prodejní metodiky

V následujícím textu byl název firmy změněn, ale další fakta přesně odpovídají skutečnosti. Projekt, který popisujeme, se odehrál mezi roky 2010 a 2012. Firma Technologix, s.r.o. byla založena v polovině 90. let a zabývá se dovozem technologických komponent, jako např. měřící čidla, antény, konektory, GSM moduly do složitějších zařízení, lokalizační čipy, RFID čipy, regulátory osvětlení, speciální součástky do klimatizací apod.

Více

MEZI DEKLAROVANOU ZÁKAZNICKOU ORIENTACÍ A METODIKOU, KTERÁ CELÝ PRODEJNÍ CYKLUS ORIENTUJE NA JEDNOTLIVÉ PROBLÉMY ZÁKAZNÍKŮ, JE ZNAČNÝ ROZDÍL. TENTO ROZDÍL SE PROJEVUJE V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ OBCHODNÍHO TÝMU.

Více

Metodika Lean Startup je určena pro výrazně inovativní produkty. Pro produkty tak inovativní, že ani zákazníci si ještě neumí plně představit, nakolik pro ně budou užitečné a jejich vyjádření je tudíž zapotřebí brát s určitou rezervou.

Je důležité tuto metodiku aplikovat již v rané fázi projektu, to znamená:

Více

SPIN sellingProdejní metodika SPIN bývá označována za „menší“ alternativu k solution selling. Podle mých zkušeností je však pro většinu obchodníků mnohem složitější ji zvládnout. Zatímco u klasického solution selling můžete očekávat výrazné zvýšení prodejů už po několika měsících, plné zavedení SPIN vyžaduje minimálně rok poměrně intenzivní práce.

Více

Víte, že byly doby, kdy úspěšné řízení projektů bylo založeno čistě na přirozeném talentu? Nikdo tehdy nevěřil, že by bylo možné používat stejné metody pro nejrůznější typy projektů. Dnes bychom člověka, který chce řídit složitý projekt jen na základě intuice, označili za hazardéra. Na dobré řízení projektů jsou dobré metodiky.

Více

Jaký má být obchodník, aby jeho aktivity nepokládal Vítězslav Bogač (generální ředitel ČEZ ICT Services a IT ředitel společnost ČEZ v jedné osobě) za obtěžování, ale aby činnost vítal?

Víme to úplně přesně, protože to sám formuloval v časopisovém rozhovoru.

Více

Je možné exaktně měřit prodejní cyklus?

Originální článek naleznete přímo na stránkách CFO world.

Více

Nová generace metodik ukazuje, jak destruktivní může být rozhodování podle nesprávně zvolených ukazatelů

 -konstatuje Petr Hampl v komentáři pro časopis Sales, Marketing a Media.

Více

 

I když mám na vizitce "konzultant", cítím se spíše zkušeným řemeslníkem, který umí svou práci a přidává k tomu konzultační nadhled a zvládnutí metodik. Tedy člověk, který přijde, vyřeší problém, naučí kolegy ve firmě, co potřebují, a jde zase dál –dokud jej nezavolají k dalšímu problému.

Více
  • Odkládá Vám zákazník znovu a znovu nákupní rozhodnutí?

  • Jak zabránit tomu, aby se zákazník rozhodl pro levnější řešení s horšími technickými parametry?

  • Jak se vyhnout tomu, aby procurement zákazníka "pokazil" již v podstatě dojednaný obchod?

  • Jak udržet zakázky i tam, kde došlo k dramatickému snížení rozpočtu?

Více

Stránky

RSS kanál

Přihlásit se k odběru RSS kanál
Přihlásit se k odběru RSS - prodejní metodiky