. Vedle odhalovače (nejen) ruských špionů Jandy stojí Petr Pavel a v pozadí dvě desítky zaměstnanců Evropských hodnot. Webová stránka této neziskové organizace hovoří o dalších pěti volných místech. Starý vtip o čtyřech policistech měnících žárovku je tak překonán reálným životem. Evropské hodnoty potřebují desítky zaměstnanců k tomu, aby jednou týdně vydaly článek, ve kterém označí za ruského agenta toho, kdo je jim právě nesympatický.

Otázka týdne: Uživí se absolventi sociálních věd?

28. 11. 2019

Americký sociolog Lewis Coser doporučoval rozlišovat konflikty na pravé a nepravé (realistic and non-realistic).

V pravém konfliktu má každá strana jiný zájem, každá z nich podniká kroky k dosažení svého zájmu a nějak to dopadne. Třeba financování politických neziskovek - jejich aktivisté chtějí státní peníze, občané jim nechtějí státní peníze dát, probíhá spor, a ten skončí nějakým výsledkem.

Mnohem horší jsou ale nepravé konflikty. Třeba ten současný. Politici a intelektuálové jsou frustrováni z toho, že nižší sociální vrstvy kladou odpor. Jenže místo, aby to řešili, přenesli pozornost na obětního beránka - domnělé ruské špióny. Ať udělají cokoliv, ať přijmou jakékoliv opatření, jejich problém to nijak nezmenší. Proto roste nervozita, emoce jsou vybičovány, přechází se ke stále násilnějším prostředkům...a není žádná naděje, že by to mohlo skončit.

Z hlediska struktury konfliktu je to stejné, jako když Němci ve 30. letech doufali, že vyřeší katastrofální hospodářskou politiku vytloukáním výloh židovských krámů.

27. 11. 2019

V Echu24 před pár měsíci napsali, že bych neměl být cenzurován (děkuju!), i když jsem zlý člověk. A proč jsem zlý člověk? Protože prý tvrdím, že ODS je stranou podvolení. Že je to strana, která projevuje tichý souhlas s islamizací České republiky.

Předevčírem jsme to viděli názorně, když všichni poslanci ODS jednomyslně hlasovali pro dovoz několika desítek džihádistů, na základě toho, že část z nich je teprve dospívajících (jako by rozpárání břicha od 17letého kluka bolelo méně) a další jsou sice dospělí, ale prohlašují se za nezletilé. Přitom bylo celou dobu jasné, že ty "dětičky":

a) pocházejí z extrémistických rodin. Jinak by se vrátily do Sýrie, kde mezitím skončila válka (kromě těch regionů, které bombardují členové NATO),
b) budou nadále udržovat kontakty se svým původním prostředím,
c) budou chodit do mešit se saláfistickými kazateli podporujícími al-kajdu,
d) není žádná naděje, že by mohly přijmout evropskou kulturu a životní styl,
e) je vysoce pravděpodobné, že budou páchat atentáty, útoky s nožem nebo jiné skutky násilného džihádu.

Poslanci ODS hlasovali jednomyslně! ODS je stranou islamizace. Hlas pro ODS je hlasem pro likvidaci evropské kultury.

Jestli jsou v Echu24 stejně féroví jako hezky píšou, tak se mi teď omluví.

26. 11. 2019

Robert B. Spencer je autor řady odborných knih, včetně obsáhlých Dějin džihádu. Byl také první, kdo viděl anglický překlad Prolomení hradeb. Jeho názor?

"Tato výjimečná kniha odpovídá na otázky, které by si měl klást každý. Dává na ně fascinující a přesvědčivé odpovědi. Je to první a zatím jediná kniha, která jde do takové hloubky."

This extraordinary book answers questions that everyone should be asking...The answers given to those questions and related ones in this book are fascinating and compelling. This is the first and only book to tackle in such depth...

25. 11. 2019

Další lahůdka od ministerstva školství. Podle novely vysokoškolského zákona to má být nově tak, že když bude mít vysoká škola málo peněz, zavede vyučování třeba v arabštině, doveze třeba Egypťany, a veškerou výuku bude platit česká vláda. Pro Egypťany bude hlavní výhodou získání trvalého pobytu, který bude fakticky nezrušitelný.

Rektor ČVUT se nechal před pár dny slyšet, že vysoké školy představují zvláštní prostor, kde se žije lépe a poctivěji než ve zbytku společnosti. Proto jsou jakýmsi světlem pro všechny ostatní. Není to ale spíš tak, že se nikde jinde nekrade tolik? To jim připadá, že ty všechny genderové katedry a "multikulturní studa" jsou příliš slabá provokace? Jak daleko ještě zajdou?

News.Expats.cz: Czech university studies in foreign languages may soon be free thanks to new law

25. 11. 2019

Co asi může vézt takovéhle auto? Správně, na prodejnách zase dochází Prolomení hradeb.

24. 11. 2019

Z proslovu na konferenci o pronásledování křesťanů v 21. století:

Kvůli každému broučkovi, jehož počty domněle klesají, se zakládají aktivistické skupiny a pořádají demonstrace. A tady jsou lidé zabíjeni, mučeni, upalováni zaživa, prodáváni do otroctví - a nic!

Dámy a pánové, to, co se děje, to není méně strašné než vyvražďování Židů za nacistického režimu. Probíhají další Osvětimi, ale bylo by politicky nekorektní to kritizovat.
Evropští intelektuálové dokonce vyvíjejí značné úsilí, aby vyvražďování zakryli, případně ospravedlnili.

Evropští intelektuálové pomáhají zakrývat brutální vraždy

Z druhé části proslovu o pronásledování křesťanů v 21. století:

Ta nejhorší monstra se snaží vytvářet dnešní progresivisté. Snaží se vytvářet osobnosti, které nejsou schopny bojovat a nejsou schopni bránit své země a své blízké. Ale které zároveň necítí nejmenší lítost, když dojde na to nejhorší mučení a zabíjení. Mohou to dokonce podporovat. Skutečný zájem o skutečné trpící – společně s odhodláním pevně bránit vlastní země – je tou nejlepší protilátkou.

Progresivisté vytvářejí z lidí monstra bez citu a svědomí

24. 11. 2019

S hrdostí připomínám svůj letní rozhovor s napadeným redaktorem Sputniku. Mohu dosvědčit, že Vladimír je někde úplně jinde než český novinářský standard. Je zdvořilý, kultivovaný a především vzdělaný. Má načteného Huntingtona a spoustu další literatury, na kterou mají pražští intelektuálové hotový názor, ale v životě ji neotevřeli. A na druhou stranu, když jsme narazili na něco, co neznal, bez ostýchání se zeptal.

Jaký rozdíl mezi hysterkám z Respektu nebo redaktorkám České televize, které přijdou a ztropí scénu, aniž by se pokoušely zjistit základní informace. A že by měly načteno, na to rovnou zapomeňte.

24. 11. 2019

Ladik Větvička, psychiatr Karel Moravec, Jaroslav Bašta, Jiří Ovčáček a další vystoupí příští týden. Své akce budou mít D.O.S.T. i Trikolora, proběhne taky koncert Ortelu.

Zkontrolujete si, zda se nebude dít něco zajímavého právě u vás!

Zajímavé akce

23. 11. 2019

Pobočka Islámského státu je už i na karibském Trinidadu. Příslušníci "kosmopolitní třídy", co klidně prodají vlastní zemi a odstěhují se, brzy zjistí, že není kam.

Jihad Watch: Trinidad: Too close for comfort with its Islamic State problem

23. 11. 2019

Jestli jsem dobře pochopil pana senátora Lásku, tak každá vlastenka, která potká 60kilového sluníčkového aktivistu, má právo jej na místě proplesknout. Jen tak pro zábavu. Osobně to nijak nekomentuji, abych nebyl popotahován za výzvu k násilí.

23. 11. 2019

Diskuze o regulaci slev (osobně jsem proti) otevřela daleko závažnější záležitost. Supermarketové řetězce si běžně přirážejí marži 50 - 70%. To znamená, že když si koupíte jogurt za 11 korun, mlékarna z toho dostane jen čtyři koruny.

Jako obvykle je za tím kolosální selhání vlády (i předchozích vlád). Došlo k tomu, že tržní rovnováha se ustálila ve stavu, kdy:

  • potraviny jsou neúnosně drahé, a hlavně jejich ceny neustále rostou,
  • zemědělští výrobci mají problém přežít, protože nedostávají poctivě zaplaceno,
  • nadnárodní obchodní korporace posílají miliardy do ciziny a platí mnohamilionové manažerské bonusy,
  • tyhle zlodějské organizace mají ještě tu drzost nás převychovávat k multikulti.

Pokud k něčemu takovému dojde, je úlohou a povinností vlády odvětví masivně zregulovat. Jak se to ostatně dělá v zemích na západ od nás. To znamená:

  • stanovit maximální přípustnou marži (aby si řetězec nesměl přirazit víc než např. 20%,
  • stanovit povinné zastoupení českých produktů,
  • stanovit povinné zastoupení regionálních produktů

(pokud si toho zákazníci nekoupí dost, řetězec jednoduše zaplatí pokutu).

To vše by se mělo vztahovat pouze na velké řetězce.

Jenže to bychom museli mít odvážnou vládu s vizí, sestavenou z lidí, co si troufnou i na mocnějšího soupeře, než je vesnický řemeslník. To zase vede k požadavku jiného politického systému, protože ten současný nedokáže takové osobnosti vytvářet.

Debakl se supermarkety ukazuje, že by ekonomům neměl být přiznáván příliš velký vliv na hospodářskou politiku a že jejich rady jsou použitelné jenom do určité míry.

Podle klasické ekonomické teorie měly velké obchodní sítě dosáhnout úspor z rozsahu, což by jim umožnilo na jedné straně zaplatit o něco víc zemědělcům a na druhé straně prodávat lidem levněji. Že nezneužijí své síly, to měla zajistit konkurence mezi Kauflandem a Lídlem a dalšími.

Jenže realita je opačná. Velké obchodní sítě si za své služby účtují víc než ten nejhorší a nejnešikovnějši vedený státní podnik. Konkurence mezi nimi nepomáhá. Jak je to možné? Klasická ekonomie nezahrnuje, že:

a) se svou velikostí získají obchodní sítě i politickou moc, a budou ji využívat,
b) velikost organizací vytáhne nahoru určité typy lidí a bude posilovat určité charakterové rysy. A ne právě pozitivní.
c) vznikne vrstva manažerů, kteří jsou maximálně motivováni takový stav udržet a posilovat. Nejen v těch obchodních firmách, ale také u jejich dodavatelů právních služeb, reklamy, informačních technologií a dalších,
d) stav menších výrobců, který je tou situací decimován, ztratí schopnost hájit vlastní zájmy.
a mnoho dalšího, jako třeba dopady na ráz krajiny.

A tak je to pokaždé. Zkrátka, je dobré číst články zajímavých ekonomů. Ale chce to posuzovat jejich závěry zdravým rozumem.

22. 11. 2019

V přednášce k 17. listopadu tvrdím, mimo jiné, že rozhodující krok ke svobodě se neodehrál v listopadu 1989 nýbrž v únoru 1956, kdy komunisté přiznali, že jejich dosavadní jednání bylo zločinné. Tvrdím také, že události roku 1991 byly více přelomové než ty v roce 89. Zamýšlím se nad tím, jaké mohly být jiné scénáře vývoje a co by se stalo, kdyby nebyla provedena privatizace. Zkrátka, všímám si těch historických bodů, které jsou obvykle přehlíženy. Dle mého soudu neoprávněně.

22. 11. 2019

Dnešní otázka týdne zní: Proč děti věří mediální propagandě víc než vlastním rodičům?

Z odpovědi vyjímám:
Rodiče vyrostli ve světě, kde bylo důležité, aby člověk uměl nějaké řemeslo nebo užitečnou dovednost. Na tom záviselo jeho postavení – ať formálně nebo skrz „známosti.“ Tak tomu bylo v 80. i 90. letech. Tehdy se mohlo bez obav mluvit o tom, jaké to bylo za starých časů.

Jejich děti vyrůstají do světa, který je rozdělen mezi pár velkých organizací. Důležité je umět šplhat, být „in“, mít správné názory, být šestkrát povýšen. Vítěz bere víc než kdykoliv předtím, ale také následky porážky jsou těžší než kdykoliv dříve. Kdo vypadne, ten nebude mít na bydlení, nedokáže obstarat ani další životní potřeby a bude zbaven lidské důstojnosti. Soutěž tedy nabírá místy až zoufalou podobu. Nadšené veřejné vyznávání „děkuji, že mohu vyrůstat v úžasném svobodném světě pod milovaným vůdcem generalissimem…“ je ještě to nejmenší.

Co o tom mohou vědět jejich rodiče, kteří vyrůstali v idylickém světě?

Otázka týdne: Proč děti věří mediální propagandě víc než vlastním rodičům?

21. 11. 2019

Jsme svědky unikátní situace, kdy se o revoluci pokouší ti nejzbabělejší a nejubožejší z celé společnosti. Bývaly doby, kdy byli revolucionáři stateční a bojovní. I když byl člověk proti nim, mohl je aspoň respektovat. Ach jo. :(

V sobotu revolucionáři bouří za zneplatnění voleb. A když mají svůj názor obhájit, zjistí, že by to bylo příliš traumatizující, takže z toho rychle couvají. Kdyby měli svou Auroru, pár minut po výstřelu by roztáhli transparent: "To nám vystřelilo omylem".

21. 11. 2019

Vlastimil Vondruška používá ve své nové knize termín "rule-out". Výpadek dodržování pravidel. Zhroucení vymáhání zákonů, jak jsou napsány. Charakterizuje tím naší dobu. Velmi přesně.

Vždy tomu bylo tak, že lidé testovali hranice a někteří překračovali zákony i nepsaná morální pravidla. A nějací jiní lidé proti nim ta pravidla hájili (a občas se mezi nimi role obrátily). K tomu patřilo k to, že vyšší (vládnoucí) vrstvy dbaly na zákony víc než ostatní. Pochopitelně. Vždyť byly nastaveny v jejich prospěch. Zákony jim umožnily ovládat podřízené vrstvy - ale taky je trochu omezovaly. Nicméně pořád to bylo výhodné. Bohatí tedy trvali na dodržování zákonů víc než chudí. Mocní trvali na dodržování zákonů víc než bezmocní.

Dnešní situace je historicky unikátní tím, že držitelé moci systematicky ničí ta pravidla, která je u moci udržují. Jsou tak nadržení na to, aby mohli podřízené vrstvy vysávat ještě víc, že nedokážou snést žádné omezení. Nejsou schopni si připustit, že takové jednání je sebevražedné. A jako vždy, nejhůře se chovají jejich lokajové, nikoliv příslušníci té elity.

Slyšíme tedy požadavky na zneplatnění voleb (aniž jsou schopni si položit otázku: co když revoluční výbor ovládne diktátor nám nepřátelský?), schvalování napadání politika s malým dítětem při běžném položení kytičky (aniž by byli schopni si položit otázku: co když někdo zorganizuje podobný dav proti nám?), tichou radost nad zmlácením Ladislava Jakla (aniž by byli schopni si položit otázku: co když příště dostanu na budku já?) a horlivé přitakávání případům cenzury a vyhazování z práce (aniž by byli schopni si položit otázku: co když příště upadnu do nemilosti já?). A někde vzadu za tím je nejspíš strach - když nebudu jásat dost hlasitě, smečka se otočí proti mně.

To není běžné utahování šroubů. To je rozpad systému.

A aby bylo jasno. Držitelem moci nemyslím prezidenta, nýbrž ty, kdo reálně ovládají největší média, korporace, politické strany, univerzity, ústavní soud atd.

20. 11. 2019

Kontaktují mě milionchvilkaři, že prý vlastně nejsou proti volbám, a že jim křivdím.

Musím jim dát do značné míry za pravdu. Nemají nic proti tomu, aby měl každý doma svou urničku a házel tam nějaké lístky. Třeba několikrát denně.

Jenže my zaostalí nekorektní demokraté máme za to, že volby mají smysl pouze tehdy, pokud se v nich rozhoduje, kdo bude prezidentem a kdo premiérem.

Milionchvilkařská představa, že volby sice budou probíhat, ale prezident a premiér mohou svou funkci zastávat pouze v případě, že je schválí revoluční výbor na základě návrhu strýčka Georga, ta představa rozhodně není něčím, co bychom chtěli podporovat.

20. 11. 2019

Patří svoboda projevu mezi základní lidská práva? Pokud ano, pak Klára Kalibová šíří ideologii směřující k potlačení lidských práv, a činí tak jako členka organizované skupiny. Všechno ostatní jsou kecy.

20. 11. 2019

Byl jsem k existenci iluminátů poněkud skeptický, a hle. Jeden ze "zasvěcených" se prozradil. Přiznám se ale, že jsem poněkud zklamán. Čekal jsem něco vznešenějšího než zkrachovalého podnikatele a politika.

Existují ale i další možnosti.
b) Ivan Pilip je členem vedení ruské rozvědky.
c) Ivan Pilip je lhář.

20. 11. 2019

To je tak, když se tak strašně moc snažíte, abyste nebyl za extrémistu, zahodíte polovinu svých názorů, dáváte si pozor na každé slovíčko, kádrujete své lidi... a stejně to není nic platné. Snad to bude cenné ponaučení.

Jenže ono je to ještě mnohem horší. Trikolora zatím roste téměř výhradně na úkor SPD. Mainstreamový tisk chytře podporuje tu stranu, která je momentálně slabší, s vysokou šancí, že obě skončí těsně pod pěti procenty. Ale i kdyby obě strany bariéru překročily, bude v příštím parlamentě méně vlasteneckých poslanců než dnes.

Jo, a Láska není žádný buran, Láska je hejsek.

Martin Konvička: Tak tohle je fakt bonbonek. Napsal to sice provařený idiot a buran sen. Láska, ale ilustruje to směr myšlení celé kafírny.

V.K.ml. dělá, co může, aby se distancoval od čehokoli reálně, nebo jen domněle a nálepkovitě, fašistického. Je v tom distancování tak usilovný, že ze své rétoriky zcela vypustil slova jak "islám", "hranice" nebo "czexit", což je dle mého soudu obrovský krok zpět. Na slovech totiž záleží, a pokud nebudeme k příčinám problémů přistupovat čelem, prohrajeme. (Oficielní rétorika Trikolory se dnes podobá rétorice takového Kubery před pár lety, a všichni víme, co se pod Kuberou stalo z Teplic). PŘESTO jim V.K.ml., podle mě nejopatrnější a nejvíce soft z možných patriotických politiků, vadí.

Poučení: Lásku, ba ani neutralitu, dobroserných médií si opatrnou rétorikou získat nelze. Zda si tak lze získat hlasy "slušné a opatrné" střední třídy, to ukáží nejbližší volby.

Láskovi někdo dejte padesátikorunu, ať si koupi krabicák a neotravuje slušné lidi.

Václav Láska: Klaus je český Kotleba

19. 11. 2019

Patří svoboda projevu mezi základní lidská práva? Pokud ano, pak Klára Kalibová šíří ideologii směřující k potlačení lidských práv, a činí tak jako členka organizované skupiny. Všechno ostatní jsou kecy.

19. 11. 2019

Zatímco republikou bouří milionchvilkařské emoce, vláda udělala nejrozumnější ekonomický krok za celou svou dosavadní existenci. Tzv. digitální daň bude uvalena pouze na velké nadnárodní korporace typu Google a Facebook, které tuhle zemi vysávají, podporují fašistické skupiny, snaží se měnit politické poměry, nedodržují žádná pravidla, úkolují vládu ohledně rodinné politiky (asi si připadají jako okupační správa), zpomalují zavádění inovací a celkově poškozují českou ekonomiku. Není žádná oblast, kde by jejich činnost byla pozitivní.

Sem by měla vláda napírat svou pozornost, namísto buzerování živnostníků.

Výborné na tom je zejména to, že se opouští dementní princip "stejná daň pro všechny". Daně nemají být stejné. Nutnou součástí svobodné, rozumné a prosperující společnosti je ostře progresivní podniková daň.

18. 11. 2019

Když člověk vidí fotbalisty v nových vyblitě zelených dresech, pochopí, že je jen otázkou času, než bude česká reprezentace přijmenována na EU - střed.

18. 11. 2019

18. 11. 2019

Korporátní budova na Národní třídě. Tady sídlí skuteční vítězové Listopadu 1989! To jsou ti lidé, co pro ně platí, že "máme se tak dobře jako ještě nikdy. Díky naivním Čechům." Všimněte si, že už se ani nenamáhají psát v češtině. Za protektorátu byly nápisy dvojjazyčné. Dnes je to zbytečné. Ostatně, paní prezidentka sousední země se na svém twitteru taky nezdržuje jazykem místního póvlu, že.

18. 11. 2019

Tak jako každá celebrita, i já mám salón, který mě obléká - DixiGear Redneck Outfit. :D Takže už vybírám, co si objednám k Vánocům.

17. 11. 2019

Dnes na Národní krátce poté, co kytici položil Ladislav Jakl (za doprovodu přátel z akce D.O.S.T. a GI). "Ty špíno!", křičí obtloustlý čtyřicátník na důchodkyni, elegantní dámu, která byla 89 vyhozena z práce za to, že dělala komunistům problémy (a které později založila ve svém městě Občanské Fórum).

Není těžké dojít až k tomu chlápkovi. Myslíte, že ho soudruzi z davu podpoří? Ne, rozprchnou se jako vrabci. Jen pár mladých lidí zůstalo opodál a se zájmem sleduje scénku. A dál to pokračuje, jak byste očekávali. Při konfrontaci tváří v tvář babišojec panikaří. Prý nic nekřičel, to někdo jiný a já ho neprávem urážím. Zkusí vyhrožovat fackami. "Prosím, jen do toho," říkám. Ne, s těmi fackami to tak nemyslel. Dvojnásobná panika. Nakonec ho otráveně nechávám být.

Chápete už, jaký je rozdíl mezi lidovou revolucí a vzpourou chátry?

17. 11. 2019

Z dnešního komentáře:

...na současném režimu, kdy je Česká republika vazalským státem USA a zároveň má určitou autonomii v rámci EU. Na začátku byly sliby rychle rostoucí životní úrovně. Očekávání, že lidé na sebe budou hodnější. Naděje, že přibude národní hrdosti, poroste úroveň škol, podnikání bude snadnější a se zaměstnanci se bude lépe zacházet. Tahle vize zmizela, ale nebyla nahrazena jinou vizí. Ani ti největší eurohujeři už nemluví o nějaké zářivé eurobudoucnosti. Ideál zmizel. Zbývá jen hledání strašáků.

Tím hlavním strašákem je dnes návrat starých stalinistických časů, nedostatek běžného zboží, hlad jako běžná součást každodenního života, mnohahodinové fronty v prodejnách a neustálý strach, že do bytu vtrhne státní bezpečnost a odvleče člověka do tajných mučíren. Zní to dostatečně odpudivě, o tom není pochyb. Háček ale spočívá v tom, že ještě žije příliš mnoho pamětníků starého režimu...

Petr Hampl: Velký listopadový trapas

16. 11. 2019

16. 11. 2019

To odporné a ponižující divadlo, které dnes budeme nuceni snášet ve vlastní zemi, má jednoznačného viníka. Je jím premiér Andrej Babiš. Sorosovské skupiny by to nedokázaly zorganizovat, kdyby nevlastnily Českou televizi. Premiér Babiš měl snadnou příležitost ji znovu zestátnit, ale couvl.

Urážky, které bude muset snášet, budou zasloužené. Kdyby ovládali televizní rozpočet jeho lidé, a kdyby tady neměly zahraniční neziskovky volné pole (další Babišovo selhání), každý z dnešních řečníků by premiérovi líbal nohy a prosil o podporu. Stačilo tak málo.

15. 11. 2019

Byl jsem zařazen mezi zasloužilé válečníky, co po několikatýdenním pochodu v sérii těžkých bitev porazili komunistickou armádu.

Ke cti editorů knihy musím uznat, že mě tam zařadili, i když do jejich příběhu vůbec nezapadám. Napsal jsem už dříve na twitter, že vnímám sebe a poslance Ondráčka jako rovnocenné. Jeho podvedlo velení vnitra, mě podvedli havlisté. Stáli jsme na opačných stranách, ale oběma nám šlo o to, co jsme rozuměli svobodou a národní samostatností. Je absurdní tvrdit, že jeden z nás byl ten hodný a druhý byl ten zlý.

15. 11. 2019

Když se v kavárně navzájem ujišťují, že Čaputová opravdu není Sorosův projekt, potom se sám Soros pochlubí v rozhovoru pro The Guardian, čekáte, že se zastydí? Kdepak, správný komsomolec má po ruce jasnou odpověď.

15. 11. 2019

"Vlastně se tak uzavřel určitý kruh. Před 30 let pomáhal George Soros financovat pohyb země ke svobodným volbám, protože doufal, že místní obyvatele dokáže snadno zmanipulovat. Dnes podporuje pokus o zrušení svobodných voleb. Snad to můžeme brát jako určité ocenění nezávislého myšlení obyvatel českých zemí," říkám v dnešní odpovědi na otázku týdne.

Otázka týdne: Opravdu je dnes společnost o tolik rozdělenější než před 30 lety?

13. 11. 2019

Ministr Petříček bude od Ruska požadovat vysvětlení, proč si nenechají měnit politický systém od české fašizující neziskovky. Snad ví, jak se rusky řekne "Nasrat, ubožáku!" Jinak asi nebude odpovědi rozumět.

14. 11. 2019

Z pravidelného cyklu:

I když se navzdory masivní propagandě veřejné mínění otáčí proti elitám, současné nastavení pravidel jim umožnilo jmenovat vlastní Evropskou komisi. Úřednický aparát byl jejich už předtím. Kdo studuje dějiny, ten si dokáže snadno představit, co mohlo následovat. Do čela Evropské komise nastoupí cílevědomý, inteligentní a bezohledný státník. Razantně potlačí zárodky vzpoury. Zátahy, čistky, zatýkání, rušení organizací napříč celou Evropou. Po pár týdnech mohlo být rozhodnuto. Mohly padat exemplární tresty a mohlo být jisté, že mnoho let se nikdo nepokusí o odpor. Místo toho jsme však dostali nevýraznou Ursulu, jejíž jedinou kvalifikací je, že na cokoliv kdy sáhla, to pokazila.

Petr Hampl: Jak elity v létě propásly příležitost k definitivnímu potlačení vzpoury

13. 11. 2019

Pokud by chtěl někdo poctivě srovnat kupní sílu před rokem 89 a v současnosti, musel by postupovat takto:

a) vzít medián mzdy, nikoliv průměrnou mzdu,
b) nepočítat celou mzdu, ale to, co zbyde po zaplacení nákladů na bydlení,
c) zohlednit "nefinanční plnění" jako třeba ovoce zdarma dostupné u silnic,
d) zohlednit o kolik méně museli tehdy lidé odpracovat.

Možná, že by stejně vyšlo, že kupní síla vzrostla. Ale takhle je to docela obyčejný podvod.

13. 11. 2019

Co je snadnějšího než odpojit Filosofickou fakultu od elektřiny, plynu a dalších zdrojů ničících planetu? Rizika, že by vzájemné zahřívání vedlo k populačnímu nárůstu, se nemusíte bát. Většina z nich by se zahřívala se stejným pohlavím.

13. 11. 2019

Šimon Pánek právě přiznal, že v Rusku nepomáhají nemocným, chudým, ale jiným potřebným, ale pracují pro změnu politického systému. Všichni víme, o co jde - suroviny americkým korporacím, pro domácí obyvatelstvo hlad a genocidu.

13. 11. 2019

Na své webové stránce budu od nynějška udržovat seznam všech zajímavých programů, vystoupení, přednášek atd. Tím nijak nepřebírám odpovědnost za jejich obsah. Nicméně konečně je všechno na jednom místě.

Pokud víte o akci, která v seznamu není, dejte mi vědět.

13. 11, 2019

Milion chvilek bude organizovat demonstrace i proti budoucím vládám. Tak dlouho, dokud za to budou dostávat peníze. Žádné překvapení, nikdo snad nečekal, že by ti lidé mohli někdy pracovat.

13. 11. 2019

Z poučení z krizového vývoje v posledních 30 letech (tentokrát jsem výjimečně kritický i k VK staršímu):

Prosazování „standardního tržního hospodářství“. Byla s tím spojena iluze, že to podpoří lidskou pracovitost, kreativitu a podnikavost. A zpočátku tomu tak bylo. Jenže pak se „standardní tržní hospodářství“ ukázalo jako bezbranné vůči obrům, kteří většinu svých malých konkurentů zadupali do země, nahradili kreativitu a podnikavost byrokratickou tupostí, předělávají si zákony podle libosti a vysávají zemi víc, než kdy byla vysávána jaká kolonie.

Petr Hampl: Tři chybné ideály začátku 90. let

12. 11. 2019

Nemohly by pražské milfky řešit svou deprivaci běžnou sexuální turistikou?

12. 11. 2019

Třetí poznámka k bývalému režimu.

Podle standardní ekonomické teorie by tomu mělo být tak, že když lidé mají jistá pohodová místa ve státní správě a státních podnicích, zleniví. Jenže ve skutečnosti bylo husákovské období dobou obrovské pracovitosti, činorodosti a kreativity. Lidé ale nepracovali pro stát ani pro korporace, ale budovali a zvelebovali své soukromé majetky a majetečky. Z hlediska svobodné společnosti to je ideální možnost - celkem chudý stát s bohatým obyvatelstvem.

Na druhé straně, jinde ale opravdu vidíme, že když lidem v produktivním věku poskytnete pohodový život na dávkách, lenivějí a chátrají. Často až ke zhroucení osobností a zhroucení společnosti. Stačí zajet do Chánova.

Skutečnost je podle všeho složitější, než aby se vešla do jednoduchých pouček socialismus - kapitalismus. Právě to bychom měli zkoumat a přemýšlet o tom, místo opakování ideologických pouček.

11. 11. 2019

Podle kaprála Koudelky má mít tajná služba zákonodárnou iniciativu. To je v souladu s ústavnímu zvyklostmi? Kde jste, milionchvilkaři?

11. 11. 2019

Následující status byl "potrestán" 30denním zablokováním účtu na sociální síti Facebook:

Pro příslušníky stejného druhu je typické, že se mohou pářit a plodit potomky. Psi a opice nám mohou připadat roztomilé, můžeme se s nimi i určitým způsobem přátelit, ale k našemu živočišnému druhu nepatří.

To stejné měřítko také dobře ukazuje, kdo nás pokládá za lidi a kdo jen za živočichy, jejichž život nemá větší cenu než zvířecí. Když některé místní muslimky vyznačují hidžábem, že vztah s místním mládencem je absolutně nemyslitelný, vyjadřují tím vztah k místnímu obyvatelstvu.

A pozor! Takový postoj je podle české vlády příkladem ukázkové integrace! Bude příští rok na plakátech řezání českých hlav?

IVČR.cz: Muslimky si nechtějí brát české ateisty, vládní kampaň jim přesto dělá reklamu

11. 11. 2019

Britské státní (monopolní) zdravotnictví přestane ošetřovat lidi, kteří opakovaně kritizovali islám nebo měli sexistické poznámky. Takže až tam pojedete, vezměte si s sebou polní nemocnici. Pro případ, že byste byli zapojeni do nového londýnského folklorního zvyku - útoku nožem.

Jihad Watch: UK: National Health Service to deny treatment to “racists,” “sexists,” and “Islamophobes”

11. 11. 2019

S redaktorem internetové televize Cesty k sobě Jardou Kalouskem jsme minulý týden natočili rozhovor. Snad bude zajímavý. Pro mne to byl neobyčejně pozitivní zážitek. Vysoká profesionalita, nesmírně příjemní lidé, inteligentní debata.

10. 11. 2019

Hledám vlastence z Žatce, Loun, Podbořan, Chomutova, Kadaně, Klášterce a okolí, kteří by byli ochotní pomoci s propagací besedy. Prosím o kontakt na e-mail pe@petrham.pl

10. 11. 2019

František Mitterwald: Chtěl bych poděkovat Petru Hamplovi za zaslání jeho nové knihy "Poctivost a kreativita-kapitoly z buranské sociologie"!
Je neméně skvělá jako jeho předchozí "Prolomení hradeb" a měl by si ji koupit každý kdo s nadšením nehltá multikulturalismus, gender, Grétu, GDPR, účtenkovku a další "výdobytky" posledních let ;-)
Vřele doporučuji!

10. 11. 2019

Bilance týdne. Tři učitelé vyhozeni z University Karlovy (za účasti kádrovacího komanda z České televize), a také byl vyhozen jeden všeobecně respektovaný vojenský historik. A to si vězměte, že média informují jen o těch opravdu velkých případech. V průměrném týdnu roku 1951 to nebylo o mnoho jiné.

Příspěvek k oslavě výročí "vítězství nad komunismem." Jasná a názorná ukázka, o co je dnešní režim svobodnější.

10. 11. 2019

Jediná možnost, jak zastavit islám, je postavit proti němu křesťanství, slyšíme často. Data z výzkumu Pew Research ale ukazují, že situace je složitější.

Pokud muslimové opouštějí islám, tak je to mnohem častěji proto, že je láká nenáboženský život, než že by chtěli být křesťany. A kupodivu i tam, kde musí projevit osobní statečnost, je pro ně nenáboženskost silnější motivací.

A křesťanská výchova zcela jistě nezvyšuje osobní odolnost vůči působní islámu. Ba právě naopak! (i když číslo v přiloženém grafu je ovlivněno tím, že naprostá většina Američanů byla vychována křesťansky).

Takže křesťanství jako součást hráze proti islamizaci snad ano, ale pouze určité typy křesťanství a pouze za určitých okolností.

Výzkum ukazuje ještě jednu zajímavou věc - počty těch, kdo k islámu přistupují, a kdo jej opouštějí, jsou přibližně stejné. Jenže to je za podmínek, kdy přistoupení k islámu přináší řadu výhod a opuštění islámu znamená riziko smrti. Je tedy vysoce pravděpodobné, že kdyby západní režimy dokázaly účinně ochránit "odpadlíky", muslimské komunity by se rozpadly.

9. 11. 2019

Za mého mládí bylo posláním médií odhalovat pravdu a informovat o tom veřejnost. Aspoň v českém prostředí tomu tak bylo, byť nedokonale. Dnes je posláním mainstreamových médií zahalovat pravdu a odříznout veřejnost od informací.

Je to znát, i když se bavím s bývalými kolegy. Před dvaceti let mluvili o kauzách, a čemu jsou na stopě. Dnes spolu mluví o tom, jaké informace mají být vymýceny z veřejného prostoru.

8. 11. 2019

Včera v Zábřehu. Nabito do posledního místečka (pár lidí muselo stát ve dveřích), přátelské a informované publikum, zajímavé dotazy.
Další beseda 21. listopadu v Žatci.

8. 11. 2019

V dnešní otázce týdne vysvětluji, proč feministkám vůbec nevadí radikální islám. Přidal jsem i poznámku mezi Hamplovým a Konvičkovým pohledem:

Martin Konvička předkládá vysvětlení, které to naše dobře doplňuje. Ukazuje, že za příchylností k islámu jsou skryté submisivně-masochistické sklony. Když slečna nemá možnost je vyventilovat v intimním životě, přelévají se do odevzdanosti a podřízenosti vousatým násilníkům.

Jestliže je v určité společenské vrstvě vyžadována naprostá a tupá poslušnost, lze předpokládat, že tam budou nadprůměrně zastoupeny ty, o kterých Martin Konvička píše. To, ostatně, potvrzuje i výzkum. Samostatné a nezávislé ženy se feminismu vyhýbají. Takže pokud vám to připadá zábavnější, můžete situaci analyzovat z jiné strany. Ale výsledek bude stejný.

Mozky feministek jsou zvyklé bezmyšlenkovitě poslouchat. A protože islám je v tuto chvíli nejsilnější, podřizují se islámu. Kdyby ty stejné holky žily v Rusku, hodně z nich by bylo vzornými nacionalistkami, rodily by jedno dítě za druhým a byly by šťastné.

Otázka týdne: Proč feministkám nevadí radikální islám?

8. 11. 2019

Patří už tak nějak k životu, že občas nějaké celebritě uniknou hanbaté fotky, a že je z toho ostuda nebo dokonce ukončení kariéry. Ale není úplně obvyklé, když se to stane fanatické džihádistce burcující k sebevražedným útokům.

Znovu a znovu to ukazuje podstatu islámu. Kdyby si ti lidé mohli svobodně vybrat, téměř každý z nich by se rozhodl pro náš způsob života. Žijí v neustálém pocitu viny, kterou mohou odčinit jen násilím vůči nevěřícím. A v neustálém pocitu strachu, že budou odhaleni jako "odpadlíci" a zabiti svými soukmenovci.

Samozřejmě, až na určité procento sadistických psychopatů, kteří si příkazy svého "proroka" užívají.

Lidé, kteří prosazují "mezináboženský dialog" nesou srovnatelnou vinu jako ti, kdo podporovali vyhlazovací tábory.

Možná vás napadne, že i křesťanům se podobné věci stávají. Jenže v rámci naší civilizace to prostě znamená, že ten člověk neměl být knězem nebo církevním aktivistou, případně, že by si měl urovnat vztahy.

7. 11. 2019

Z delšího článku doporučuji pozornosti zejména následující myšlenku Tomáše Doležala (SPD, asistent Jiřího Kobzy). "Podle mě je ovšem tzv. společný trh EU v současné podobě základ všech potíží. Právě členství v něm vyvolává mnohé ekonomické, sociální a další problémy.“

Přesně v tom je totiž podstata problému. Vzdá-li se země ekonomické suverenity ve prospěch společného trhu, naprosto nutným důsledkem je i ztráta suverenity politické, likvidace zbytků demokracie a likvidace občanských práv. Dementní a arogantní bruselská byrokracie je důsledkem, nikoliv příčinou.

Přístup "nechceme bruselskou byrokracii, ale chceme zůstat na společném trhu" je v lepším případě výrazem naivity a neznalosti, v horším dokonce cíleným podvodem na voliče. Jedné, co má smysl, je "společný trh a la jídelní lístek". To znamená takový stav, kdy si každá země může vybrat, které oblasti otevře a které uzavře. A když může kdykoliv provést změnu, pokud zjistí, že určité nastavení nevyhovuje jejím obyvatelům, firmám a statkům. Kdy jakékoliv arbitráže nepřichází v úvahu. Pokud cizinci nemají dostatečnou důvěru k místním soudům, ať jdou podnikat někam jinam.

Zbyněk Hutar: Espéďák Doležal se střetl s komunistou Skálou

6. 11. 2019

Frackové z prominentních rodin, proti kterým jsme před 30 lety demonstrovali, nám za pár dnů na Letné vysvětlí, za jaké hodnoty jsme tehdy "bojovali". To nevymyslíš.

6. 11. 2019

Politický systém, ve kterém si občané nemohou vynutit referendum nenásilným způsobem, není demokratický.

Tomio Okamura: Tak a po včerejším jednání o zákoně o referendu je ve Sněmovně jasno - úplně proti zákonu o referendu jsou Trikolóra, ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN, kteří na rovinu řekli, že žádný zákon o referendu nechtějí a odmítají také přímou volbu prezidenta či jiných politiků a jejich odvolatelnost. Zbylé strany odmítají demokratický návrh SPD, který umožňuje hlasovat o všech důležitých otázkách, takže se ve Sněmovně odehrává doslova divadlo, jelikož ANO, ČSSD, KSČM a Piráti předkládají svůj dokonale ,,vykastrovaný" návrh, kde občané nemohou hlasovat v referendu o ničem zásadním. Alespoň se opět ukázalo, že jediná SPD hájí demokracii.

Chcete hlasovat o členství v NATO a EU? Chcete zrušit Senát? Chcete změnu v ústavě? Chcete odvolatelnost politiků a jejich hmotnou odpovědnost? Zapomeňte! Podle návrhu ANO, ČSSD, KSČM a Pirátů budeme moci hlasovat tak maximálně o zrušení ,,letního času". Jejich návrh přitom předpokládá získat nepřiměřených 450 tisíc podpisů k vyvolání referenda a účast minimálně 25% oprávněných voličů, aby výsledek byl uznán jako právoplatný. Zkrátka maškaráda na přímou demokracii,která má oklamat občany. Přitom když se hlasovalo o vstupu do EU, tak nebylo žádné kvórum účasti, aby referendum v každém případě platilo. A teď stejný princip ostatní strany odmítají.

Jaký je návrh Hnutí SPD, který odmítají ostatní politické strany? Chceme, aby se v obecném referendu mohlo hlasovat v podstatě o všem kromě omezení práv vyplývajících s Listiny lidských práv a svobod nebo změny rozsudku soudu. A navrhujeme, aby pro vyvolání referenda stačilo 100-250 tis. podpisů.

Tady v praxi vidíte, jak velký strach je u mocných elitářů z přímé demokracie. A mají strach oprávněně - přímá demokracie by totiž udělala konec rozkrádání této země a ztrátě její suverenity. Bez ní je každý vlastenecký program jen faleš a iluze. Je tristní, že ostatní strany jako jsou Trikolóra, Piráti, ANO, ČSSD, KSČM, STAN, TOP09 a ODS odmítají demokratické referendum a přímou odpovědnost politiků.

Hnutí SPD bude přímou demokracii dál prosazovat, stejně jako všechny další evropské vlastenecké strany v čele se spojenci SPD a kolegy Matteem Salvinim a Marine Le Penovou.

6. 11. 2019

Navrhuji, abychom také odstoupili od zlodějského klimatického protokolu. Vykompenzovat to můžeme tím, že pan prezident půjčí Grétce svůj člun k ekologickému překonání oceánu. V zimě ho stejně nepotřebuje.

6. 11. 2019

Představa "liberálních demokratů" o ideálním politickém systému je čím dál jasnější. Podle nich mohou probíhat volby, ovšem jejich výsledek nemá mít žádný dopad na správu země.
Veškerá významná rozhodnutí mají přijímat jakési polotajné skupiny sestávající z intelektuálů, oligarchů a korporátních kapitánů.

Nejhorší na tom, že ten systém se už fakticky prosadil. Nicméně stále ještě v něm jsou trhliny. Určité drobné demokratické prvky, které systém potenciálně ohrožují.

Všimněte si také, jak naprostá shoda panuje mezi "konzervativci" typu Marka Bendy a neziskovkářskými fanatiky. I když se v nějakém názoru liší, společné vnímání lidu jako hrozby je vždy spolehlivě sjednotí.

5. 11. 2019

Člověk, který byl v listopadu 89 k dispozici pro případ, že by se Jakešovo politbyro rozhodlo pro čínskou cestu, tenhle člověk bude kandidátem kavárny na prezidenta. V tom je dokonale shrnuto celá současnost.

5. 11. 2019

Z komentáře k víceletým gymnáziím:

Jde totiž o rozvoj talentovaných dětí. Odjakživa bylo pokládáno za legitimní, aby se za něj utrácely peníze daňových poplatníků. Panoval konsensus, že pokud se zvláště chytrým dětem dostane speciální péče, bude vše ku prospěchu ostatním. Když malým talentům umožníme rozvoj, budou konstruovat úžasné stroje, vynalézat nové léky, vytvářet pracovní místa, nacházet nové cesty k vymýcení chudoby, organizovat neporazitelnou obranu země… Zdálo se, že na vzdělání nadaných vydělají všichni. Dávalo tedy smysl, aby do nich všichni investovali. Žijeme ovšem v době, kdy je společnost rozdělená. Zájmy elit a normálních pracujících lidí míří opačným směrem. Pokud se talentovaný mladý člověk jednou vyšplhá ve společenském žebříčku velmi vysoko, můžeme očekávat, že bude vymýšlet nesmyslné regulace, zavádět těsnější dohled nad spoluobčany, usilovat o likvidaci posledních zbytků demokracie, kreativně přemýšlet, jak vymačkat ostatní jako citron. Talent a vzdělání přestaly být k všeobecnému prospěchu, dopad je v nejlepším případě neutrální.

Článek na Parlamentních listech: Má ještě smysl investovat do rozvoje talentů?

4. 11. 2019

Parťák kmotra Mrázka sponsoruje oficiální oslavy 30. výročí sametové revoluce. O jeho peníze se bát nemusíme, on si to zase vezme ze státního. Ale jestli bylo cílem dosáhnout maximálního ponížení normálních pracujících lidí, podařilo se. Vlastně je to svým způsobem symbolické zakončení určitého historického období.

To neznamená, že by za těch 30 let nebyly i skvělé věci. Jenže jak se to říká: konec špatný, všechno špatné.

Stanislav Novotný: Lůďa Sekyra, parťák kmotra Mrázka, sponzoruje koncert pro budoucnost!

4. 11. 2019

Tak je to venku. George Soros otevřeně přiznal, že Čaputová je jeho projekt. Tak schválně, kolik sluníček uzná, že se mýlilo. Správně! Ani jedno. Lhali, lžou a budou lhát. To je etika liberální demokracie.

3. 11. 2019

Video z mé společné přednášky s profesorem Staňkem je už konečně k dispozici. Profesor Staněk mluvil o budoucnosti světa (podmíněné ovšem tím, že bude odražen pokus o islamizaci Evropy), já zase dával rady, jak čelit pokusům o manipulaci, kterým jsme vystaveni. Vlastně jsem říkal to, co by se mělo učit ve školách, místo vymývání mozků sorosovskými neziskovkami.

3. 11. 2019

Hledám vlastence, kteří bydlí v Zábřehu, Lanškrouně, Moravské Třebové, Mohelnici, Uničově, Rýmařova a okolí. Pokud byste byli ochotní pomoci mi s propagací besedy, ozvěte se mi, prosím, na e-mail pe@petrham.pl.

3. 11. 2019

Německá kancléřka poslala půl miliardy dolarů palestinským teroristům. Bude dost peněz na bomby, výcvik vrahů, únosy a další.

3. 11. 2019

Dnes na parlamentkách:

Média se snaží odvádět pozornost od skutečných problémů, a předkládat lidem nedůležité věci. Dnes žijeme v zemi, která má nechráněné hranice. Fyzické útoky žadatelů o azyl v sousedních zemích na české občany se stávají v podstatě každodenní záležitostí. Hamáčkovo Ministerstvo vnitra připravuje podmínky pro gigantický volební podvod. Katar, což je dnes největší světový sponzor terorismu, se chystá vybudovat silnou přítomnost v České republice, za mohutné podpory ministra Petříčka. A kavárna chce, abychom místo toho všeho řešili, jestli se někdo cítí dotčen výrokem prezidenta Zemana nebo v jaké je kondici.

U příležitosti Dne nezávislosti České republiky by měly probíhat diskuse o tom, jak obnovit zemědělskou a potravinovou soběstačnost. Jak odpoutat české podniky od nezdravé závislosti na Německu a obnovit výrobu s vysokou přidanou hodnotou. Jak zvednout porodnost v českých rodinách. Jak vytvořit obranu, která nebude závislá na žádném tzv. „spojenci“. To jsou otázky, které by měly být v souvislosti s národním svátkem kladeny. Jenže místo toho je mediální prostor plný diskusí o jediném slavnostním večeru.

Rozhovor na Parlamentních listech

2. 11. 2019

V českých zemích dnes žije více cizinců a migrantů než kdykoliv v dějinách. A je také vysoce pravděpodobné, že byla přesažena míra, kdy existuje tlak na integraci cizinců. Je-li totiž přistěhovalců příliš mnoho, je normální být cizincem a motivace přizpůsobovat se rychle klesá. To je zvláště markantní v Praze. Už před 15 lety si moji britští kolegové pochvalovali, že Praha je jedním z mála měst, kde se Angličan okamžitě cítí doma. Kina promítají filmy v angličtině, prodavači v Tescu vám rozumí… pokud nechcete, nemáte žádný důvod zajímat se o místní jazyk a místní kulturu. Od té doby vše ještě pokročilo.

Petr Hampl: Země cizinců

2. 11. 2019

Těm, kdo kritizují Jiřího Ovčáčka, připomínám, jak si počínal Havlův mluvčí Ladislav Špaček. Když se ho z Respektu (tehdy ještě celkem slušného) zeptali na nějaké peníze, které Havel ukradl, pan Špaček odpověděl (faxem): "Pana prezidenta vaše otázky neinspirovaly k odpovědi."

2. 11. 2019

Plán na listopad:

1) vyhodit televizor (na filmy se budeme dívat na počítačovém monitoru)
2) odhlásit se z placení televizní daně
3) ušetřených 135 korun měsíčně posílat TV Raptor (2001512031/2010). To je totiž televize, která dělá skutečnou veřejnoprávní službu. Jenže čistě za svoje. Dokonce i techniku si musí kupovat ze svých úspor.

1. 11. 2019

Podmínky, v jakých jsou drženi bojovníci Islámského státu, jsou nesnesitelné .Měli bychom být proto solidární, a poslat strážím pár beden nábojů. Příslušníci IS vyhlásili válku civilizaci, nemají právo na zacházení podle zásad té civilizace.

1. 11. 2019

Může EU za českou byrokracii?

V odpovědi říkám mimo jiné:
Náš hlavní problém s Evropskou unií totiž nespočívá v tom, že nám brání svítit žárovkami a chromovat nárazníky. Hlavní problém je v tom, že od našeho vstupu do EU byla vypěstována úplně nová sociální vrstva – regulátorů, kontrolovačů, implementátorů, čerpačů, projektových manažerů, bojovníků za práva menšin, ochránců klimatu a dalších. Stupidní byrokracie a ideologičtí fanatici tu byli vždy, ale jsou tu podstatné rozdíly:

Otázka týdne: Může EU na českou byrokracii?

 

Glosy za říjen 2019

Glosy za září 2019

Glosy za srpen 2019

Glosy za červenec 2019

Glosy za červen 2019

Glosy za květen 2019

Glosy za duben 2019

Glosy za březen 2019

Glosy za únor 2019

Glosy za leden 2019

Glosy za prosinec 2018

Glosy za listopad 2018

Glosy za říjen 2018

Glosy za září 2018

Glosy za srpen 2018

Glosy za červenec 2018

Glosy za červen 2018

Glosy za květen 2018

Glosy za duben 218

Glosy za březen 2018

Glosy za únor 2018

Glosy za leden 2018

Glosy za prosinec 2017

Glosy za listopad 2017

Glosy za říjen 2017

Glosy za září 2017

Glosy za srpen 2017

Glosy za červenec 2017

Glosy za červen 2017

Glosy za květen 2017

Glosy za duben 2017

Glosy za březen 2017

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál